Nařízení č. 14/2004 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění vyhláška č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 14/2004
Datum vydání 07.09.2004
Datum účinnosti 01.11.2004
Datum zrušení 01.01.2011
Důvod zrušení vydání nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Plné znění

            Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 7. 9. 2004 vydat podle § 44 odst. 2  zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., toto nařízení:

 

Čl. I

 

Vyhláška č. 45/1997 Sb. hl m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění vyhlášky č. 35/1999 Sb. hl.m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 50/2000 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

1. V příloze v části „Městská část Praha – Horní Počernice“ se doplňují úseky místních 

komunikací:

 

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

Bártlova

slepý úsek - Bártlova

Vozovka

Stoliňská

Náchodská - NN543

Vozovka

 

 

2. V příloze v části „Městská část Praha – Kolovraty“ se zrušují úseky místních komunikací:

 

Název komunikace     

úsek komunikace – jeho stručný popis           

druh komunikace

Do Lipan

U jezu – směr Lipany

vozovka

K Říčanům

 Mírová – mimp úsek K poště – Mírová

vozovka

 

 

3. V příloze v části „Městská část Praha – Kolovraty“ se doplňují úseky místních komunikací:

 

Název komunikace     

úsek komunikace – jeho stručný popis           

druh komunikace

Bazalková

celá délka

vozovka

Ke zvoničce

celá délka

vozovka

Levandulová

celá délka

vozovka

Meduňková

celá délka

vozovka

Mladotova

celá délka

vozovka

Na jílech

celá délka

vozovka

Na předevsi

celá délka

vozovka

Na Ročkově

celá délka

vozovka

Nad nádrží

celá délka

vozovka

Nad topoly

celá délka

vozovka

Nad zbrojnicí

celá délka

vozovka

Pod topoly

celá délka

vozovka

Sedmikrásková

celá délka

vozovka

Tymiánová

celá délka

vozovka

U sádek

celá délka

vozovka

V cihelně

celá délka

vozovka

V Tehovičkách

celá délka

vozovka

Vášova

celá délka

vozovka

 

 

4. V příloze v části „Městská část Praha – Letňany“ se doplňuje úsek místní komunikace:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

Beranových

Tupolevova - slepý úsek

vozovka

 

5. V příloze v části „Městská část Praha 1“ se zrušují úseky místních komunikací:

 

 

Petrské nám.

budou udržovány pouze chodníky po obvodu náměstí

chodník

Vrchlického sady

chodník od stanice tramvaje k areálu par kovacího a garážovacího komplexu Wilsonova (dále jen PGKW)

chodník

Hradčanské nám.

všechny vedlejší cesty a část obvodových cest mimo hlavní průchozí cestu ve středové části zelené plochy náměstí

cesty pro pěší

Kampa

všechny cesty mimo průchozí obvodovou ce- stu

cesty pro pěší

Újezd

všechny cesty v parku mimo chodníku pod svahem se schodištěm k lanové dráze,cesty z Újezda přes Jiřinkárnu k lanové dráze

cesta pro pěší

 

6. V příloze v části „Městská část Praha 1“ se doplňují úseky místních komunikací:

 

Vrchlického sady

všechny cesty ( cesta pro pěší vedoucí od Washingtonovy ul.k parkovišti, cesta pro pěší podél Magistrály, chodník od stanice tramvaje k areálu parkovacího a garážovacího komplexu Wilsonova, kromě chodníků okolo parku ve Washingtonově, Opletalově a Bolzanově ul.  v úseku od Opletalovy ul. ke středové cestě v parku, středového chodníku mezi Washingtonovou a Bolzanovou ul., příčných chodníků kolmých z Opletalovyul. Na budovu Hl. nádraží. Mimo příčných chodníků vedoucích šikmo od Opletalovy ul. k budově Hl. nádraží.

chodník

Hradčanské nám.

všechny vedlejší cesty, kromě obvodových cest  průchozí cesty ve středové části zelené plochy náměstí

cesty pro pěší

Kampa

všechny cesty, kromě obvodových cest a cesty do Nosticovy ulice

cesty pro pěší

Újezd (Petřín)

všechny cesty v parku mimo chodníku pod svahem se schodištěm k lanové dráze a chodníku oddělujícího vozovku od zeleně

cesta pro pěší

 

 

7. V příloze v části „Městská část Praha 4“ se doplňují úseky místních komunikací:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

Krčská

Olbrachtova - Pacovská

vozovka

Na výstupu

Na výstupu - NN424

cesta pro pěší

Nad Ryšánkou

celá délka

vozovka

Thomayerova

Thomayerova - slepý úsek

vozovka

 

 

8. V příloze v části „Městská část Praha 5“ se doplňují úseky místních komunikací:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

Kohoutových

celá délka

vozovka

Na Vidouli

od zařízení PVS a.s. po areál Eurotel

vozovka

 

9. V příloze v části „Městská část Praha 6“ se zrušují úseky místních komunikací:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis           

druh komunikace

Čínská

celá délka

vozovka

Chittussiho

mimo úsek k nemocnici

vozovka

Kanadská

celá délka

vozovka

Mládeže

celá délka

vozovka

Na Větrníku

celá délka

vozovka

Pod Aritmou

celá délka

vozovka

Pod bateriemi

celá délka

vozovka

Pod Petřinami

celá délka

vozovka

Půlkruhová

 Na pastvinách – K Červenému vrchu

vozovka

Říčanova

celá délka

vozovka

Sbíhavá I

celá délka

vozovka

Tychonova

Milady Horákové – U Písecké brány

vozovka

Velflíkova

celá délka

vozovka

Východní

Spojená – Na Ořechovce

vozovka

Angolská

pěší komunikace podél OD Šárka

chodník

park na nám. Pod Ořechovkou

parkové cesty a chodník 

cesta pro pěší chodník

park na nám. Machara

obvodové chodníky s výjimkou chodníků v ul. Na Ořechovce a Cukrovarnické

chodník

park na nám.Před bateriemi

obvodové chodníky a parkové cesty s výjimkou trasy od ulice U páté baterie k ul.Sibeliově

chodník

park před vodní nádrží Džbán mezi ul.Osamocenou a za budovou Koospolu

parkové cesty a chodníky s výjimkou chodníku v ul.Evropské

cesta pro pěší chodník

park u křižovatky ulic U Ladronky a Maštěřovského

obvodové chodníky

chodník

park v ulici Thákurově

chodníky a parkové cesty kolem parku s výjimkou příčných přechodů

chodník

plocha veř. zeleně v ul. Duchoslávka

pravý chodník ve směru k ul. Vostrovské 

chodník

sady u bubenečského hřbitova

obvodový chodník v ul. Maďarské

chodník

U silnice

chodník v úseku Vlastina - Hostouňská

chodník

veř. zeleň na sídl. Petřiny přilehlá k ul. Ankarská v úseku mezi ul. Brunclíkova a Na Petřinách

obvodový chodník  

chodník 

 park mezi ul. Evropská a Velvarská

obvodový chodník parkové cesty s výjimkou dvou šikmých cest cesta a příčné cesty směřující k ul. Šárecké

chodník

Park Na Prašném mostě

parkové cesty a obvodové chodníky s výjimkou chodníku v ul.M.Horákové

chodníky cesta pro pěší

park při ulici Na Čihadle

obvodové chodníky a parkové cesty

chodník

cesta

plocha veřejné zeleně mezi ul. Střešovickou a Nad hradním vod.

cesty pro pěší a přilehlý chodník s výjimkou schodiště u Loosovy vily a dvou šikmých cest

chodník cesta pro pěší

plochy sídlištní zeleně mezi ul. Nad Zlatnicí a Nad Šárkou

obvodové chodníky a průchozí cesty s výjimkou přístupových cest k budovám

chodník cesta

Park Ladronka

parkové cesty a obvodové chodníky s výjimkou střední parkové cesty od ul.Bělohorské ke Spiritce, chodníku v ul. Bělohorské

cesta pro pěší

Park mezi ul. Bánskobystrickou a hotelem Diplomat

všechny průchozí cesty

cesta

Park na Kutnauerově náměstí

cesty pro pěší s výjimkou schodů

cesta pro pěší

Park Na voj. hřbitově

parkové cesty

cesta pro pěší

Park v Šultysově ulici

cesty pro pěší

cesta pro pěší

plocha veřejné zeleně mezi ulicemi Bělohorskou Kukulovou a Pod bělohorskou

cesty pro pěší a chodníky s výjimkou chodníku v ul. Bělohorské

cesta pro pěší

Libocká

spojka mezi ul. Libockou a hřbitovem

cesta

Na okraji

cesty ve vnitrobloku mezi ul. Na okraji, Křenova, Čílova, Na Petřinách

cesta

Ladronka

cyklistická cesta na Ladronce

cesta

Brunclíkova

vnitřní cesta mezi bloky domů ul. Brunclíkova  x  Nad alejí

cesta

Šantrochova

spojka mezi ul. Šantrochova x  Zeyerova alej – školy

cesta

Větrník

spojka před věžovým domem na křižovatce Větrník

cesta

Velvarská I a II

cesty pro pěší mezi Velvarskou I  a Velvarskou II

cesta

Divoká Šárka

pěšina od evropské (mcDonald) až za koupaliště k poslednímu stánku

cesta

 

 

10. V příloze v části „Městská část Praha 6“ se doplňují úseky místních komunikací:

 

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

Čínská

mimo úsek Šlejnická - Koulova

 

Janákova

slepé úseky

vozovka

Na Ořechovce

slepý úsek - Na Ořechovce

vozovka

Nad stanicí

od objektu č.22 až k NN101

vozovka

Nám. Na Santince

nám.Na Santince-slepý úsek

vozovka

Nepálská

od přístupové cesty k domu č.802/2 severozápadním směrem k přístupové cestě k domu č.803/3

cesta pro pěší

Patočkova

Patočkova - slepý úsek

vozovka

Pod Rybničnou

celá délka

cesta pro pěší

Ruzyňské schody

 Nad Manovkou - Chomutovská

vozovka

Řečického

slepý úsek

chodník

Říčanova

Dvořeckého– Řečického

vozovka

Skupova

Pod Marjánkou - slepý úsek

vozovka

Slunná

Cukrovarnická - slepý úsek

vozovka

Vítězné nám.

Slepý úsek – Dejvická

vozovka

 

park v ulici Pod Ořechovkou

parkové cesty a schodiště s výjimkou schodišť u ulice Spojené a u ulice U přechodu

cesta pro pěší

schody

 

park na Macharově nám.

cesta v parku a obvodové chodníky s výjimkou chodníků v ul. Na Ořechovce a Cukrovarnické

cesta pro pěší

chodník

 

park na nám.Před bateriemi

obvodové chodníky a parkové cesty s výjimkou trasy od ul.U páté baterie k ul.Sibeliově

chodník

cesta pro pěší

 

plocha zeleně mezi vodní nádrží Džbán a ul.Evropskou

parkové cesty

cesta pro pěší

 

park v ulici Thákurově

parkové cesty a chodníky s výjimkou chodníků při ulici Evropské a proti ulici Seminární

cesta pro pěší

chodník

 

Park gen.Lázaro Cárdenase

obvodový chodník v ul.Maďarské

chodník

 

plocha zeleně na sídlišti Petřiny přilehlá k ulici Ankarské v úseku mezi ul. Brunclíkovou a Na Petřinách

parková cesta

cesta pro pěší

 

park mezi ulicemi Evropskou a Velvarskou

chodník v ulici Kanadské a tři užší parkové cesty

chodník

cesta pro pěší

 

park Na Prašném mostě

obvodové chodníky s výjimkou chodníku v ul.M.Horákové

chodník

 

park při ulici Na Čihadle

obvodové chodníky, parkové cesty a schodiště

chodník

cesta pro pěší

schody

 

park mezi ulicemi Střešovickou

a Nad hradním vodojemem

obvodové chodníky s výjimkou chodníku v ulici Střešovické v úseku od cesty ve východní části parku ke schodišti u Müllerovy vily

cesta v západní části parku

 

chodník

cesta pro pěší

 

Park Ladronka

obvodové chodníky s výjimkou chodníku v ulici Bělohorské a zastávek MHD v ulici Tomanově

parkové cesty s výjimkou střední cesty vedoucí

od ul. Bělohorské ke Spiritce, cyklistických a bruslařských okruhů ve východní a západní části parku a cesty směřující od ulice Kozlovy k usedlosti Ladronka

chodník

cesta pro pěší

cyklistická stezka

 

park Na bývalém vojenském hřbitově

všechna schodiště v parku včetně schodišťové cesty podél hradební zdi a včetně schodiště vedoucího z ulice Myslbekovy

parkové cesty ve spodní části parku pod hradbami a cesta u vyhlídky na bastionu

schody

cesta pro pěší

 

plocha zeleně mezi ulicemi Bělohorskou, Kukulovou a Podbělohorskou

obvodové chodníky s výjimkou chodníku v ulici Bělohorské

chodník

 

Brunclíkova

cesty v ploše zeleně ve vnitrobloku ulic Brunclíkova, Volavkova a Na klášterním

cesta pro pěší

 

Šantrochova

spojka mezi ulicemi Šantrochova a Nad alejí

u základní školy

cesta pro pěší

 

park Hadovka

parkové cesty s výjimkou cesty vedle dětského hřiště směřující od ulice Zavadilovy ke schodišti vedle věžového domu

obvodové chodníky s výjimkou chodníku navazujícího na ulici Proboštskou

cesta pro pěší

chodník

 

Libocká

chodník v ploše zeleně pod kostelem sv.Fabiána

 a Šebestiána souběžný s ulicí Libockou

chodník

 

Na větru

cesty v ploše zeleně ve vnitrobloku ulic Na větru, Na Větrníku a Na Petřinách

cesta pro pěší

 

Na Petřinách

cesty v ploše zeleně ve vnitrobloku ulic Na Petřinách, Ulrychova a Brunclíkova

cesta pro pěší

 

Čílova

cesty v ploše zeleně ve vnitrobloku ulic Čílova, Šantrochova a Na Petřinách

cesta pro pěší

 

park v ulici K lánu

parkové cesty

cesta pro pěší

 

Bolívarova

cesta vedoucí od ulice Bolívarovy k zahrádkářské kolonii

cesta pro pěší

 

Radimova

parkové cesty v ploše zeleně mezi ulicemi Radimovou a Kusou s výjimkou tří průchozích cest se schodišti

cesta pro pěší

 

plocha zeleně s dětským hřištěm v ulici Za Hanspaulkou

obvodový chodník

cesty na dětském hřišti

chodník

cesta pro pěší

 

plocha zeleně mezi ulicemi Na luzích, V Nových Vokovicích a Evropskou

chodníky v ulicích V Nových Vokovicích a Na luzích

cesta mezi ulicemi Na luzích a Vokovickou

chodník

cesta pro pěší

 

Kladenská

cesty v ploše zeleně ve vnitrobloku mezi ulicemi Kladenskou a Na dlouhém lánu

cesta pro pěší

 

Na Ořechovce

levý chodník podél parku směrem od ulice

Pod vyhlídkou k podjezdu pod železniční tratí

chodník

 

 

 

11. V příloze v části „Městská část Praha 7“ se doplňuje úsek místní komunikace:

 

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

Kostelní

Kostelní – Muzejní před objektem č.42

obslužná vozovka

 

 

 

12. V příloze v části „Městská část Praha 8“ se doplňují úseky místních komunikací:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

K Haltýři

celá délka

vozovka

Lužecká

Čimická - slepý úsek

vozovka

Nad Kotlaskou I

Nad Kotlaskou I - slepý úsek

vozovka

Nad Vavrouškou

celá délka

vozovka

Primátorská

Ve vrchu - Konšelská

vozovka

Prvního pluku

Pobřežní - Rohanské nábřeží

vozovka

Taussigova

Taussigova - slepý úsek

vozovka

Vodochodská

celá délka

vozovka

Vřesová

celá délka

vozovka

 

 

13. V příloze v části „Městská část Praha 9“ se zrušuje úsek místní komunikace:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

Kolbenova

oba chodníky od areálu ED k žel. přejezdu

chodník

 

 

14. V příloze v části „Městská část Praha 9“ se doplňují úseky místních komunikací:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

K lipám

Chrastavská - Na pokraji

vozovka

Na samotě

slepý úsek

chodník

Pod Harfou

slepý úsek –schody

vozovka

Stará Spojovací

celá délka

vozovka

 

 

15. V příloze v části „Městská část Praha 10“ se zrušují úseky místních komunikací:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

Čeljabinská

 celá délka

vozovka

Chmelová

celá délka

vozovka

Michelangelova

celá délka

vozovka

Nad elektrárnou

celá délka

vozovka

Plošná

celá délka

vozovka

Pod Sychrovem II

celá délka

vozovka

Révová

celá délka

vozovka

Ryšánkova

 celá délka

vozovka

Středová

celá délka

vozovka

Škvorecká

celá délka

vozovka

V dolině

celá délka

vozovka

Ve slatinách

celá délka

vozovka

 

 

16. V příloze v části „Městská část Praha 10“  se doplňují úseky místních komunikací:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

Čhmelová

slepý úsek

vozovka

Pod Sychrovem

mimo úsek Na pahorku–Pod Sychrovem I

vozovka

Za potokem

U záběhlického zámku – slepý úsek

vozovka

V dolině

mimo úsek od Popovické včetně úseků ke garážím od Modletínské (NN1705)

vozovka

 

 

17.V příloze v části „Městská část Praha 11“ se doplňují úseky místních komunikací:

 

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

Novomeského

Novomeského - slepé úseky

vozovka

Stachova

Nad úpadem - slepý úsek

vozovka

Staňkova

Nad úpadem - slepý úsek

vozovka

Klapálkova

Keblovská – dvě schodiště ke hřišti

schody

 

 

18. V příloze v části „Městská část Praha 12“ se zrušují úseky místních komunikací:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis           

druh komunikace

Daškova

celá délka

vozovka

Jordana Jovkova

celá délka

vozovka

 

 

 

19. V příloze v části „Městská část Praha 12“ se doplňují úseky místních komunikací:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

Cholupická

Cholupická - slepý úsek

vozovka

Jordana Jovkova

Plovdivská – Nikoly Vapcarova

vozovka

 

 

 

20. V příloze v části „Městská část Praha 14“ se doplňuje úsek místní komunikace:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

Vybíralova

slepý úsek

vozovka

 

 

 

21. V příloze v části „Městská část Praha 15“ se zrušují úseky místních komunikací:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

Chudenická

celá délka

vozovka

Pod stanicí

mimo úsek s MHD -

vozovka

Přeštická

celá délka

vozovka

U Košíku

celá délka

vozovka

Weilova

celá délka

vozovka

 

 

22. V příloze v části „Městská část Praha 15“ se doplňují úseky místních komunikací:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

U břehu

NN 1602 - NN 1174

vozovka

Černyševského

celá délka

vozovka

Mokřanská

slepý úsek - Do vršku

vozovka

Mračnická

celá délka

vozovka

NN2791

slepý úsek – Dýšinská

vozovka

plukovníka Mráze

přilehlý chodník v úseku plukovníka Mráze – NN3500

chodník

 

 

 

 

23. V příloze v části „Městská část Praha - Řepy“ se zrušují úseky místních komunikací:

 

Název komunikace     

úsek komunikace – jeho stručný popis           

druh komunikace

Skuteckého

 Bazovského - K trninám

vozovka

Laudova

pravá strana chodníku od školy až k ul. Součkova

chodník

Laudova

chodník podél domu čp.1009-10

chodník

Makovského

pravá strana chodníku od.ul.Šímova k přístupovému chodníku k domu čp.1076

chodník

Makovského

levá strana chodníku podél autobu. zast. naproti Ovusu

chodník

Makovského

spojnice od autobu.zast. k dět.hřišti před domem čp.1135

chodník

Mrkvičkova

Spojnice od kotelny ke šk.hřišti

chodník

Plzeňská

 od tram. st.Hluštičkova k ul.Šímova

chodník

 

24. V příloze v části „Městská část Praha - Řepy“ se doplňují úseky místních komunikací:

 

Název komunikace     

Úsek komunikace – jeho stručný popis           

druh komunikace

U kaménky

celá délka

vozovka

Drahoňovského

 podél jižní části oplocení ZŠ Socháňova na p.č.1293/83

chodník

Laudova

chodník podél domu čp.1009-10-jižní

chodník

Makovského

úsek v zeleni na p.č.1293/107 vedoucí k zastávce MHD

chodník

Makovského

chodník v zeleni na p.č.1293/142

chodník

Makovského

úsek v ul.Šímova od kotelny na p.č. 1142/94 k ul.Makovského

chodník

Makovského

 od autob. zastávky k dětskému hřišti před domem č.p.1135 na poz.č.p.1404/5

chodník

Mrkvičkova

 podél východní části objektu MŠ na p.č.1142/84

chodník

 

 

 

 

25. V příloze v části „Městská část Praha – Uhříněves“ se doplňují úseky místních komunikací:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

Rozdělená

celá délka

vozovka

Nové náměstí

celá délka

vozovka

 

 

 

 

26. V příloze v části „Městská část Praha - Újezd nad Lesy“ se doplňuje úsek místní komunikace:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

Malotická

celá délka

parkoviště

 

 

27. V příloze se část „Městská část Praha - Újezd u Průhonic“ nahrazuje částí „Městská část Praha – Újezd“, která zní:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

K  mostu

celá délka

vozovka

K motelu

celá délka

vozovka

K Sukovu

celá délka

vozovka

Ke mlýnu

celá délka

vozovka

Ke smrčině

celá délka

vozovka

Milíčovská

celá délka

vozovka

Na Křtině

celá délka

vozovka

Nad náhonem

celá délka

vozovka

Nad statkem

                         celá délka

vozovka

Nad výpustí

celá délka

vozovka

Pastevců

celá délka

vozovka

Pod napětím

celá délka

vozovka

Studánková

celá délka

vozovka

Štítová

celá délka

vozovka

U močálu

celá délka

vozovka

Ve vilkách

celá délka

vozovka

 

 

28. V příloze v části „Městská část Praha – Velká Chuchle“ se doplňuje úsek místní            komunikace:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

K zahradám

K sádkám - NN4270

vozovka

 

 

29. V příloze v části „Městská část Praha - Zbraslav“ se doplňuje úsek místní komunikace:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

K novým domkům

Spodní - slepý úsek

vozovka

 

 

30. V příloze v části „Městská část Praha - Zličín“ se doplňují úseky místních komunikací:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

Mikulčická

celá délka

vozovka

Boleratická

celá délka

vozovka

Lubnická

celá délka

vozovka

Mladých

240 m před domy čp. 210 – 216

vozovka

Nivnická

celá délka

vozovka

Pavlická

celá délka

vozovka

U zličínského hřiště

celá délka

vozovka

U Zličína

celá délka

vozovka

Vsetínská

celá délka

vozovka

Za Dolejšákem

celá délka

vozovka

 

 

 

Čl. II

 

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2004.

 

 

MUDr Pavel   B é m , v. r.

primátor hl.m. Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hl.m. Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

18/2010 Nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy