Číslo jednací MHMP 1075177/2019 - Výběr adresních míst do přílohy OZV č. 10/2013 Sb. hl.m. Prahy
Datum 11.06.2019
Přílohy příloha č. 1
Autor Administrátor