Obecně závazná vyhláška č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 10/2006
Sbírka 7
Datum vydání 25.05.2006
Datum účinnosti 01.07.2006
Plné znění

 

 

 

 

               Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25. 5. 2006  vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

Čl. I

 

 

           Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl.m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto:

 

 

1. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 3 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Žižkov                        4267/10                        1700               

 včetně  staveb   bez  č.pop.,  terénních  a  sadových  úprav  a  drobné architektury  na  pozemku, které   nejsou   

 předmětem zápisu v KN“

 

 

2. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Braník                        2902/3                        74

 včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

3. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Dejvice                        2794/2                        6“

 

 

4. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 8 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Bohnice                          15                                151

  Bohnice              57                                   507

  Bohnice                    86/1                           1275

  Bohnice                92/1                           5003

  Bohnice                128                              377

  Bohnice      290/1                        3939

  Bohnice                585/72                                2332

  Bohnice                585/81                                8325

  Bohnice                585/91                                  561

  Bohnice                585/197                          561

  Bohnice                585/215                          403

  Bohnice                585/216                          45

  Bohnice                585/217                          382

  Bohnice                585/222                          116

  Bohnice                585/224                          103

  Bohnice                585/226                          116

  Bohnice                585/228                          99

  Bohnice                585/230                          99

  Bohnice                585/232                          62

  Bohnice                585/234                          47

  Bohnice                585/236                          66

  Bohnice                585/238                      62

  Bohnice                585/240                      48

  Bohnice                585/221                      31

  Bohnice                585/223                      57

  Bohnice                585/225                      31

  Bohnice                585/227                      57

  Bohnice                585/229                      32

  Bohnice                585/231                      18

  Bohnice                585/233                      35

  Bohnice                585/235                      17

  Bohnice                585/237                      17

  Bohnice                585/239                      35

  Bohnice                585/241                      17

  Bohnice                585/328                          317

  Bohnice                585/331                          344

  Bohnice                585/332                          385

  Bohnice                585/335                          475

  Bohnice                585/330                          529

  Bohnice                585/333                      96

  Bohnice                585/334                          181

  Bohnice                585/336                          213

  Bohnice                585/487                      35

  Bohnice               585/497                         295

  Bohnice               586/2                                1797

  Bohnice               586/7                           500

  Bohnice               586/12               22

  Bohnice               590/21               88

  Bohnice               590/32               50

  Bohnice               600/104                  144

  Bohnice               600/106                  102

  Bohnice               600/109                    84

  Bohnice               600/110           160

  Bohnice               600/112           140

  Bohnice               600/114           110

  Bohnice               600/115           955

  Bohnice               600/119              86

  Bohnice               600/120           115

  Bohnice               600/123           141

  Bohnice               600/125           140

  Bohnice               600/126           327

  Bohnice               600/128           133

  Bohnice                                     600/105                                      11

  Bohnice                     600/107                                                 10

  Bohnice                                     600/108                                      17

  Bohnice                                     600/111                                      17

  Bohnice                                     600/113                                      11

  Bohnice                                     600/121                                        8

  Bohnice                                     600/122                                        7

  Bohnice                                     600/124                                      11

  Bohnice                                   600/127                             9

  Bohnice                                   600/129                                                   9

  Bohnice                   600/139                                               491

  Bohnice            617/1                           407

  Bohnice            699/9                           350

  Bohnice            702                              429

  Bohnice            733                            1211

  Bohnice            827/149                       610

  Bohnice            827/172                       114

  Bohnice            827/173                       657

  Bohnice            827/174                       491

  Bohnice            827/178                       279

  Bohnice            827/179                       174

  Bohnice            827/180                         73

  Bohnice            827/181                         29

  Bohnice           827/187                         72

  Bohnice            827/188                         78

  Bohnice            827/189                        191

  Bohnice            827/192                        217

  Bohnice            827/193                        267

  Bohnice            827/194                          78

  Bohnice            827/195                          72

  Bohnice            827/198                          57

  Bohnice             827/196                        121

  Bohnice            827/211                          45

  Bohnice            827/212                          73

  Bohnice            827/213                        104

  Bohnice            827/214                        311

  Bohnice            827/215                          84

  Bohnice            827/216                          36

  Bohnice            827/217                          46

  Bohnice            827/264                        929

  Bohnice            827/265                        203

  Bohnice            827/266                                       200

  Bohnice            827/267                        124

  Bohnice            827/268                        133

  Bohnice            827/269                        207

  Bohnice            827/270                        203

  Bohnice            827/271                        253

  Bohnice            827/272                        366

  Bohnice            827/316                          82

  Bohnice            827/288                        297

  Bohnice            827/336                          19

  Bohnice            827/337                          52

  Bohnice            840/195                      1728

  Bohnice            840/289                        195

  Bohnice            840/293                          90

  Bohnice            840/291                          41

  Bohnice            840/288                        194

  Bohnice                        840/311                              42

  Bohnice                        840/313                            195

  Bohnice                        840/314                              31

  Bohnice                        840/312                            186

  Bohnice                        840/328                              96

  Bohnice                        840/330                            182

  Bohnice                            840/332                          183

  Bohnice                            840/334                          110

  Bohnice                            840/336                          113

  Bohnice                            840/329                            30

  Bohnice                            840/331                            30

  Bohnice                            840/333                            30

  Bohnice                            840/335                            28

  Bohnice                            840/337                            30

  Bohnice                            860/2                              466

  Bohnice                881                                   115

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

5. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Vršovice                        2239/35                        19

 Vršovice                        2239/39                        19

 Vršovice                        2240/2                        92

 Vršovice                        2443/19                        18

 Vršovice                        1658/2                        402

 Vršovice                        353/1 (4/10)                        10

 Vršovice                        353/3 (4/10)                        166

 Vršovice                        1362/2                        732

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

6. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 15 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Hostivař                        2693/2                        100

  Hostivař                        2693/3                        130

  Horní Měcholupy                        511/7                        1363

  Horní Měcholupy                        511/10                        218                        277                                                                 

  včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

7. V příloze č. 7 části A se v části  Praha - Čakovice na konci doplňuje tento výčet:

 

„Miškovice                        378                        17345

 včetně stavby komunikace v celkové pořizovací hodnotě 6 987 045,- Kč“

 

 

8. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 22 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Uhříněves

veřejné osvětlení na pozemcích parc.č. 1884/87, 1884/164, 1884/258, 1884/260, 1884/262, 1884/271, 1884/276 a 1884/283 v k.ú. Uhříněves v celkové pořizovací hodnotě 542 640,- Kč

 

 

9. V příloze č. 7 části B se v části  Praha – Troja  na konci doplňuje tento výčet

 

„Troja

stavba  „Veřejný vodovodní řad  Na Farkách DN 100, Praha 7“  na  pozemcích  parc.č. 1324/14, 1325, 1326 a  1510/2 v k.ú. Troja v celkové pořizovací hodnotě 1 445 114,00 Kč“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v.  r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy