Praha spouští dotační program na přípravné studijní kurzy pro ukrajinskou mládež

Střední školy, městské části či organizace s působností v Praze mohou žádat o dotace na podporu nultých ročníků na středních školách pro ukrajinskou mládež. Kurzy se uskuteční od ledna do prosince 2023, žádosti je možné podávat ode dneška do 9. prosince 2022. Hlavní město tím reaguje na vysokou míru migrační vlny způsobenou přetrvávající válkou na Ukrajině.

  • 1 minuta čtení

„Praha chce pomoci ukrajinským mladým lidem pokračovat v jejich studiu na českých středních školách a zajistit jim průpravu do českého jazykového a kulturního prostředí. Pro většinu z nich je začlenění do českého vzdělávacího systému problematické ať už z důvodu špatné orientace v typu škol, podmínkách přijetí, nebo je v jejich studijních ambicích brzdí jazyková bariéra. Důsledkem toho hrozí riziko jejich špatné uplatnitelnosti na trhu práce a vyšší zátěž pro náš sociální systém,” uvedl pražský radní pro oblast školství Vít Šimral. Díky vzdělávacím programům je tak možné případným sociálním problémům předejít.

Dotační program na podporu nultých ročníků na středních školách je určený především na podporu ukrajinské mládeže ve věku od 15 do 19 let. UNICEF pro tyto účely poskytne 22,5 milionu korun a technickou expertízu. Formálně se jedná o vypsání přípravného kurzu v maximálním rozsahu leden až prosinec 2023, případně kurzu, který bude přesně kopírovat český školní rok včetně svátků a prázdnin.

„Dospívající uprchlíci ve věku 15 až 19 let čelí obzvláště náročným výzvám, protože byli válkou vytrženi ze svého prostředí v kritickém období života, při přechodu do dospělosti, na vysokou školu nebo do zaměstnání. Mnozí z nich doufají, že se brzy vrátí do své země a zůstávají na online výuce v ukrajinských školách, odloučeni od svých dřívějších sociálních vazeb a zároveň v minimálním kontaktu s novým prostředím. Výhled do budoucna zůstává nejistý a je důležité, aby jejich potenciál, naděje a aspirace nebyly opomenuty. Proto UNICEF podporuje otevření nultých ročníků, aby tito dospívající měli možnost připravit se na vstup do české školy, naučili se jazyk, sblížili se s českými vrstevníky a vrátili se k plnění svých snů,“ řekla Yulia Oleinik, koordinátorka pro mimořádné situace a vedoucí Kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v Česku.

Veškeré podrobné informace, jak se k dotačnímu programu přihlásit, jsou uvedené na úřední desce magistrátu zde.

 

2. prosince 2022
4. prosince 2023