Číslo jednací MHMP 1251566/2021 - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - využití práva na dálkové nahlížení do spisu
Datum 18.08.2021
Přílohy příloha č. 1
Autor Administrátor