Číslo jednací MHMP 798908/2020 - Přerozdělení osobních ochranných pomůcek (OOP), mezi jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb a přehled rozdělení - odbornost 925
Datum 05.06.2020
Přílohy příloha č. 1
Autor Administrátor