Praha poskytne podporu v oblasti zdravotnictví formou dotací v celkové výši 74 milionů korun

bankovka
Ilustrační foto: Bankovka Autor: archiv MHMP
13. května 2024
13. května 2024

Rada hl. m. Prahy na svém dnešním jednání schválila poskytnutí dotací z rozpočtu hlavního města jednotlivým žadatelům v rámci Programu podpory v oblasti zdravotnictví pro rok 2024. U žádostí do 1 milionu korun bude rozděleno 33 768 000 korun a v případě záměrů nad 1 milion korun se jedná o podporu v celkem za 40 249 000 korun. Ve druhém případě však musí záměr ještě potvrdit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

  • 1 minuta čtení

„Rada hlavního města Prahy dnes odsouhlasila a schválila granty ve zdravotnictví na rok 2024 v celkové částce 74 milionů. Jedná se o nejvyšší částku na tento grantový program v jeho historii. Jde například o projekty v oblasti zdravotní prevence, zdravotní péče, projekty k podpoře osob dlouhodobě nemocných a osob pečujících. Osobně jsem ráda, že jsme navýšili objem prostředků v oblasti paliativní péče, což je moje dlouhodobá priorita,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Alexandra Udženija.

Prostřednictvím Programu podpory v oblasti zdravotnictví pro rok 2024 bylo možné žádat o podporu celkem v šesti opatřeních. Konkrétně se jednalo o Podporu zdravotní péče, Podporu rozvoje zdravotně-sociální péče, Svépomoc a podporu osob dlouhodobě nemocných nebo s postižením a pečujících, Podporu rozvoje paliativní péče, Podporu vzdělávacích a osvětových akcí v oblasti zdravotnictví a také o Zdravotní prevenci.

Doručeno bylo celkem 185 žádostí o podporu, tři z nich však byly následně ze strany žadatelů staženy. K podpoře bylo nakonec doporučeno 126 projektů, naopak 56 projektů neprošlo, z toho 17 projektů z formálních důvodů a 39 projektů z důvodu nedosažení potřebného bodového hodnocení.

Úspěšným žadatelům bude u žádostí v hodnotě do 1 milionu korun vyplaceno dohromady 33 768 000 korun a v případě projektů nad 1 milion korun bude souhrnná podpora činit 40 249 000 korun. Celkem se tedy jedná o 74 017 000 korun, které poputují na Program podpory v oblasti zdravotnictví pro rok 2024.

Na tento účel byla pro letošní rok předem schválena částka ve výši 67 500 000 korun, odbor zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy dále poskytl ze svého rozpočtu částku ve výši 6 517 000 korun z položky zdravotní prevence.