V Praze opět narůstá počet Airbnb. Novela živnostenského zákona hlavnímu městu umožní jeho regulaci

analyzaairbnb
Titulní strana analýzy Airbnb v Praze Autor : IPR

Dle analýzy pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR) v hlavním městě po pandemii covidu opět přibývá nemovitostí, které jsou pronajímány ke krátkodobému ubytování. Celosvětově rozšířený trend je vzhledem k četným negativním dopadům na místní obyvatele i běžné ubytovací služby regulován v mnoha evropských městech. Díky připravované novele živnostenského zákona Ministerstva pro místní rozvoj budou o regulaci těchto pronájmů moci rozhodovat i česká města a obce.

  • 2 minuty čtení

„Sněmovně jsme v minulosti předložili návrh novely živnostenského zákona, který by městům umožnil vlastní regulaci neklasických ubytovacích služeb, jsem moc rád, že na naši snahu Ministerstvo pro místní rozvoj nyní reaguje. Pokud vše půjde dobře, připravovaná novela by mohla být schválena Sněmovnou během letošního roku,“ uvádí náměstek pražského primátora pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček.

IPR vypracoval první analýzu krátkodobých pronájmů v soukromí v roce 2018, její současná podoba je třetí aktualizací, ve které doplňuje data za roky 2022 a 2023. Dle čísel z minulého roku je patrný rostoucí trend pronajímaných nemovitostí způsobený postupným obnovením turistického ruchu po pandemických letech. Vzhledem k trendu růstu v hlavním městě pravděpodobně dojde k vyrovnání objemu nabídek s hodnotami před pandemií.

„Pro správný rozvoj města potřebujeme přesná data. Proto monitorujeme a vyhodnocujeme stav a vývoj různých témat a jevů a fenomén krátkodobého ubytování není výjimkou. Díky tomu můžeme zvolit vhodný přístup k rozvoji tohoto odvětví, k jeho regulaci, a tedy i ke zmírnění jeho negativních dopadů na město,“ doplňuje ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč.

Analýza institutu zkoumá fenomén krátkodobých pronájmů v soukromí na příkladu platformy Airbnb, která je v hlavním městě jedním z největších poskytovatelů této služby. Kromě vývoje v čase se věnuje také prostorovému rozmístění a struktuře nabídek. Jejím cílem je vyhodnotit postavení Airbnb ve vztahu k obyvatelstvu, bytovému fondu a tradičním ubytovacím službám, vytvoření přehledu legislativy ovlivňující Airbnb v Praze a zároveň popsání fungujících přístupů k regulaci ve vybraných evropských městech.

  • V březnu 2023 se v Praze nabízelo 7 930 jednotek Airbnb.
  • Většina nabízených jednotek má dlouhodobě formu pronájmu celého bytu, sektor ubytování pouze formou sdílených pokojů lze v Praze považovat za prakticky neexistující.
  • Téměř 80 % jednotek nabízejí hostitelé, kteří v Praze pronajímají 2 a více jednotek. Na jednoho hostitele připadá pronájem 2,8 jednotek.
  • Nabízené pronájmy se v Praze extrémně koncentrují do centra města. V historickém jádru tvoří nabídky přes 1/10 bytového fondu.

Analýza je k dispozici zde

 

9. dubna 2024
15. dubna 2024