Praha rozdělí dotace pro majitele památkově významných objektů na území hlavního města

Boční oltář sv. Barbory v kostele sv. Mikuláše
Z dotace města byl rekonstruován boční oltář sv. Barbory v kostele sv. Mikuláše Autor : MHMP
24. června 2024
25. června 2024

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání schválila vyhlášení Programu pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2025. Dotace by měly být mezi úspěšné žadatele rozděleny v předpokládané celkové výši 45,6 milionu korun.

  • 1 minuta čtení

„Jsem velmi rád, že byl dnes program schválen, protože poskytne nezbytnou finanční podporu vlastníkům památkově významných objektů. I díky němu budeme schopni lépe chránit a udržovat naše kulturní dědictví v co nejlepším stavu pro budoucí generace,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury Jiří Pospíšil.

V rámci programu budou dotace poskytovány na objekty, které se nacházejí na území hl. m. Prahy – na věci nemovité a movité kulturní památky. Termín pro podávání žádostí o dotaci na rok 2025 je stanoven od 24. července do 31. října 2024.

Celková výše peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2025 bude stanovena v rámci rozpočtu hlavního města na příští rok. Předpokládaný objem financí je 45,6 miliónu korun.

Systém podání žádosti o dotaci hlavního města pro vlastníky památkově významných objektů je navržen jako jednoletý.