Vyhláška č.15/1993 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se vyhlašuje doplněk územního plánu hlavního města Prahy – veřejně prospěšná stavba trasy městského okruhu na území městské části Praha 5
Číslo 15/1993
Sbírka 11/1993
Datum vydání 09.11.1993
Datum účinnosti 09.11.1993


 

Přílohy