Seznam zařízení poskytujících služby v oblasti léčby, následné péče a Harm Reduction v Praze a jejím okolí.

Progamy , které vyvíjejí specializované aktivity a intervence a věnují se lidem u nichž se rozvinula závislost, zahrnujeme do zařízení typu ambulantní léčby, denních stacionářů, rezidenční léčby v terapeutických komunitách, následné péči apod.

Programy, které vyvíjejí specializované aktivity a intervence a věnují se lidem u nichž se rozvinula závislost, zahrnujeme do sítě služeb typu ambulantní léčby, denních stacionářů, rezidenční léčby v terapeutických komunitách, následné péče apod. Cílem Harm Reduction je minimalizovat zdravotní a psycho-sociální poškození u klientů s rozvinutou závislostí a u "skryté populace". Do této kategorie patří nízkoprahová či kontaktní centra a terénní programy.
Do seznamu jsme zařadili i organizace a instituce, které se protidrogové problematice věnují v širším měřítku.

22. září 2006
22. září 2006