Rekonstrukce a úpravy hal v Holešovické tržnici i nadále pokračují

Vizualizace – Holešovická tržnice – budova Burzy
Vizualizace – Holešovická tržnice – budova Burzy Autor: archiv MHMP
10. července 2024
10. července 2024

V Holešovické tržnici pokračují rekonstrukční a revitalizační práce v rámci celého areálu. Některé haly již částečnou revitalizaci či nutné opravy mají za sebou, u jiných pokračuje kompletní rekonstrukce, jako v případě jedné z hlavních budov tržnice - Burzy. V současné chvíli se dělá rekonstrukce v halách H1, H27 a 28, v halách H7, 8 a 9 (Jatka78, Alza) pak probíhá modernizace kotelen. Z míst, která se nyní opravují, byly prodejny přesunuty do nových prostor v rámci tržnice.

  • 4 minuty čtení

„Holešovická tržnice prochází svou novou etapou, kdy jsme však stále na pomyslném začátku s renovací celého areálu. Rekonstrukce hal, které jsou vesměs v havarijním stavu, si postupně vyžádá desítky milionů korun investic, celkově modernizace areálu spolkne miliardy. Proto nelze vše změnit naráz, byť by si to samozřejmě zasloužil celý prostor. Postupně kompletně zrekonstruujeme všechny haly, průběžně však probíhají dílčí úpravy na halách, jako například výměny kotle v halách 7, 8 a 9, kde sídlí Jatka78 a Alza, a také modernizace technické infrastruktury, což je v překladu příprava meziprostor pro jejich další úpravu. Finální fází rekonstrukce si prochází také budova bývalé Burzy,“ upřesňuje radní hl. m. Prahy pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský. 

Burza – klenot Holešovické tržnice

Bývalá jateční burza, svého času nejzdobnější a nejzásadnější budova Holešovické tržnice, je od začátku roku 2023 v rekonstrukci. Ta by jí měla vrátit původní novorenesanční podobu, jakou měla v době svého vzniku v roce 1895. Burza byla pro různé účely využívána do povodní v roce 2002, které poškodily statiku a zanechaly ji v chatrném stavu. Práce na památkově chráněné budově jsou naplánované zhruba na dva roky s celkovou investicí ve výši 200 milionů korun. Dokončení je předpokládáno na jaře 2025.

V současné chvíli jsou kompletně hotové střechy, hrubé rozvody elektrického vedení silnoproudu a slaboproudu, dále jsou hotovy nové přípojky elektro, plynu a kanalizace. Uvnitř objektu jsou provedeny rozvody vody, plynu a kanalizace. Práce pokračují na rozvodech podlahového vytápění, kotelny a rozvodů VZT. Čtyři vzduchotechnické jednotky, kterých bylo celkem osm, byly do půdního prostoru nastěhovány na nový ocelový strop nad hlavním sálem před pokládkou střešní krytiny, zbylé jsou již nastěhovány v nové přístavbě monolitického podlaží – 1.PP, které vzniklo v místě ubourané přístavby. V tomto prostoru monolitického sklepa vznikla nová retenční nádrž na dešťovou vodu, skladovací prostory a již zmíněná nová strojovna VZT.

„Budova Burzy nám odkryla jeden takový řekl bych na svou dobu poměrně unikát, a to podlahové topení, což je, myslím, vzhledem k výstavbě areálu v roce 1895 skutečně překvapivé, jak daleko byli s tehdejšími technologiemi,“ komentuje Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s., a dodává: „Samotná budova ukrývá řadu historických prvků, které jsou samozřejmě zachovány a dostanou, nebo již dostaly, patřičnou péči. K těm nejvýznamnějším patří bezesporu socha Merkura, která nezůstane ukryta ani pro oči široké veřejnosti.“

Hala 1 jako budoucí INFOCENTRUM

Hala 1, kam byli návštěvníci tržnice zvyklí chodit posedět a občerstvit se ve Vrrrátnici, byla v červnu předána k rekonstrukci s tím, že zde do budoucna vznikne Infocentrum. Samotná Vrrrátnice pak byla přestěhována do Haly 2, kde je již v provozu, a pro návštěvníky zde vznikla zahrádka k venkovnímu posezení.

Rekonstrukce Haly 1 počítá s kompletní renovací střechy, restaurovány budou také krovy, kdy se restaurátoři inspirují podobnými řezbářskými prvky krovu v tančírně v Jeseníkách. Dále je v plánu zateplení střechy, stropu a rekonstrukce podlah. Zásadní proměnou je změna vstupu do samotné haly, kdy se dříve do Haly 1 vcházelo z boční uličky, nyní bude však vchod situován dovnitř tržnice čelem k Burze. Nebude chybět ani oprava fasády, výměna oken či dveří. Náklady na rekonstrukci Haly 1 se vyšplhají k devíti milionům korun a předpokládaný termín dokončení všech prací je jaro 2025.

Na Hale 1 je řadu let umístěna siréna, která se pravidelně rozeznívá každou první středu v měsíci. Zde žádné změny nenastanou a siréna zůstane i na budoucím Infocentru.

Haly 27 a 28

Po taktovkou společnosti Konsit se od května uskutečňují rekonstrukce H27 a 28 a hotovy by měly být na konci roku 2025 s celkovou investicí ve výši 38 milionů korun. V rámci rekonstrukce budou prostory postupně připraveny pro budoucí nájemce, v tomto případě cukrárny, řeznictví a restaurace společnosti Ambiente.

V současné chvíli zde probíhají bourací práce, které srovnají výšku stropů a podlah, jelikož se zde uskutečnilo za poslední desetiletí několik nekoncepčních nástaveb a úprav. V rámci rekonstrukce budou předělány rozvody elektro, topení, vody, ale i příčky. Ke kompletní výměně dojde také v případě oken či dveří. Veškeré práce jsou přitom, podobně jako u dalších hal, řešeny ve spolupráci s památkovým úřadem. Hlavním cílem je nejen navrátit haly do původní podoby, ale také je uzpůsobit novým nájemcům pro jejich budoucí provozy.

Haly 7, 8 a 9

Haly 7, 8 a 9, kde sídlí Jatka78 a společnost Alza, v tuto chvíli čekají na svou kompletní rekonstrukci, probíhají zde však pravidelné opravy a údržba. V současné chvíli je v plánu modernizace kotelen v hodnotě 35 milionů korun, která přinese úspory a možnost přehlednějšího vyúčtování služeb dle jednotlivých nájemců.

Meziprostory

K dalším projektům pak patří modernizace meziprostor, tedy částí areálu mezi halami, kde jsou rovněž plánovány změny ve smyslu úpravy a zvelebení pro příjemný pobyt návštěvníků, modernizace technické infrastruktury a povrchů. V tomto případě se jedná o dlouhodobý projekt, který bude uskutečněn na základě soutěžního vítězného konceptu studia Perspektiv.