Vyhláška č. 11/1994 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se doplňuje Statut hlavního města Prahy – II. část
Číslo 11/1994
Sbírka 05/1994
Datum vydání 27.01.1994
Datum účinnosti 27.01.1994
Datum zrušení 01.01.1997
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy – VII. část
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27.1.1994 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst.4 zákona ČNR č.418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č.8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Statut hlavního města Prahy - II. část č. 16/1991 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů se doplňuje takto:

Za čl.3h se doplňuje nový čl.3i, který zní:

" Čl.3i

Městské části Praha - Petrovice se z vlastnictví hlavního města Prahy svěřuje tento nemovitý majetek:

výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. -------------------------------------------------------------------- Petrovice 202/6 323 251 202/7 319 252 202/8 324 253 202/2 2506 203/19 49 552/2 1 "

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


RNDr. Jan Koukal, CSc.
primátor hl.m.Prahy

RNDr. Jiří Exner
náměstek primátora hl.m.Prahy
 

Rušící vyhlášky / nařízení

76/1996 Vyhláška č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy