Obecně závazná vyhláška č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 10/2003
Sbírka 6
Datum vydání 24.04.2003
Datum účinnosti 01.06.2003
Plné znění

     

       Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 24. 4. 2003 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I.

 

      Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.18/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto:

 

1.  V příloze č. 7 části A, se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

 "Michle                       1748/115 (id.1/2)                        436

     Michle                        1749/5     (id.1/2)                        436

     Záběhlice                        2848/826                        3663

     Záběhlice                        2848/845                         618

    včetně staveb bez č.pop. a terénních úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v

     KN“

 

 

2.  V příloze č. 7 části A, se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

 

    „movitý majetek – lezecký trenažér Jakub v pořizovací hodnotě 1,988.600,-Kč“

 

 

3. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 8 na konci doplňuje tento výčet:

 

 „Libeň                        2986/2                        229

  Libeň                        28/1                        5568

  Libeň                        29/1                        44

  Libeň                        56/1                        191                     56/2                        76

  Libeň                        69/1                        3394

  Libeň                        69/3                        194

  Libeň                        69/5                        661

  Libeň                        69/7                        556

  Libeň                        71/4                        29

  Libeň                        72/3                        67

  Libeň                        3704/1                        3623

  Libeň                        3704/3                        3354

  Libeň                        3709/4                        761

  včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou

  předmětem zápisu v KN

 

 

4.  V příloze č. 7 části A, se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet :

 

 „Strašnice                        3127/3                        706

  Strašnice                        3127/8                        553

  včetně terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu 

  v KN“

 

 

5.  V příloze č. 7 části A, se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet:

 

 „Chodov                        2554/8                        100

  Chodov                        2554/9                        57

  Chodov                        2554/10                        57

  Chodov                        2554/11                        25

  Chodov                        2554/12                        26

  Chodov                        2554/13                        131

  Chodov                        2554/14                        97

  Chodov                        2554/15                        97

  Chodov                        2554/16                        63

  Chodov                        2554/17                        63

  Chodov                        2592/2                        143

  Chodov                        2592/3                        130

  Chodov                        2592/4                        35

  Chodov                        2592/21                        30

  Chodov                        2592/22                        112

  Chodov                        2592/23                        163

  Chodov                        2594/4                        24

  Chodov                        397/237                        285

  včetně stavby bez č.pop.,terénních a sadových úprav a drobné architektury,  které nejsou  

  předmětem zápisu v KN“

 

 

6.  V příloze č. 7 části A, se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet:

 

 „Modřany                        4781                        1660

  Modřany                        4783/1                        1355

 Modřany                          4783/2                        856

 Modřany                       4783/3                        489

  Modřany                        4783/6                        26

  Modřany                        4783/7                        417

  Modřany                        4783/10                        97

  Modřany                        4783/11                        537

  Modřany                        4783/12                        227

  Modřany                        4783/13                        136

  Modřany                        4783/15                        1720

  Modřany                        4783/17                        1044

  Modřany                        4783/18                        669

  Modřany                        4783/19                        1355

  Modřany                        4783/20                        6147

  včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

7.  V příloze č. 7 části A, se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet:

 

 „Černý Most                        232/749                        1151

  Černý Most                        232/762                        129

  Černý Most                       232/789                        41

  Kyje                        2665/1                        4836

  včetně terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu

  v KN“

 

 

8.  V příloze č. 7 části A, se v části Praha - Satalice na konci doplňuje tento výčet:

 

 „Satalice                        128/3                        1586

  Satalice                        548/3                        10021

  Satalice                        560/2                        375

  včetně stavby bez č.pop.,terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou

  předmětem zápisu v KN“

 

 

9.  V příloze č. 7 části A, se za část Praha – Satalice vkládá  nová část Praha – Suchdol, která včetně nadpisu zní:

 

„Praha- Suchdol

  Suchdol                        1063/2                        2066

 Suchdol                     1063/6                        766

  Suchdol                        1063/7                        200

  Suchdol                        1063/8                        803

  Suchdol                        1201/12                        151

 včetně stavby bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou

 předmětem zápisu v KN“

 

 

 

10. V příloze č. 7 části A, se v části Praha - Šeberov na konci doplňuje tento výčet :

 

„Šeberov                        121/2                        1140

 Šeberov                         417/2                        208

  Šeberov                         481/2                        2

  včetně staveb bez č.pop. na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

11. V příloze č. 7 části A, v části Věci svěřené z vlastnictví hlavního města Prahy - kašny,

      veřejné plastiky, pamětní desky a veřejné studny na konci doplňuje tento výčet:

 

„František Ladislav Rieger                Praha 2                                    Vinohrady                                        2281/1

  Benedikt Roezl                                    Praha 2                                    Nové Město                                     2419/1“

 

 

12.  V příloze č. 7 části B, se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet :

 

„Dejvice                          4784                           1391

  Dejvice                        4785                        1160

  Dejvice                        4653                        646

  Dejvice                        4654/1                        9529

  Dejvice                        4331                        3274

  Dejvice                        4789                        1437

  včetně terénních úprav“

 

 

13. V příloze č. 7 části B, se za část Praha 12 vkládá nová část Praha 13, která včetně nadpisu

      zní:

 

„Praha 13

 Stodůlky                        1569/14                        192

 Stodůlky                        1569/19                        576

 Stodůlky                        2110/3                        5

 Stodůlky                        2830                        520

 Stodůlky                        2831                        82“

 

 

14. V příloze č. 7 části B, za část Praha 13 vkládá nová část Praha 14, která včetně nadpisu

      zní:

 

„Praha 14

 Hloubětín                        76                        592                        701

 Hloubětín                        77                        374                        580

 Hloubětín                        78/1                        4222

 Hloubětín                        78/2                        72

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury

 

 

 

světelná signalizace křižovatky ulic Broumarská–Ocelkova–Sklenská, na pozemcích parc.č. 214/1, 215/1, 119, 221/1 v k.ú. Černý Most a parc.č. 2599/39 a 2865 v k.ú. Kyje, v celkové pořizovací hodnotě 2,678.721,- Kč“

 

 

15.  V příloze č. 7 části B, se za část Praha – Královice vkládá nová část Praha – Libuš, která včetně nadpisu zní:

 

„Praha – Libuš

  Libuš                            857/1                                    28639

  Libuš                        868/1                        59402

  Písnice                         527/2                        35

  Písnice                        528/4                        14

  Písnice                        528/5                        87

  včetně terénních úprav“

 

 

16.  V příloze č. 7 části B, se za část Praha-Libuš vkládá nová část Praha 16, která včetně

       nadpisu zní:

 "Praha 16

 Radotín                        357/34                        444                 

 Radotín                        357/55                108“

 

 

17.  V příloze č. 7 části B se za část Praha 17 vkládá nová část Praha- Suchdol, která včetně

        nadpisu zní:

 

„Praha – Suchdol

  Suchdol                        2268/1                        24176

  Suchdol                        2278                        10880

  včetně terénních úprav“

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2003.

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v.r.

 primátor hl.m. Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hl.m. Prahy