Obecně závazná vyhláška č. 10/2007 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 10/2007
Sbírka 8
Datum vydání 01.07.2007
Datum účinnosti 01.08.2007

Přílohy