Obecně závazná vyhláška č. 16/2008 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 16/2008
Sbírka 9
Datum vydání 19.09.2008
Datum účinnosti 01.11.2008
Plné znění

16.

 

Obecně závazná vyhláška,

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

     Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 18. 9. 2008  vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

     Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  10/2007 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 13/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2008 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 13/2008 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet: 

„Braník                           277/3                        1192

  Braník                    2612/136                        1129

  Krč                        2869/148                        586

  Krč                        2869/361                        115

  Krč                        2869/405                        1050

  včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

„Smíchov                        2396/1                    14445

 Smíchov                        2396/3                     16

 Smíchov                        2396/4                     16

 Smíchov                        2397                        548

 Smíchov                        2468                        1291

 Hlubočepy                    1344/1                      2087

 Hlubočepy                    1344/3                      428

 Hlubočepy                    1344/4                      348

 Hlubočepy                    1344/10                    79

 včetně  staveb,  terénních a sadových  úprav  a drobné architektury  na  pozemcích, které   nejsou  předmětem zápisu v KN“.

 

3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet:

„Prosek                        1373                          3041

 Prosek                         615/10                        380

 Prosek                         615/17                        347

 Střížkov                       515/29                       6200

 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

4. V příloze č. 7 části A se v části Praha  11 na konci doplňuje tento výčet:

„Háje                             1181                          447

 Háje                             1208/2                       5111

 Háje                             1208/10                    4568

 Háje                             449/5                        2347

 Chodov                        2641/18                    77

 Chodov                        170                           105

 Chodov                        2114/33                    1327

 Chodov                        3341/109                  427

 Chodov                        3341/194                  2231

 Chodov                        3341/196                  459

 Chodov                        3341/223                  113

 Chodov                        2184/1                      160

 Chodov                        2776/7                       448

Chodov                        2014/210                   182

Chodov                        2014/211                   138

Chodov                        2031/138                   291

Chodov                        2031/139                   168

Chodov                        2031/140                   60

Chodov                        2031/141                   112

Chodov                        2031/142                   63

Chodov                        2031/146                   135

Chodov                        2031/147                   157

Chodov                        2031/148                   133

Chodov                        2031/149                   127

Chodov                        2031/151                   113

Chodov                        2031/152                   95

Chodov                        2031/153                   379

Chodov                        2031/154                   125

Chodov                        2031/155                   125

Chodov                        2031/156                   127

Chodov                        2031/157                   105

Chodov                        2031/158                   71

Chodov                        2031/61                     230

Chodov                        2031/64                     207

Chodov                        2031/69                     226

Chodov                        2031/70                     231

Chodov                        2988/1                       3963

Chodov                        2988/2                       2777

Chodov                        2988/3                       21

Chodov                        2989/2                       2694

Chodov                        2989/3                       1840

Chodov                        3336/9                       950

Chodov                        2738                          113

Chodov                        2014/380                   16

Chodov                        2394/8                       17

včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

5. V příloze č. 7 části A se v části Praha  13 na konci doplňuje tento výčet:

„Stodůlky                        1080/18                        399

 Stodůlky                        1080/19                        742

 Stodůlky                        1080/20                        307

 Stodůlky                        1080/23                        141

 Stodůlky                        1080/24                        439

 Stodůlky                        1080/25                        349

 Stodůlky                        1080/27                        573

 Stodůlky                        1080/66                        1

 Stodůlky                        1086/9                          9099

 Stodůlky                        1165/4                          164

 Stodůlky                        1165/6                          626

 Stodůlky                        1165/76                        335

 Stodůlky                        2131/53                        275

 Stodůlky                        2131/168                      4121

 Stodůlky                        2131/353                      9649

Stodůlky                         2131/355                      8275

Stodůlky                         2131/375                      1838

Stodůlky                         2160/234                      6042

Stodůlky                         2780/120                      3479

Stodůlky                         2780/124                      2895

Stodůlky                         2780/134                      2270

Stodůlky                         2860/55                        626

včetně staveb dětských hřišť, terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu        v KN“.

 

6. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Dolní Počernice  na konci doplňuje tento výčet:

„Dolní Počernice                        349                        6438

 Dolní Počernice                        1356/4                   360

 Dolní Počernice                        1589                      3800

 včetně  staveb,  terénních a sadových  úprav  a  drobné architektury   na  pozemcích,  které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

7. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Dubeč  na konci doplňuje tento výčet:

„Dubeč                        241/2                     716

 Dubeč                        241/24                   142

 Dubeč                        413                        857

 Dubeč                        1479                      2881

 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

8. V příloze č. 10 se za bod 5 vkládá bod 6, který včetně nadpisu zní:

„6. Městská část Praha 5

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

 

kat. území                        parc.č.                    výměra (m2)

Smíchov                         2396/1                     14445

Smíchov                         2397                        548

Smíchov                         2468                        1291

Hlubočepy                     1344/1                      2087

Hlubočepy                     1344/3                      428

Hlubočepy                     1344/4                      348

Hlubočepy                     1344/10                    79

 

b) Městská  část  Praha 5  se  zavazuje,  že  nemovitosti  uvedené  v písmenu a)  bude využívat  pro zahrádky          a  zahrádkové osady nebo jako veřejnou zeleň.

 

c) Městská  část Praha 5  se  zavazuje,  že  nepřevede  nemovitosti  uvedené  v písmenu a) na jinou  fyzickou           či právnickou osobu.

 

d) V případě   změny   využití  pozemků   je  městská  část  povinna  požádat  hlavní  město  Prahu  o odejmutí nemovitostí  (nebo jejich částí)  uvedených  v písmenu a)  ze  svěřené  správy,  a to  ve lhůtě  do 90 dnů                ode dne  změny využití pozemků.“.

 

Dosavadní body 6 až 31 se označují jako body 7 až 32.

 

9. V příloze č. 10 se za bod 12 vkládá bod 13, který včetně nadpisu zní:

„13. Městská část Praha 9

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

 

kat. území                        parc.č.                         výměra (m2)

Prosek                            1373                              3041

Prosek                            615/10                           380

Prosek                            615/17                           347

Střížkov                          515/29                           6200

 

b) Městská část Praha 9 se zavazuje, že nepřevede nemovitosti uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu.“.

 

Dosavadní body  13 až 32 se označují jako body  14 až 33.

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu  2008.

 

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy