Obecně závazná vyhláška č. 13/2007 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 13/2007
Sbírka 11
Datum vydání 21.09.2007
Datum účinnosti 01.11.2007
Plné znění

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 20.9.2007 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě  Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

         Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou  se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné  vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb.  hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně  závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb.  hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně  závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb.  hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl. m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně  závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 1/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb.  hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně  závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb.  hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 32/2003 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 33/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně  závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  4/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb.  hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně  závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb.  hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně  závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb.  hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně  závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  7/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb.  hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně  závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  3/2007 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 10/2007 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

         1. V § 4 odst. 20 se slova  „Praha – Čakovice,“ zrušují.

         2. V § 4 se na konci textu odstavce 21 doplňují slova „a na  území městské části Praha – Čakovice“.

 

3. V příloze č. 7 části  A se v části  Praha 3  na konci doplňuje tento výčet:

„Žižkov            1156/23          61

  Žižkov            1156/24          257

  Žižkov            1156/25          105

  Žižkov            1156/26          74

  Žižkov            1156/27          128

  Žižkov            3063/2             6

  včetně  staveb  bez  č.pop.,  terénních a  sadových  úprav  a  drobné architektury  na  pozemcích, které   nejsou   předmětem zápisu v KN“

 

4. V příloze č. 7 části A se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

„Michle            3/1                   3120

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

5. V příloze č. 7 části A se v části Praha 5  na konci doplňuje tento výčet:

„Smíchov            2320                287

  Hlubočepy            1020/103        1211               

  Hlubočepy            1020/115        56

  Hlubočepy            1020/117        65

  Hlubočepy            1020/118        48

  Hlubočepy            1020/300        1862   

  včetně staveb  bez  č.pop., terénních a   sadových  úprav  a  drobné architektury   na  pozemcích, které   nejsou  předmětem zápisu v KN“

 

6. V příloze č. 7 části A se v části Praha  9  na konci doplňuje tento výčet:

„Malešice            657/1               570

  Malešice            657/2               3913

  Malešice            662/4               2362

  Malešice            662/12             4

  Malešice            953/4               44

  Vysočany            37/1                 736

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

7. V příloze č. 7 části A se v části  Praha  12  na konci doplňuje tento výčet:

„Kamýk            1864/106        1408

  Kamýk            1864/107        1071

  Kamýk            1864/108        1271

  Kamýk            1864/109        805

  Kamýk            1864/110        665

  Kamýk            1864/111        2868

  Kamýk            1864/112        35

  Kamýk            1864/118        772

  Kamýk            1864/119        123

  Kamýk            1864/120        71

  Kamýk            1864/121        875

  Kamýk            1864/122        71

  Kamýk            1864/123        58

  Kamýk            1864/124        31

  Kamýk            1864/125        547

  Kamýk            1864/126        460

  Kamýk            1864/127        558

  Kamýk            1864/128        340

  Modřany            4400/86          4221

  včetně  staveb   bez   č.pop.,  terénních  a  sadových úprav a drobné architektury  na      pozemcích,  které  nejsou  předmětem zápisu v KN“

 

8. V příloze č. 7 části A se v části  Praha - Čakovice na konci doplňuje tento výčet:

„Čakovice        1203/3 3439

 včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

9. V příloze č. 7 části A  se v části  Praha – Dolní Měcholupy   na konci doplňuje tento výčet:

„Dolní Měcholupy                                          

1 ks cisternové automobilové stříkačky CAS 24 Scania v pořizovací hodnotě 6 414 100 Kč“

 

10. V příloze č. 7 části A se v části  Praha – Libuš  na konci doplňuje tento výčet:

„Libuš              856/1                    90

  Libuš              856/2               74

  Libuš              856/3               4

  Libuš              856/4               152

  Libuš              856/6               9

  Libuš              856/7               38

  Libuš              856/8               37

  Libuš              856/9               70

  Libuš              856/11             144     

  Libuš              856/13             50

  Libuš              857/3               216

  Libuš              857/7               276

  Libuš              857/8               8

  Libuš              857/9               33

  Libuš              857/10             4

  Libuš              862/1               3247

  Libuš              862/3               213

  Libuš              863/1               258

  Libuš              863/3               615

  Libuš              864/1               822

  Libuš              864/2               3278

  Libuš              864/4               94

  Libuš              864/5               106

  Libuš              864/6               322

  Libuš              864/7               2

  Libuš              864/8               24

  Libuš              873/95             345

  Libuš              1126/2             12

  Libuš              1271/6             554

  včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v  KN“             

11. V příloze č. 7 části A  se v části Praha –  Lysolaje   na konci doplňuje tento výčet:

„Lysolaje                                            

1 ks cisternové automobilové stříkačky CAS 24 Scania v pořizovací hodnotě  6 183 240 Kč“

 

12. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 17 na konci doplňuje tento výčet:

„Řepy              1241/60          133

  Řepy              1241/63          32

  Řepy              1293/274        251

  Řepy              1293/275        248

  Řepy              1293/276        250

  Řepy              1293/277        251

  Řepy              1293/282        252

  Řepy              1293/283        250

  Řepy              1897                130“

 

13. V příloze č. 7 části A se v části Praha 21 na konci doplňuje tento výčet:

„Újezd nad Lesy     1122            821

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

14. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 2  na konci doplňuje tento výčet:

„Nové Město            1432/2            61

včetně stavby gotické hradební zdi (kulturní památka registrační číslo 1 – 161)“

 

15. V příloze č.7 části B se v části Praha – Březiněves  na konci doplňuje tento výčet:

„Březiněves

vodohospodářská stavba na parc.č. 275/1 v k.ú. Březiněves  (rybník)  v účetní hodnotě

2 966 775 Kč“

 

16. V příloze č. 7 části B se v části Praha –  Čakovice  na konci doplňuje tento výčet:

„Čakovice

slavnostní osvětlení kostela sv. Remigia na pozemcích parc.č. 131, 1, 2, 1013, 1016, 1017, 1548, 1449/1, 1451/1 v k.ú. Čakovice v pořizovací hodnotě 1 366 398,70 Kč“

 

17. V příloze č. 7 části B se za část Praha 22 vkládá nová část Praha – Újezd, která včetně nadpisu zní:

„Praha - Újezd                                            

stavba veřejné splaškové kanalizace – Kateřinky včetně čerpací stanice  na  parc.č. 74/1, 74/3, 156, 178, 179, 182,  211/14, 214/40,  215, 216/1  v k.ú. Újezd   v pořizovací  hodnotě 

12 091 130 Kč“

 

18. V příloze č. 10 se za bod 20 vkládá  bod 21, který včetně nadpisu zní:

„21. Městská část Praha 21

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat.území                                 parc.č.             výměra (m2)                

Újezd nad Lesy                        1122                821

 

b) Městská část Praha 21 se zavazuje využívat nemovitost, která přešla na hlavní město Prahu z Pozemkového fondu České republiky smlouvou o bezúplatném převodu pozemku č. 1006990501, k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení nebo k realizaci zeleně.

 

c) V případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění stavby, na základě které došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví hlavního města Prahy, pro kterou by nebyl pozemek nebo jeho část využit k zastavění stavbou veřejně prospěšnou nebo stavbou pro bydlení nebo k realizaci zeleně, je městská část povinna zemědělský pozemek převést zpět na hlavní město Prahu za stejných podmínek, za jakých byl na městskou část  převeden, a to ve lhůtě do 90 dnů od nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky hlavní města Prahy o změně závazné části územně plánovací dokumentace nebo nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby. Jestliže nebude možné pozemek převést zpět na hlavní město Prahu, protože bude ve vlastnictví třetí osoby, zavazuje se městská část k tomu, že ve stejné lhůtě poskytne hlavnímu městu Praze náhradu za tento pozemek v penězích. Výše náhrady bude rovna ceně pozemku ke dni uzavření smlouvy, na jejímž základě byl pozemek hlavnímu městu Praze převeden, a to podle cenového předpisu platného k témuž dni.“

 

Dosavadní body 21 až 23 se označují jako body 22 až 24.

 

 

 

 Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2007.

 

MUDr. Pavel  B é m, v.r.

primátor hl.m. Prahy

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v.r.

náměstek primátora hl.m. Prahy