Obecně závazná vyhláška č. 13/2009 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 13/2009
Sbírka 9
Datum vydání 23.10.2009
Datum účinnosti 01.12.2009
Plné znění

13.

 

Obecně závazná vyhláška,

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

         

          Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 22. 10. 2009 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

          Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  18/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  22/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  1/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  2/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  3/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  6/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  8/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  9/2009 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č.  12/2009 Sb. hl. m. Prahy se mění takto:

 

l. V příloze č. 7 části A  se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet:

„Prosek            182/41            90

  Prosek            182/45            57

  Prosek            182/46            9

  Prosek            1130/2            85

  Prosek            1130/3            126

  Prosek            1121/25          3311

  Prosek            1121/52          9208

  Prosek            1121/56          7269

  včetně staveb,  terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet:

„Háje   583/18            1347

  Háje   583/27            17269

  Háje   583/33            937

  Háje   1210/116        5387

  včetně staveb,  terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet:

„Modřany            1653/8            100

  Modřany            1653/9            167

  Modřany            1653/16          79

  včetně staveb terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v   KN“.

 

4. V příloze č. 7 části A  se v části  Praha 13  na konci doplňuje tento výčet:

„Stodůlky

1 ks požárního vozidla (dopravní dodávkový automobil) v pořizovací hodnotě  1 143 938 Kč“.

 

5. V příloze č. 7 části A se v části Praha 15 na konci doplňuje tento výčet:

„Hostivař            689/1                397

  Hostivař            689/4                64

  Hostivař            689/7               68

  Hostivař            689/8               339

  Hostivař            689/9               9

  Hostivař            2741/27          3900

  Hostivař            2742/46          6084

  Hostivař            2742/47          10553

  Hostivař            2742/50          932

  Hostivař            2742/57          225

  Hostivař            2742/58          424

  Hostivař            2742/59          134

  Hostivař            2753/18          5795

  včetně staveb terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu  v KN“.

 

6. V příloze č. 7 části A  se v části Praha - Suchdol  na konci doplňuje tento výčet:

„Suchdol

1 ks požárního vozidla  (dopravní dodávkový automobil)  v pořizovací hodnotě  1 143 938 Kč“.

 

7. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Troja na konci doplňuje tento výčet:

„Troja   418/2              3161

  Troja  418/15            5500

  Troja  418/53            744

  Troja  418/54            361

  včetně  staveb  terénních  a  sadových  úprav  a  drobné  architektury  na pozemcích, které nejsou  předmětem zápisu v KN“.

 

8. V příloze č. 7 části A se v části Praha 22 na konci doplňuje tento výčet:

„Uhříněves                               1440

 na pozemku parc.č. 673/48 v k.ú. Uhříněves

 Uhříněves

 stavby komunikací, terénní a sadové úpravy na pozemku parc.č. 673/1 v k.ú. Uhříněves, které  nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

9. V příloze č. 7 části A  se v části Praha  21  na konci doplňuje tento výčet:

„Újezd nad Lesy

1 ks požárního vozidla  (dopravní dodávkový automobil)  v pořizovací hodnotě  1 143 938 Kč“.

 

10. V příloze č. 7 části B se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

„Braník

stavba veřejného osvětlení cyklistické stezky pod Jižní spojkou v úseku hřiště ABC – ul. Vrbova na pozemcích parc.č. 2726/1, 3120/1, 3050/3, 3057/2, 3054/1, 3050/1, 2727/1 v k.ú. Braník v pořizovací hodnotě 200 790 Kč“.

 

11. V příloze č. 7 části B se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

„Smíchov

stavby Dostavba veřejné splaškové gravitační kanalizace    ul. Děvínská    na  pozemku    parc.č. 4939 v k.ú. Smíchov a Dostavba  veřejné  splaškové tlakové kanalizace  –   ul. Šárčina na  pozemku  parc.č. 826  v k.ú. Smíchov v celkové pořizovací hodnotě   3 641 809,10 Kč“.

 

12. V příloze č. 7 části B se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

„Strašnice                        4495/21                374

 Vršovice                        1494/4                   40“.

 

13. V příloze č. 7 části B se v části Praha 20 na konci doplňuje tento výčet:

„Horní Počernice

stavba   Veřejný  vodovodní  řad – MČ Praha 20 –  ul. Krahulčí   na  pozemcích parc.č. 3178/2 a 3772  v k.ú.  Horní Počernice v pořizovací hodnotě 362 839 Kč“.

 

14. V příloze č. 7 části  B se v části Praha – Koloděje  na konci doplňuje tento výčet:

„Koloděje

stavba veřejného osvětlení účelové komunikace a veřejného parku  v ulici Lupenická  na pozemku parc.č. 617/1 v k.ú. Koloděje  v pořizovací hodnotě  1 201 383,54 Kč“.

 

15. V příloze č. 7 části B se za část Praha – Královice vkládá nová část Praha – Křeslice, která včetně nadpisu zní:

„Praha – Křeslice

 

Křeslice

veřejné osvětlení v lokalitě Za Ovčínem na pozemcích parc.č. 469/2, 469/4, 470/1, 471/3, 471/4, 471/18, 471/23, 471/79 v k.ú. Křeslice v pořizovací hodnotě 1 170 023 Kč

veřejné osvětlení v lokalitě Nad Botičem na pozemcích parc.č. 272/48, 272/152, 272/159, 272/161, 272/162, 272/286, 272/299, 272/300 v k.ú. Křeslice v pořizovací hodnotě 467 603 Kč“.

 

16. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Slivenec na konci doplňuje tento výčet:

„Slivenec

stavba  Splašková  kanalizace  pro veřejnou potřebu – Za Farou, U Svahu, Od Rozcestí  na pozemcích  parc.č. 1739/1, 1731/1, 1740, 1712 a 1792/1 v k.ú. Slivenec v celkové pořizovací hodnotě 10 318 943 Kč“.

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince  2009.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

JUDr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy