Číslo jednací MHMP 1583110/2021 - Povolení činností hl. m. Prahy na pozemcích v k. ú. Jinonice
Datum 13.10.2021
Přílohy příloha č. 1
příloha č. 2
příloha č. 3
Autor Administrátor