Číslo jednací MHMP 140915/2020 - RZ typu LED na pozemcích k.ú. Staré Město a k.ú. Nové Město
Datum 24.01.2020
Přílohy příloha č. 1
Autor Administrátor