Vítězným úřadem v soutěži v rovných příležitostí mužů a žen se stal pražský magistrát

Magistrát hl. m. Prahy zvítězil v kategorii krajů v soutěži Úřad na cestě k rovnosti za rok 2022
2. prosince 2022
2. prosince 2022

Magistrát hl. m. Prahy zvítězil v kategorii krajů v soutěži Úřad na cestě k rovnosti za rok 2022. Mezi ostatními krajskými úřady tak byl vyhodnocen jako nejlepší v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže. Ocenění ve čtvrtek 1. prosince 2022 osobně převzal ředitel Magistrátu hl. m. Prahy Martin Kubelka.

  • 1 minuta čtení
  • 4 fotografie

„Velmi si ocenění vážím a vnímám jej jako ujištění, že jdeme po správné cestě při vytváření rovných příležitostí na našem úřadě, ale i jako důkaz dobré práce, kterou dlouhodobě odvádějí naše kolegyně z personálního odboru. Žijeme v 21. století, proto považuji za důležité, ale zároveň i za zcela přirozené, zasazovat se za rovné příležitosti a společenské postavení žen,“ říká ředitel Magistrátu hl. m. Prahy Martin Kubelka.

Slavnostní předání ocenění v soutěži Úřad na cestě k rovnosti za rok 2022 se uskutečnilo ve čtvrtek 1. prosince 2022 v rámci konference pořádané Institutem pro veřejnou správu, Ministerstvem vnitra ČR a Úřadem vlády ČR v sále Strakovy akademie na nábřeží Edvarda Beneše v Praze 1.

Magistrát hl. m. Prahy v letošním roce například uskutečnil na úřadě audit prorodinných opatření, který se týkal slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí. Jeho součástí byl plošný dotazník adresovaným všem zaměstnancům, dále individuální rozhovory, ale i detailní analýza interních předpisů a postupů.

Smyslem tohoto záměru bylo nejen přispět ke zmapování situace a postojů zaměstnanců a zaměstnankyň na magistrátu, ale především vytvořit doporučení a plán následných kroků pro zlepšení personální politiky a programů v této oblasti na pražském magistrátu, které se nyní také realizují v rámci plnění opatření Plánu genderové rovnosti žen a mužů v Magistrátu hl. m. Prahy pro období 2022–2024.

Umožnit svým zaměstnankyním, ale i zaměstnancům dobře si sladit rodinný a pracovní život nabízí Magistrát hl. m. Prahy už delší dobu. Například poskytuje kromě flexibilních pracovních úvazků či volna nad rámec dovolené také finanční benefity a nabídky akcí a aktivit pro děti, mezi které již tradičně patří letní tábory. V neposlední řadě fungují i dvě dětské skupiny pro děti zaměstnanců ve věku od 2 let do zahájení povinné školní docházky. Provoz obou zařízení je každý pracovní den v průběhu celého roku.

 

Fotogalerie