Obecně závazná vyhláška č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 10/2005
Sbírka 7
Datum vydání 28.04.2005
Datum účinnosti 01.06.2005
Plné znění

       Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 28. 4. 2005  vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

       Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

 

1.V příloze č. 7 části A, se v části Praha 1 na konci doplňuje tento výčet:

 

 „Staré Město                        1133/2                        5

 včetně stavby bez čísla popisného (studny s kovovým krytem)“

 

 

 

 

2. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 3 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Žižkov                        1887/41                        25

  Žižkov                        1887/42                        43

  Žižkov                        1887/43                        103

  Žižkov                        1887/44                        275

  Žižkov                        1887/45                        484

  Žižkov                        1890/6                        677

  Žižkov                          1890/7                        65

  Žižkov                        1890/8                        9

  Žižkov                        1896/36                        438  

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

3. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Krč                        455/113                        19

 Krč                        470/106                        239

 Krč                        470/107                        241                 

 Krč                        470/108                        239

 Krč                        470/109                        239

 Krč                        470/110                        239

 Krč                        470/210                        172

 Krč                        470/211                        213

 Krč                        470/212                        206

 Krč                        470/213                        115

 Krč                        470/214                        93

 Krč                        470/215                        118

 Krč                        470/216                        98

 Krč                        470/217                        186

 Krč                        470/218                        8

 Krč                        470/219                        260

 Krč                        470/220                        1635

 Krč                        470/221                        434

 Krč                        470/223                        5

 Krč                        585/3                        191

 Krč                        585/5                        205

 Krč                        585/6                        213

 Krč                        585/26                        11

 Krč                        585/27                        31

 Krč                        585/28  id.1/2                          7                     

 Krč                        585/29  id.1/2                        9

 Krč                        585/30                        55

 Krč                        585/31                        23

 Krč                        585/32                        162

 Krč                        585/35                        95

 Krč                        585/36  id.1/2                        9

 Krč                        585/37                        373

 Krč                        585/39                        2

 Krč                        585/41                        10

 Krč                        585/42  id.1/2                        2

 Krč                        585/43  id.1/2                        3

 Krč                        585/47  id.1/2                        382

 Krč                        585/48                        10

 Krč                        591/46                        76

 Krč                        591/47                        86                   

 Krč                        602/2    id.1/2                        89

 Krč                        602/3    id.1/2                        55

 Krč                        602/4    id.1/2                        24

 Krč                        604/2                        70

 Krč                        604/3                        87

 Krč                        607/2                        103

 Krč                        607/3                        75

 Krč                        3145/2                        28

 Krč                        3145/3                        39

 Krč                        3145/4                        10

 Michle                        1833/27                        711                        1107                        1,426.390,14 Kč

 Michle                        1833/1                        3219

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

4. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 9 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Vysočany                        1926/1                        233

  Vysočany                        1406/4                        18

  Vysočany                        1406/5                        18

  Vysočany                        1406/6                        18

  Vysočany                        1406/7                        19

  Libeň                        3210/2                        364

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

5. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Vinohrady                        4077/2                        13734

  Vršovice                        2177/1                        26

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

6. V příloze č. 7 části A, se v části Praha - Dubeč na konci doplňuje tento výčet:

 

„Dubeč                                                            547                        796705,35

na pozemku parc.č. 998/7 v k.ú. Dubeč, odděleného geometrickým plánem č. 1081-399/2004

Dubeč

 stavby bez čísel popisných, inženýrské sítě, terénní a sadové úpravy, které nejsou předmětem zápisu v KN, na pozemcích parc.č. 998/7, 998/8, 1214/2, 1215/2 a 1216 v k.ú. Dubeč“

 

7. V příloze č. 7 části A, se v části Praha – Štěrboholy na konci doplňuje tento výčet:

 

„Štěrboholy                        349/21                        356

 Štěrboholy                        349/22                        287

 Štěrboholy                        349/23                        310

 Štěrboholy                        349/24                        335

 Štěrboholy                        349/25                        495

 včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

8. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha - Troja na konci doplňuje tento výčet:

 

„Troja                        1287/2                        266

  Troja                        1287/3                        89                        741

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

9.  V příloze č. 7 části B, se před část Praha 2 vkládá nová část Praha 1, která včetně nadpisu

     zní:

 

„Praha 1

 Staré Město                        931/5                        45

 Staré Město                        932/2                                                            82“

 

 

10.V příloze č. 7 části B, se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Modřany                        2069/11                        29                   

  Modřany                        2069/12                        218

  Modřany                        2069/15                        38

  včetně  terénních úprav na pozemcích, které  nejsou  předmětem zápisu v KN“

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2005.

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v.r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v.r.

náměstek primátora hlavního města Prahy