Číslo jednací MHMP 933406/2019 - Pronájem pozemků parc.č. 2152/2 a 2144 v k.ú. Holešovice
Datum 23.05.2019
Přílohy příloha č. 1
Autor Administrátor