Nařízení č. 13/2004 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění vyhláška č. 24/2000 Sb. hl. m. Prahy, o maximálních cenách osobní taxislužby
Číslo 13/2004
Datum vydání 29.06.2004
Datum účinnosti 01.07.2004
Datum zrušení 01.01.2007
Důvod zrušení vydání nařízení č. 20/2006 Sb. hl. m. Prahy, o maximálních cenách osobní taxislužby
Plné znění

 

          Rada hlavního města Prahy se usnesla dne  29. 6. 2004 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 4a odst. 1 písm. a)  zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. a zákona  č. 320/2002 Sb.,  toto nařízení:


Čl. I

 

Čl. 2 vyhlášky  č. 24/2004 Sb. hl. m. Prahy, o maximálních cenách osobní taxislužby, zní:

Čl. 2


Maximální ceny

1.

Jednorázová sazba

34,- Kč / jízda

2.

Čekání

5,- Kč / min

3.

Jízda na území hlavního města Prahy

25,- Kč / km

                                                                                                                                        “.                                                                        

Čl. II


 
Toto nařízení  nabývá účinnosti dnem 1.července 2004.
MUDr. Pavel  B é m , v. r.
primátor hl. m. PrahyMgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy

.

 

Rušící vyhlášky / nařízení

20/2006 Nařízení č. 20/2006 Sb. hl. m. Prahy