Obecně závazná vyhláška č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 13/2002
Sbírka 10
Datum vydání 15.07.2002
Datum účinnosti 01.09.2002
Plné znění

    Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 15. 7. 2002 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

        Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné  vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19./2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 22./2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3./2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto:          

 

V příloze č. 7 části A se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

„Dejvice                        247/1                        48

 Dejvice                        497/37                        3275

 Dejvice                        497/38                        120

 Dejvice                        497/39                        113

 Dejvice                        497/40                        105

 Dejvice                        497/42                        102

 Dejvice                        497/44                        101

 Dejvice                        497/46                        102

 Dejvice                        497/49                        1055

 Dejvice                        497/50                        744

 Dejvice                        497/51                        495

 Dejvice                        497/57                        235

 Dejvice                        4086                        828

 Dejvice                        1331                        1131

 Dejvice                        1333                        993

 Dejvice                        4205/2                        1837

 Dejvice                        4205/3                        1442

 Dejvice                        1964                        9201

 Dejvice                        2912/3                        570

 Dejvice                        4241                        1715

 Dejvice                        2747/20                        275

 Dejvice                        2747/23                        68

 Dejvice                        4025                        1049

 Dejvice                        1036/1                        3345

 Dejvice                        1036/3                        64

 Dejvice                        2330                        415

 Dejvice                        2336/1                        2824

 Dejvice                        730                        19879

 Dejvice                        3160                        675

 Dejvice                        4049/4                        744

 Bubeneč                        3                        44

 Bubeneč                        4                        274

 Bubeneč                        111                        1042

 Bubeneč                        112                        1174

 Bubeneč                        253                        3463

 Bubeneč                        254                        2088

 Bubeneč                        1223                        2301

 Bubeneč                        1753                        2809

 Bubeneč                        1321                        1464

 Bubeneč                        2108/2                        1321

 Bubeneč                        2108/3                        331

 Bubeneč                        1363/1                        13229

 Bubeneč                        1363/2                        5008

 Bubeneč                        2114/2                        1097

 Bubeneč                        2114/3                        1242

 Bubeneč                        2114/4                        1682

 Bubeneč                        2114/7                        2375

 Bubeneč                        2114/8                        255

 Bubeneč                        1415/2                        5432

 Bubeneč                        1415/3                        573

 Bubeneč                        2055/2                        1039

 Bubeneč                        2055/3                        474

 Bubeneč                        2055/4                        572

 Bubeneč                        2055/5                        1110

 Bubeneč                        2055/6                        848

 Bubeneč                        2064/3                        447

 Bubeneč                        2064/4                        376

 Bubeneč                        2083/2                        732

 Bubeneč                        2083/3                        748

 Bubeneč                        2083/4                        661

včetně stavby bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  1. září  2002.

 

 

RNDr. Igor N ě m e c, v. r. 

primátor hl.m. Prahy

 

Ing. Petr Š v e c , v. r.

náměstek primátora hl.m. Prahy