Obecně závazná vyhláška č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 12/2005
Sbírka 8
Datum vydání 26.05.2005
Datum účinnosti 01.07.2005
Plné znění

       Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26. 5. 2005  vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. I

 

 

       Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto:

 

 

 

 

 

1.V příloze č. 7 části A, se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

 

 „Braník                        2885/2                        168                 

   Braník                        2886/1                        82

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

2. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

 

 „Ruzyně                           1739/5                        546                 

  Ruzyně                         1739/6                        302 

  Ruzyně                        1739/21                        513

  Ruzyně                          1739/22                        513

  Ruzyně                        1739/23                        513

  Ruzyně                        1739/24                        513

  Ruzyně                          1739/25                        513

  Ruzyně                        1739/26                        513

  Ruzyně                          1739/27                        513

  Ruzyně                        1739/28                        513

  Ruzyně                        1739/99                        12

  Vokovice                        1281/491                        253

  Vokovice                        1281/492                        108

  Vokovice                        1281/493                        45

  Vokovice                        1281/496                        177

   Dejvice                        3208/7                        1497

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

3. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Malešice                        765/1                        2893

 Malešice                        765/2                        613

 Malešice                        766/2                        186

 Malešice                        778                        152

 Malešice                        779/2                        60

Vršovice                        2247/2                        109

Záběhlice                        2078/258                        13285

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

4. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 17 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Řepy                        1234/59                        1405

  Řepy                        1234/60                        1378

  Řepy                        1234/17                        7926

  Řepy                        1234/18                        48

  Řepy                        1234/19                        40

  Řepy                        1234/20                        85

  Řepy                        1234/21                        21

  Řepy                        1293/594                        921

  Řepy                        2028                        6459

  Řepy                        2029                        901

  Řepy                        1293/452                        950

  Řepy                        1293/453                        930

  Řepy                        1834                        8027

  Řepy                        1835                88

  Řepy                        1833                         834

  Řepy                        1293/85                        6914

  Řepy                        1293/84                        28413

  Řepy                        1293/201                        125                 

  Řepy                        1900                        235

  Řepy                        1901                        263

  Řepy                        1234/61                        8604

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

5. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Bubeneč                                                                                              

stavba  slavnostního osvětlení  kostela sv. Gotharda  v k.ú. Bubeneč  v  pořizovací  hodnotě      866.484,20 Kč“

 

 

6. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Modřany, Komořany a Kamýk

  veřejná  splašková  kanalizace    Baba I.,  veřejná splašková kanalizace – Baba II. + III.,  

  veřejná splašková kanalizace – Čechova čtvrť,  veřejná splašková kanalizace – Tyršova

  čtvrť,  veřejná splašková kanalizace – Na Beránku I. a II.,   veřejná splašková  kanalizace –

  Tylova čtvrť, veřejná  splašková  kanalizace    Komořany,   veřejná splašková kanalizace –

  k.ú. Kamýk, dešťová kanalizace – k.ú. Kamýk, dešťová kanalizace – Baba II.+   III., dešťová

  kanalizace – Čechova čtvrť,  dešťová  kanalizace – Komořany,  jednotná kanalizace –

  Komořany,  vše v celkové pořizovací hodnotě 389,473.345,70 Kč“  

 

 

7. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 18  na konci doplňuje tento výčet:

 

„Letňany                                                                                        

stavba veřejného osvětlení  pro  park  Stará náves   v   k.ú. Letňany   v  pořizovací  hodnotě      550.892,64 Kč

stavba veřejného osvětlení pro obytný soubor Stará náves v k.ú. Letňany  v pořizovací hodnotě  567.840,60 Kč“

 

 

8. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 20  na konci doplňuje tento výčet:

 

„Horní Počernice                                                                                       

stavba veřejného osvětlení na parc.č. 4053, 4061 v k.ú. Horní Počernice v  pořizovací  hodnotě  316.029,50 Kč“

 

 

9. V příloze č. 7 části B, se za část Praha 21 vkládá nová část, která včetně nadpisu zní:

 

 „Praha - Velká Chuchle

 Velká Chuchle                                                                                                

 veřejné osvětlení na pozemku parc.č. 309/1 v k.ú. Velká Chuchle v celkové pořizovací

 hodnotě  128.859,- Kč“          

 

 

10. V příloze č. 9 v části týkající se § 18 odst. 1 písm. b) v poslední větě  se slova  „správy majetku“ nahrazují slovem  „rozpočtu“.

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

primátor hl.m. Prahy

 

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hl.m. Prahy