Praha vypíše veřejnou zakázku na právní služby v hodnotě téměř 500 milionů korun

Ilustrační foto - paragraf
Ilustrační foto – paragraf Autor: pixabay.com
25. června 2024
25. června 2024

Pražští zastupitelé ve čtvrtek schválili záměr vypsat nadlimitní veřejnou zakázku na poskytování externích právních služeb pro Magistrát hl. m. Prahy v hodnotě 484 milionů korun včetně DPH. První část zakázky vypíše hlavní město v srpnu nebo září.

  • 1 minuta čtení

Cílem veřejné zakázky je maximální zprůhlednění výběru dodavatelů právních služeb poskytovaných hl. m. Praze a díky centralizaci zadávání těchto služeb dosáhnout úspor a vyšší efektivity. „Magistrát hl. m. Prahy vynakládá ročně na pořizování externích právních služeb více než sto milionů korun. S ohledem na ustálený právní názor Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je vhodné vysoutěžit dodavatele těchto služeb komplexně za celý úřad najednou. Očekáváme, že se podaří vysoutěžit dlouhodobě kvalitní právní služby, zredukovat administrativu, a tak přispět ke zefektivnění fungování úřadu,“ říká radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Hodnota zakázky byla stanovena na základě analýzy finančních výdajů, které za kalendářní rok 2022 vynaložily jednotlivé odbory magistrátu na externí právní služby jako vypracování právních stanovisek, zpracování právních rozborů a analýz, poskytnutí právní konzultace, sepisování právních listin apod. Zakázka bude rozdělena na osm částí dle jednotlivých oblastí práva. V každé z nich bude uzavřena rámcová dohoda s více dodavateli na dobu 48 měsíců a s maximální nepřekročitelnou částkou.