Číslo jednací MHMP 762565/2021 - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - informace o přestupkové věci vedené ÚMČ Praha 3
Datum 31.05.2021
Přílohy příloha č. 1
příloha č. 2
příloha č. 3
Autor Administrátor