Tradiční setkání zaměstnanců Městské knihovny v Praze

V pondělí 10. června 2024 od 10:00 hodin se na Mariánském náměstí uskuteční tradiční setkání všech zaměstnanců Městské knihovny v Praze. Úvodní část bude věnovaná přivítání a proslovům. Ujmou se jich ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák, náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast kultury, cestovního ruchu a animal wellfare Jiří Pospíšil a ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková.

  • 1 minuta čtení
Setkání zaměstnanců Městské knihovny v Praze
Setkání zaměstnanců Městské knihovny v Praze Autor: mlp.cz

Setkání na Mariánském náměstí je jako už tradičně zcela přístupné veřejnosti a připraven bude i doprovodný program.

Ve 13:30 hodin se odehraje krátké pouliční divadelní představení souboru Holektiv nazvané Sylfidy, které propojuje techniku klasického tance (baletu) s párovou akrobacií a groteskou.

Z důvodu tohoto každoročního setkání všech zaměstnanců Městské knihovny v Praze jsou v tento den uzavřeny všechny její pobočky.

Něco málo z historie

První veřejná knihovna v Praze zahájila činnost 1. července roku 1891. Na počátku měla 3 370 knih, které byly využívány v půjčovně a čítárně. V letech 1898–1920 byl jejím ředitelem knihovník a známý básník Antonín Sova, který začal budovat systém katalogů, založil prvních šest poboček a snažil se prosadit, aby knihovna získala „důstojnou budovu ve středu města“. Nynější Ústřední knihovna na Mariánském náměstí na Starém Městě, mezi ulicemi Valentinská a Žatecká, byla postavena v letech 1925–1928. Budovu navrhl František Roith, citlivá rekonstrukce se uskutečnila v letech 1996–1997. Ve foyer budovy je od roku 1998 umístěn tzv. Idiom, sloup z 8 000 knih.

3. června 2024
3. června 2024