Nařízení č. 17/2007 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 17/2007
Sbírka 14
Datum vydání 05.12.2007
Datum účinnosti 20.12.2007
Datum zrušení 29.06.2011
Důvod zrušení vydání nařízení č. 9/2011 Sb. hl. Prahy, kterým se vydává tržní řád
Plné znění

17.

NAŘÍZENÍ, 

 kterým se mění nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy,  kterým se vydává tržní řád,   ve znění pozdějších předpisů

     Rada  hlavního města Prahy se usnesla dne  4.12.2007  podle § 44 odst. 2 zákona  č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a  § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č.280/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb., vydat toto nařízení:

Čl. I

        Nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení  č. 5/2006 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 19/2006 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 7/2007 Sb. hl. m. Prahy,  se mění  takto:

1. V § 1  odstavec 8 zní :

 „(8) Trasa pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služeb je trasa vymezená názvem  ulic, kterými probíhá, míst, která spojuje nebo místem, na kterém se  nabízí, prodává zboží a poskytují služby. Na trase uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení lze

a) prodávat zboží nejvýše z počtu  prodejních zařízení (ruční vozíky, kola, elektromobily a podobná zařízení) stanoveného v  příloze č. 1 k tomuto nařízení,

b) dopravovat osoby kočáry taženými koňmi z místa pro nabídku takové služby nejvýše v počtu stanoveném v  příloze č. 1 k tomuto nařízení,

c) dopravovat osoby prostřednictvím velotrixi z místa pro nabídku takové služby nejvýše v počtu  těchto vozidel stanoveném v  příloze č. 1 k tomuto nařízení.“.

2. V § 1 se doplňuje odstavec 11, který zní:

„(11) Za kočár s koňmi se pokládá  každý povoz (dvou nebo čtyřspřeží), který se pohybuje pomocí koňské síly. Za velotrixi se pokládá trojkolové vozidlo poháněné lidskou silou případně pomocným motorem.“ .           

3. Příloha č. 1 zní:                                                                            

 

 

 „Příloha č. 1 k nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy 

S E Z N A M

tržnic, tržišť, tržních míst, restauračních zahrádek v době po 22,00 hod., trhů, tras pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služeb, předsunutých prodejních míst a míst pro nabídku zboží

 

 

1

2

3

4

5

6

7

Poř. č.

Rozdělení míst pro prodej zboží a poskytování služeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

Městská část

Praha

 

 

 

 

 

 

Adresa místa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1 odst.1

Počet prodejních míst a

velikost prostoru (záboru) v m2

(min. 2 m2)

 

 

 

 

§ 3 odst. 1

Prodejní doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Doba provozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Druh prodávaného zboží nebo poskytované služby (druh zboží)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

 

TRŽNICE                

 

 

 

 

 

 

 

1.        

 

Praha 7

Holešovická tržnice, Bubenské nábřeží  306, parc.č. 1188, 1189, 1190

450

 4000 m2

po-pá

6.00-19.00

so

6.00-13.00

celoročně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

květiny a doplňkový sortiment, který se ke květinám váže, ovoce, zelenina, lesní plody, okrasné rostliny a dřeviny, potřeby pro zahrádkáře, upomínkové předměty, suvenýry, pohledy, plány, mapy, knihy, tisk, jízdenky MHD, telefonní karty, ceniny, kancelářské potřeby,  drobné kuřácké potřeby,  alkoholické nápoje kromě lihovin ve smyslu § 132 písm. f) zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve  znění zák. č. 217/2005 Sb., nealkoholické nápoje, textil, textilní a kožená galanterie, obuv, drogerie, kosmetika, bytové doplňky, elektrospotřebiče, elektronika, keramika, klenoty a bižuterie, chovatelské potřeby, prodej živých zvířat vč. krmiva, hračky, motorová vozidla a  příslušenství, potřeby pro motoristy, dřevěné výrobky, zvukové a zvukově obrazové záznamy, balené potraviny, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, kuchyňské potřeby, sklo, porcelán, nářadí a potřeby pro domácnost, sportovní zboží, čištění peří a obuvi,  broušení nožů a nůžek, sluneční brýle, občerstvení (stravovací služby) včetně podávání alkoholických nápojů kromě lihovin ve smyslu § 132 písm. f) zák.č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve  znění zák. č. 217/2005 Sb.

2.        

 

 

Výstaviště – areál

3700 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

celoročně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

květiny, ovoce, zelenina, upomínkové předměty, suvenýry, pohledy, plány, mapy, knihy, tisk, jízdenky MHD, telefonní karty, ceniny,  alkoholické nápoje kromě lihovin ve smyslu § 132 písm. f) zák.č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve  znění zák. č. 217/2005 Sb., nealkoholické nápoje, textil, textilní a kožená galanterie, bižuterie, hračky, dřevěné výrobky, potřeby pro motoristy, zvukové a zvukově obrazové záznamy, balené potraviny, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, keramika, sluneční brýle, občerstvení (stravovací služby) včetně podávání alkoholických nápojů kromě lihovin ve smyslu § 132 písm. f) zák.č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve  znění zák. č. 217/2005 Sb.

3.        

 

Praha 8

Florenc u  autobusového nádraží, horní a dolní část, parc.č. 2537/11, 2537/2, k.ú. Nové Město

horní

73

dolní 21

celkem 2000 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

celoročně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

květiny, ovoce, zelenina, upomínkové předměty, knihy, tisk,  drogerie, parfumerie, textilní a kožená galanterie, textil, obuv, zvukové a zvukově obrazové záznamy, potřeby pro domácnost, hobby potřeby (drobné řemeslnické a kutilské předměty), elektronika, bižuterie, hračky, keramika, potraviny, cukrovinky, občerstvení (stravovací služby) včetně podávání alkoholických nápojů a prodej balených potravin včetně alkoholických nápojů kromě lihovin ve smyslu § 132 písm. f) zák.č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve  znění zák. č. 217/2005 Sb.

4.        

 

 

Klapkova, vedle č. 124/10, parc. č. 411/1, k.ú. Kobylisy

11

340 m2

 

celoročně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ovoce, zelenina, upomínkové předměty,  knihy, jízdenky MHD,   potraviny, chlazená drůbež, drogerie, parfumerie, textil, obuv, potřeby pro domácnost, hobby potřeby (drobné řemeslnické a kutilské předměty), chovatelské potřeby, zvukové a zvukově obrazové záznamy, občerstvení (stravovací služby) včetně podávání alkoholických nápojů  kromě lihovin ve smyslu § 132 písm. f) zák.č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve  znění zák. č. 217/2005 Sb., balené potraviny

5.        

 

 

Zenklova, dvůr v č. 252/13, parc. č. 3640, 3641, k.ú. Libeň

9

400 m2

 

celoročně

ovoce, zelenina, tisk,  potraviny, drogerie, parfumerie, textilní a kožená galanterie, obuv, potřeby pro domácnost,  hobby potřeby (drobné řemeslné a kutilské potřeby), chovatelské potřeby, elektronika, zvukové a zvukově obrazové záznamy

6.        

 

Praha 10

Průběžná u č. 42/180, parc.č. 215, k.ú. Strašnice

10

900 m2

po-ne

8.00-19.00

celoročně

květiny, zelenina,    alkoholické nápoje kromě lihovin ve smyslu § 132 písm. f) zák.č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve  znění zák. č. 217/2005 Sb., pizzerie, drogerie, textil, textilní galanterie, občerstvení (stravovací služby) včetně podávání alkoholických nápojů kromě lihovin ve smyslu § 132 písm. f) zák.č.  353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve  znění zák. č. 217/2005 Sb.

7.        

 

 

Saratovská - Bečvářova, u   kulturního domu Barikádovna

16

911 m2

po-ne

7.00-18.00

celoročně

zelenina,   potraviny, alkoholické nápoje kromě lihovin ve smyslu § 132 písm. f) zák.č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve  znění zák. č. 217/2005 Sb., elektronika, kusový textil, obuv, brýle, hodinky

8.        

 

 

Saratovská V olšinách - za Starou školou

112

2400 m2

po-ne

7.00-18.00

celoročně

květiny, zelenina,   potraviny, stravovací služby včetně podávání alkoholických nápojů kromě lihovin ve smyslu § 132 písm. f) zák.č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve  znění zák. č. 217/2005 Sb.,   sklo, porcelán, keramika, zahrádkářské potřeby, hračky, drogerie, textil, potřeby pro zvířata, autopotřeby, elektronika, obuv, brýle

9.        

 

 

Vršovická,  u školy v Přípotoční

95

2100 m2

po-ne

7.00-18.00

celoročně

květiny, zelenina,  potraviny, alkoholické nápoje kromě lihovin ve smyslu § 132 písm. f) zák.č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve  znění zák. č. 217/2005 Sb., občerstvení (stravovací služby) včetně podávání alkoholických nápojů kromě lihovin ve smyslu § 132 písm f) zák.č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve  znění zák. č. 217/2005 Sb.,  drůbež, hračky,  textil, potřeby pro zahrádkáře, ZVERIMEX, keramika, autopotřeby, obuv, brýle

10.     

 

 

Zličín

Zličín, u stanice metra B, Zličín

11

220 m2

po-ne

celoročně

zelenina,  potraviny, pečivo, balené potraviny, textil

 

TRŽIŠTĚ

 

 

 

 

 

 

 

11.     

 

Praha 1

Dlabačov u č. 1/294, areál SK Hradčany

13

129 m2

po-ne

8.00-20.00

celoročně

výrobky uměleckých řemesel, výtvarné práce-kresba, malba, grafika, keramika, výrobky ze dřeva, kůže, kamene, kovotepecké výrobky, skleněné výrobky, šperky s porcelánem z přírodních materiálů, skleněné, smaltované a kovové šperky, umělecké fotografie, hračky z přírodních materiálů, loutky, pragensie, mapy, průvodce, pohlednice, známky, filmy, umělecké svíčky, sušené květiny, občerstvení (stravovací služby), balené potraviny, alkoholické nápoje kromě lihovin ve smyslu § 132 písm. f) zák.č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve  znění zák. č. 217/2005 Sb., nealkoholické nápoje

12.     

 

 

Dvořákovo nábřeží, náplavka na Františku

14

126 m2

 

celoročně

květiny, ovoce , zelenina, sušené ovoce, knihy, pohledy, obrázky, výrobky uměleckých řemesel, výtvarné práce, svíčky, pečivo, cukrovinky, perníky

13.     

 

 

 

 

Havelský trh, Havelská  od

č. 1/512 - 20/514

96

2

po-ne

7.00-18.30

celoročně

 

 

 

květiny, ovoce, zelenina, upomínkové předměty, suvenýry, pohlednice, knihy, balené potraviny, lesní plody, houby,  doma vyráběné nebo zpracované užitkové předměty (drobné výrobky ze dřeva, keramiky, kůže, kovu, cínu,  mosazi, smaltu, vosku,  sádry, včetně bižuterie),   obrázky, dřevěné hračky včetně loutek, drogerie (kromě barev, laků a ředidel), textil (pletený, háčkovaný, tkaný, drhaný, paličkovaný a vyšívaný včetně doplňků a dekoračních předmětů),  sadba, semena

14.     

 

 

Havlíčkova – Na Florenci, roh ulic, krytá část u Masarykova nádraží

8

16 m2

 

 

6

12 m2

po-ne

8.00-18.00

celoročně

ovoce, zelenina

 

 

 

balené potraviny, občerstvení, drogerie, textil, upomínkové zboží, sezónní zboží

15.     

 

 

Karlův most

110

 

 

 

 

po-ne

8.00-22.00

celoročně

 

 

 

vlastní původní tvorba odpovídající tvorbě, k vystavování, prodeji a provozování vybrané odbornou komisí

16.     

 

 

Široká u č. 3/23, parc.č. 119/2, k.ú. Josefov, nádvoří před vchodem do Pinkasovy synagogy

6

22 m2

po-ne

9.00-18.00

celoročně

předměty s židovskou tématikou, o Praze a ČR, pohlednice, kalendáře, obrazy, drobné keramiky, suvenýry, skleněné výrobky, kipy, magnetky, knihy o Praze, knihy s židovskou tématikou, fotografie, upomínkové předměty a fily s židovskou tématikou, telefonní karty, jednorázové fotoaparáty, fotopříslušenství, paměťové karty, kazety do kamer, zapůjčování osobních elektronických audio průvodců určených pro prezentaci památek, muzeí, galerií a uměleckých děl, nealkoholické nápoje

17.     

 

 

Staroměstské nám. 

100

500 m2

po-ne

9.00-24.00

příležitostně

15 dnů před velikonoční nedělí až 7 dnů po velikonoční neděli

25.11.-6.1. následujícího roku

velikonoční, mikulášské a vánoční zboží, občerstvení (stravovací služby) vč. podávání alkoholických nápojů kromě lihovin ve smyslu  § 132 písm. f) zák.č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zák. č. 217/2005 Sb.,  květiny a související sortiment, ovoce, balené nápoje a potraviny, pečivo, cukrovinky, knihy, kalendáře, pohledy, keramika, vyšívané, háčkované a paličkované výrobky, výrobky uměleckých řemesel, výtvarné práce, šperky, koření, kožešiny, rukavice, výrobky ze dřeva, proutí, slámy, kůže, ubrusy, aroma lampy, svíčky

18.     

 

 

U fontány, Charvátova u č.  6/41-8/41, plocha za OD  TESCO

parc.č. 725, k.ú. Nové Město

8

 

30 m2

 

celoročně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ovoce, zelenina

19.     

 

 

U starého hřbitova

20

40 m2

po-pá,ne

8.00-20.00

(mimo sobot a židovských svátků)

celoročně

judaika,  pragensie - kresby, grafika, fotografie, pohlednice, knihy, židovské kultovní předměty a suvenýry ze skla, keramiky, smaltu a textilu, zvukové a zvukově obrazové záznamy

20.     

 

 

Václavské nám., dolní část u ulice Na můstku

80

450 m2

po-ne

9.00-24.00

příležitostně 15 dnů před velikonoční nedělí až 7 dnů po velikonoční neděli, 

14.9.- 28.9.,

25.11.-6.1. následujícího roku

velikonoční, mikulášské a vánoční zboží, občerstvení (stravovací služby) vč. podávání alkoholických nápojů kromě lihovin ve smyslu  § 132 písm. f) zák.č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zák. č. 217/2005 Sb.,  květiny a související sortiment, ovoce, balené nápoje a potraviny, pečivo, cukrovinky, knihy, kalendáře, pohledy, keramika, vyšívané, háčkované a paličkované výrobky, výrobky uměleckých řemesel, výtvarné práce, šperky, koření, kožešiny, rukavice, výrobky ze dřeva, proutí, slámy, kůže, ubrusy, aroma lampy, svíčky

21.     

 

Praha 2

Bělehradská  u č.  288/69, 289/67, dvory domů

40

300 m2

po-so

8.00-20.00

celoročně

ovoce, zelenina,  vejce, alkoholické nápoje kromě lihovin ve smyslu § 132 písm. f) zák.č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve  znění zák. č. 217/2005 Sb., textil, obuv, tašky, batohy, domácí potřeby, elektronika, hračky, elektrické nářadí

22.     

 

 

Jugoslávská u č.  15/180, dvůr

10

90  m2

po-so

8.00-20.00

celoročně

ovoce, zelenina,  alkoholické nápoje kromě lihovin ve smyslu § 132 písm. f) zák.č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve  znění zák. č. 217/2005 Sb., textil, obuv, tašky, balené potraviny

23.     

 

 

Rašínovo nábřeží - náplavka

3

18 m2

8

144 m2

po-ne

8.00-22.00

příležitostně

1.3.-31.10.

květiny, ovoce čerstvé a sušené, zelenina, knihy, pohledy, obrázky, výrobky uměleckých řemesel, občerstvení, cukrovinky, perníky, svíčky, svícny, výtvarné práce

24.     

 

 

Nuselská  č. 48/209,  dvůr mimo průchod

5

20 m2

po-ne

9.00-18.00

celoročně

 

květiny, ovoce, zelenina

25.     

 

Praha 5

Ostrovského, parc.č. 2919

60

3900 m2

 

celoročně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ovoce, zelenina,   tisk,  knihy, balené potraviny, pečivo, chlazená drůbež,    drogerie, textil, obuv, textilní a kožená galanterie,  průmyslové zboží, elektronika, domácí potřeby, papírnictví, reprografické práce, herna, restaurace, pečivo, dárkové zboží, občerstvení (stravovací služby), sluneční brýle,  hygienické potřeby, dětské oděvy, oblečení pro dospělé, hračky, parfumerie, bižuterie, suvenýry, vše pro domácnost, lůžkoviny, obuv dětská, obuv pro dospělé, výroby klíčů, občerstvení (stravovací služby)

26.     

 

 

Tilleho nám., parc.č. 10/20/309

18

75 m2

po-ne

7.30-18.30

celoročně

ovoce, zelenina, pečivo, balené potraviny, zmrzlina

27.     

 

Praha 7

Bubenské nábřeží, parc.č. 1188 k.ú. Holešovice, venkovní tržiště v areálu Holešovické tržnice

130

 984 m2

 

celoročně

květiny, ovoce, zelenina

28.     

 

Praha 13

Lužiny-Trávníčkova nad obch. Centrem LUKA

39

600 m2

 

celoročně

 

 

 

 

 

 

ovoce, zelenina, tisk,  pečivo,    občerstvení (stravovací služby), kožená galanterie, textil, obuv, drogerie, elektronika, nosiče zvukových a obrazových záznamů, proutěné zboží, hračky, vlasové ozdoby, textil

29.     

 

 

Lužiny-Zázvorkova- Bronzová č. 2005/10,  areál Rondo

10

40 m2

 

příležitostně

1.3.-31.12.

 

ovoce, zelenina, upomínkové předměty, knihy, cukrovinky, elektronika,  tisk, drogerie

 

TRŽNÍ MÍSTA

 

 

 

 

 

 

30.     

 

Praha 1

28. října u č. 9, pasáž k prodejně Albert

1

15 m2

 

celoročně

ovoce, zelenina

31.     

 

 

28. října u č. 15/378

1

2 m2

 

celoročně

čištění obuvi

32.     

 

 

Alšovo nábř., u přístaviště PVČS, roh Platnéřská, parc.č. 997/6

1

2 m2

 

celoročně

lodní lístky na vyhlídkové plavby

33.     

 

 

Alšovo nábř., parková část, severně a jižně od Mánesova mostu parc.č. 998, parc.č. 1000/1

20

 

(2 x 10 m2)

po-ne

10.00-19.00

 

příležitostně

1.3.-31.10.

výtvarná díla - grafika, obrazy, umělecké tisky, knihy

34.     

 

 

Celetná u č. 34/569, roh Ovocný trh

1

10 m2

po-ne

5.00-24.00

celoročně

tisk, tabák

35.     

 

 

Dvořákovo nábřeží - náplavka u Čechova mostu

1

2 m2

po-ne

8.00-20.00

celoročně

do 31.12.2008

prodej lodních lístků

36.     

 

 

Dvořákovo nábřeží u schodů na náplavku směr k Rudolfinu

1

2 m2

po-ne

10.00.-21.00

celoročně

do 31.12.2008

prodej lodních lístků

37.     

 

 

Dvořákovo nábřeží u schodů na náplavku směr k Rudolfinu

1

2 m2

po-ne

10.00-20.00

celoročně

do 31.12.2008

prodej lodních lístků

38.     

 

 

Havlíčkova u č. 4/1025

1

14 m2

po-ne

5.00-24.00

celoročně

tisk, tabák

39.     

 

 

Hrad – III. nádvoří, před Infocentrem

1

10 m2

po-ne

8.00-20.00

celoročně

pohlednice, plány a mapy města a republiky, knižní průvodce a vstupenky na  akce v areálu Hradu

40.     

 

 

Hybernská u č.  13/1014

1

14 m2

po-ne

5.00-24.00

celoročně

tisk, tabák

41.     

 

 

Hybernská,  Masarykovo nádraží, v objektu nádraží

          10

 

celoročně

v rozsahu ust. § 2, odst. 1a), s výjimkou čištění bot, půjčování nemotorových dopravních prostředků

42.     

 

 

Jindřišská, před Jindřišskou věží, par.č. 2329, k.ú. Nové Město

4

24 m2

9.00-19.00

příležitostně 7 dní v období velikonoc vč. Velikonočního pondělí a 3.12.-23.12.

velikonoční zboží

 

 

 

 

 

vánoční zboží

43.     

 

 

Jindřišská u č.  29/1694

1

6 m2

po-ne

5.00-24.00

celoročně

tisk, tabák

44.     

 

 

Jindřišská, vedle zastávky MHD směrem od Václavského nám., před bočním vchodem do kostela, nezasahuje do ploch zeleně

1

6 m2

po-ne

5.00-24.00

celoročně

tisk, tabák

45.     

 

 

Jungmannovo nám. u č.  1/761, roh ul. 28.  října

1

10 m2

po-ne

5.00-24.00

celoročně

tisk, tabák

46.     

 

 

Jungmannovo nám. u č. 5/765

1

2 m2

 

příležitostně

14 dnů před velikonocemi 7 dnů před Mikulášem, 14 dnů před vánocemi

upomínkové předměty -zdobené perníčky

47.     

 

 

Jungmannovo nám. u č.  9/771 až po vyústění na Václavské nám. (dočasně přemístěno do ul. 28.  října u č. 15 – Václavské nám.

1

14 m2

 

2

2 m2

 

po-ne

5.00-24.00

celoročně

do 31.12. 2007

 

 

celoročně

do 31.12. 2007

tisk, tabák

 

 

 

 

2 stojany pro tisk

48.     

 

 

Kampa pod Karlovým mostem - oblouk u Márnice, akce městské části Praha 1

40 m2

 

celoročně

akce dle požadavku městské části Praha 1

49.     

 

 

Klárov u st. metra A, Malostranská, nezasahuje do přístupové a výstupní cesty metra

1

2 m2

 

celoročně

 

 

 

občerstvení (stravovací služby) – Hot Dog, balené nealkoholické nápoje

50.     

 

 

Klárov, u st. metra A, nezasahuje do přístupové a výstupní cesty metra

1

14 m2

po-ne

5.00-24.00

celoročně

 

tisk, tabák

51.     

 

 

Klárov, pravý chodník nájezdu na Mánesův most u vchodu do parku směrem k přístavišti lodi ADRIA

1

2 m2

po-ne

9.00-22.00

celoročně

do 31.12.2008

prodej lodních lístků na vyhlídkové plavby

52.     

 

 

Králodvorská, levá část OD Kotva, parc.č. 683/2

1

50 m2

 

po-ne

9.00-21.00

celoročně

do 31.12.2008

občerstvení (stravovací služby)

 

 

53.     

 

 

Křižovnické nám., parc.č. 1110 u Karlova mostu - roh u zídky parčíku

- u zídky parčíku před sochou

2

4 m2

po-ne

10.-22.00

celoročně

do 31.12.2008

lodní lístky na vyhlídkové plavby

54.     

 

 

Křižovnické nám.,  před přístupovým schodištěm ke galerii u Křížovníků, parc.č. 70

1

2 m2

po-ne

10.00-22.00

příležitostně

1.2.-31.12.2008

lodní lístky na vyhlídkové plavby

55.     

 

 

Křižovnické nám., anglický dvorek, parc.č. 72, k.ú. Staré Město

116 m2

po-ne

10.00-22.00

příležitostně

1.2.-31.12.2008

v rozsahu § 2, odst. 1a), s výjimkou čištění bot, půjčování nemotorových dopravních prostředků

56.     

 

 

Loretánská u č. 3/174 v rámci předzahrádky

1

2 m2

po-ne

8.00-22.00

příležitostně

1.4.-31.10.

občerstvení - zmrzlina

57.     

 

 

Loretánské nám., u č.  8/102

1

9 m2

 

celoročně

tisk, tabák

58.     

 

 

Loretánské nám. - levá strana parku

2

4 m2

 

 

celoročně

výtvarná díla – Praha, upomínkové předměty vztahující se k Praze nebo ČR s výjimkou textilních

59.     

 

 

Malostranské nám. - dolní část, u  stanice TRAM

1

16 m2

po-ne

6.00-22.00

celoročně

květiny a doplňkový sortiment, který se ke květinám váže

  1.  

 

 

Malostranské nám. - dolní část v prostoru parkoviště - mimo sloupu Pragoplakátu

1

5 m2

 

celoročně

občerstvení

61.     

 

 

Malostranské nám.  u č. 23/37, podloubí domu

2

4 m 2

 

celoročně

výtvarná díla – grafika, pohlednice, upomínkové předměty vztahující se k Praze nebo ČR s výjimkou textilních

62.     

 

 

Malostranské nám. u č. 25/2

1

6 m2

 

 

1

2 m2

 

celoročně

do 30.6.2008

 

příležitostně

1.4.-31.12.2007

občerstvení (stravovací služby)

 

 

 

mrazící box - balená zmrzlina

 

63.     

 

 

Malostranské nám. - horní část u č.  25/2

1

8 m2

po-ne

5.00-24.00

celoročně

tisk, tabák

64.     

 

 

Melantrichova u č.  2/536

1

4 m2

 

celoročně

 

jízdenky na okružní jízdy městem, knižní průvodce, orientační plány, pohlednice

65.     

 

 

Mostecká před domem u č. 21/273 v Mostecké u první podpěry vedle vstupu do podloubí domu č. 1/272 na Malostranském nám.

1

2 m2

 

celoročně

31.10. 2007

 

balené potraviny - zmrzlina

66.     

 

 

Na Florenci u č.  2/1016, u Masarykova nádraží, u zadního vchodu do Masarykova nádraží

1

6 m2

 

celoročně

tisk, tabák

67.     

 

 

Na Kampě u č. 7/493 v návaznosti na provozní okénko a provozovnu bistro Bruncvik

1

2 m2

pá, so, ne

10.00-22.00

celoročně

občerstvení (stravovací služby)-opékané klobásy

68.     

 

 

Na Kampě u č. 9/514 - u stromu za lavičkou

1

2 m2

10.00-22.00

celoročně   do 31.12.2008

lodní lístky na vyhlídkové plavby

69.     

 

 

Na Kampě u č. 9/514 – směrem k náplavce

1

2 m2

 

celoročně   do 31.12.2008

lodní lístky na vyhlídkové plavby

70.     

 

 

Na Kampě u č. 9/514, pod Karlovým mostem, u schodů na most

1

2 m2

 

celoročně   do 31.12.2008

lodní lístky na vyhlídkové plavby

71.     

 

 

Na můstku u č. 9/388 - sloup

1

2 m2

 

celoročně

do 31.12. 2007

jízdenky na okružní jízdy městem, knižní průvodce, orientační plány, pohlednice

72.     

 

 

Na poříčí u č.  26/1047

1

8 m2

po-ne

5.00-24.00

celoročně

tisk, tabák

73.     

 

 

Na příkopě u č. 5/390 - 7/391

1

10 m2

po-ne

9.00-21.00

celoročně

květiny a doplňkový sortiment, který se ke květinám váže

74.     

 

 

Na příkopě u č. 10/852, před provozovnou café Columbia

1

2 m2

 

příležitostně

1.12.-31.1.

občerstvení (stravovací služby) – pečené kaštany

75.     

 

 

Na příkopě u č. 14/854, roh ul. Panská

1

4 m2

po-ne

8.30-20.00

celoročně

 

jízdenky na okružní jízdy městem, knižní průvodce, orientační plány, pohlednice

76.     

 

 

Na příkopě u č.  17/1047, a  č.  19/1096, chodník u  začátku domu

1

2 m2

 

příležitostně

8.2.-14.2.

10 dnů před velikonoční sobotou včetně,

29.11.-5.12. a

13.12.-23.12.

upomínkové předměty - zdobené perníčky

77.     

 

 

 

Na příkopě u č.  19/1096

1

10 m2

po-ne

5.00-24.00

celoročně

tisk, tabák

78.     

 

 

Na příkopě u č.  23/957

1

14 m2

 

celoročně

květiny a doplňkový sortiment, který se ke květinám váže

79.     

 

 

Na příkopě u č.  23/957

1

4 m2

po-ne

8.00-20.00

celoročně

 

jízdenky na okružní jízdy městem, knižní průvodce, orientační plány, pohlednice, telefonní karty

80.     

 

 

Na příkopě u č.  29/584, I.B.S.

1

4 m2

po-ne

6.00-22.00

celoročně

do 31.12. 2007

občerstvení (stravovací služby) - zmrzlina

81.     

 

 

Na příkopě u č.  31/988

1

14 m2

 

celoročně

květiny a doplňkový sortiment, který se ke květinám váže

82.     

 

 

Na příkopě u č.  31/988

1

10 m2

po-ne

9.30-20.00

celoročně

tisk, tabák

83.     

 

 

Na příkopě u č.  33/969

1

4 m2

 

celoročně

 

vstupenky na  okružní jízdy městem, knižní průvodce, orientační plány, pohlednice

84.     

 

 

nám. Curieových u č.  7/901

1

5 m2

po-ne

5.00-24.00

celoročně

tisk, tabák

85.     

 

 

nám. Republiky u č.  3/1037

1

3 m2

 

celoročně

jízdenky na turistické okružní jízdy Prahou a ČR, turistické informace

86.     

 

 

nám. Republiky před OD Kotva - městský mobiliář

1

5 m2

po-ne

5.00-24.00

celoročně

tisk, tabák

87.     

 

 

nám. Republiky  v ústí ul. U Obecního domu při čelní straně výstupu ze st. metra B, parc.č. 1072

1

2 m2

 

celoročně

 

 

 

občerstvení (stravovací služby) – Hot Dog, balené nealkoholické nápoje

88.     

 

 

nám. Republiky, na ostrůvku, proti č. 3a/2090

1

14 m2

po-ne

5.00-24.00

celoročně

tisk, tabák

89.     

 

 

nám. Republiky u Obecního domu, roh ul. Celetná

1

2 m2

 

celoročně

pohlednice, plány a mapy města a republiky, knižní průvodce

90.     

 

 

nám. Republiky, v ústí ul. U Obecního domu při čelní straně výstupu ze stanice metra B, parc.č. 1073, k.ú. Staré Město

1

18 m2

 

celoročně

květiny a doplňkový sortiment, který se ke květinám váže

91.     

 

 

nám. Republiky u č.  3/1037

1

4 m2

 

celoročně

 

jízdenky na okružní jízdy městem, knižní průvodce, orientační plány, pohlednice

92.     

 

 

nám. Republiky u č.  3/1037

1

4 m2

 

celoročně

 

jízdenky na okružní jízdy městem, knižní průvodce, orientační plány, pohlednice

93.     

 

 

nám. Republiky u č.  3/1037

1

6 m2

 

celoročně

 

tisk, tabák

94.     

 

 

nám. Republiky u č. 6/660

1

8 m2

po-ne

5.00-24.00

celoročně

tisk, tabák

95.     

 

 

nám. Republiky u Obecního domu u č. 5/1090, chodník

1

4 m2

 

celoročně

 

jízdenky na  okružní jízdy městem, knižní průvodce, orientační plány, pohlednice

96.     

 

 

náměstí U svatého Jiří u č. 3/35, Pražský hrad

1

8 m2

po-ne

10.00-18.00

celoročně

občerstvení (stravovací služby) - zmrzlina, káva, čaj, párek v rohlíku, svařené víno, balené nealkoholické nápoje

97.     

 

 

náměstí U svatého Jiří, východně od zadní lodi katedrály sv. Víta směrem ke vchodu baziliky sv. Jiří

1

3 m2

po-ne

8.00-20.00

celoročně

pohlednice, plány a mapy města a republiky, knižní průvodce a vstupenky na  akce v areálu Hradu

98.     

 

 

Národní  proti OD TESCO

1

2 m2

 

celoročně   

 

 

občerstvení (stravovací služby) – Hot Dog, balené nealkoholické nápoje

99.     

 

 

Národní a Mikulandská, roh ulic

1

5 m2

po-ne

5.00-24.00

celoročně

tisk, tabák

100.  

 

 

Národní u č. 25/961, podloubí domu

1

3 m2

 

příležitostně

1.4.-30.9.

občerstvení (stravovací služby) - italská zmrzlina

101.  

 

 

Národní u č.  26/63

1

10 m2

po-ne

5.00-24.00

celoročně

tisk, tabák

102.  

 

 

Národní u č.  26/63, pozemek č. 738/1, před hlavním vstupem do OD Tesco

2

8 m2

 

 

3

12 m2

 

 

 

 

               1

2 m2

po-ne

8.00 -20.00

celoročně

 

 

 

příležitostně

1 měsíc před velikonocemi

1 měsíc před dušičkami

10.11.-7.1.

 

příležitostně

1.5.-30.9.

staročeské trdlo, upomínkové keramické předměty

 

 

velikonoční zboží

dušičkové zboží

 mikulášské zboží a  vánoční zboží

 

 

 

zmrzlina

103.  

 

 

Národní u č.  26/63 a Spálená, pozemek parc.č. 738/2 a 2387/2, k.ú. Nové Město

4

20 m2

 

po-ne

8.00-20.00

celoročně

 

občerstvení (stravovací služby) – fornety, gyros, párek v rohlíku, vafle

104.  

 

 

Národní u č.  38/37

1

14 m2

 

celoročně

květiny a doplňkový sortiment, který se ke květinám váže

105.  

 

 

Národní u č. 37/416, atrium Platýz

30 m2

po-ne

10.00-19.00

celoročně

umělecká díla - galerie

106.  

 

 

Národní před č. 41/973, při okraji chodníku

 

1

10 m2

 

celoročně

květiny a doplňkový sortiment, který se ke květinám váže

107.  

 

 

Národní u č.  38/37

1

5 m2

 

celoročně

 

jízdenky na okružní jízdy městem, knižní průvodce, orientační plány, pohlednice

108.  

 

 

Národní u č.  40/36

 1

5 m2    

 

celoročně

 

jízdenky na okružní jízdy městem, knižní průvodce, orientační plány, pohlednice

109.  

 

 

Národní u č.  43/365

1

10 m2

 

celoročně

tisk, tabák

110.  

 

 

Opletalova u č.  11/916

1

14 m2

po-ne

5.00-24.00

celoročně

tisk, tabák

111.  

 

 

Opletalova, pod parkem, proti č. 33/960

1

10 m2

po-ne

5.00-24.00

celoročně

tisk, tabák

  1.  

 

 

Ovocný trh - Vánoce na ledě

600 m2

 

příležitostně 4.12.-6.1.

občerstvení (stravovací služby), balené potraviny, nealkoholické a teplé alkoholické nápoje,  mobilní telefony, půjčovna bruslí

113.  

 

 

Pařížská, roh ul. Bílkova na straně u hotelu Intercontinental

1

2 m2

po-ne

10.00.-22.00

celoročně   do 31.12.2008

prodej lodních lístků na vyhlídkové plavby

114.  

 

 

Pařížská u č.  14/119

1

5 m2

po-ne

5.00-24.00

celoročně

tisk, tabák

115.  

 

 

Pařížská u kostela sv. Mikuláše, chodník

1

4 m2

 

celoročně

 

jízdenky na  okružní jízdy městem a ČR, knižní průvodce, orientační plány, pohlednice, turistické informace

116.  

 

 

Petřín - pozemek č. 279/1, k.ú.  Hradčany, u horní stanice lanové dráhy

1

3 m2

 

příležitostně

1.5.-30.9.

 

pohledy, balené potraviny, občerstvení (stravovací služby)- zmrzlina, nealkoholické nápoje

117.  

 

 

Petřín, pod Petřínskou rozhlednou

1

2 m2

 

celoročně

fotografické práce, pohlednice, publikace

118.  

 

 

Radnické schody u č. 7/172, výklenek

1

2 m2

 

celoročně

 

občerstvení (stravovací služby) - zmrzlina

119.  

 

 

Revoluční u č.  17/764

1

14 m2

po-ne

5.00-24.00

celoročně

tisk, tabák

120.  

 

 

Rytířská  u č.  10/406, SM   

2

 

příležitostně

1 měsíc před velikonocemi a

20.11.-24.12.

v rozsahu § 2, odst. 1a), s výjimkou čištění bot, půjčování nemotorových dopravních prostředků

121.  

 

 

Slovanský ostrov, můstek spojující Slovanský ostrov s Masarykovým nábřežím

1

2 m2

 

příležitostně

1.5.-30.9.

balené potraviny - zmrzlina

122.  

 

 

Slovanský ostrov, přístaviště lodiček

1

4 m2

 

příležitostně

1.4.-31.10.

 

 

půjčování nemotorových dopravních prostředků (loděk)

balené potraviny – zmrzlina, nealkoholické nápoje

123.  

 

 

Staroměstské nám. u č. 22/481

1

2 m2

po-ne

9.00-20.00

příležitostně

1.12.-31.1.

občerstvení (stravovací služby) – teplé nápoje

124.  

 

 

Staroměstské nám. mezi č. 22/481 a č. 24B/480

1

2 m2

 

celoročně do 31.3.2008

 

odborné publikace s tematikou hudby a historické Praze, specializované CD s hudbou historické Prahy, doplňkové vstupenky na hudební programy

125.  

 

 

Staroměstské nám. u č. 26/478, podloubí

1

2 m2

 

příležitostně

1.4.-30.9.

občerstvení (stravovací služby) - zmrzlina

126.  

 

 

Staroměstské nám u č. 2,   na spojnici mezi sloupy č. 180212 s označením "Meeting point" a sloupem č. 180211

1

18 m2

po-ne

9.00-19.00

celoročně

nabízení průvodcovských služeb

127.  

 

 

Staroměstské náměstí u č. 5, u sloupu č. 103971 s označením "Meeting point", roh Staroměstského nám. a ul. Pařížské

1

6 m2

po-ne

9.00-19.00

celoročně

nabízení průvodcovských služeb

128.  

 

 

Střelecký ostrov - letní kino

1000 m2

po-ne

12.00-24.00

příležitostně

červen - září

 

občerstvení (stravovací služby), balené potraviny, zmrzlina, nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje v rámci letního kina

129.  

 

 

Thunovská č.p. 17/197, uvnitř objektu, chodba domu

1

2 m2

po-ne

10.00-18.00

celoročně

akvarelové obrázky

130.  

 

 

U lužického semináře, parc.č. 1039/1 - na chodníku můstku přes Čertovku

-  u pilíře Karlova mostu

2

4 m2

po-ne

10.00-22.00

celoročně   do 31.12.2008

lodní lístky na vyhlídkové plavby

131.  

 

 

U lužického semináře, parc.č. 1039/1, nad schodištěm k přístavišti kanálu Čertovka

1

2 m2

 

celoročně   do 31.12.2008

lodní lístky na vyhlídkové plavby

132.  

 

 

U lužického semináře, proti č. 9, Na můstku přes kanál Čertovka

1

2 m2

 

příležitostně

10.4.-10.10.

balené potraviny - zmrzlina

133.  

 

 

U lužického semináře u č.42/11 u vchodu do parku

1

2 m2

 

celoročně

do 31.12.2008

lodní lístky na vyhlídkové plavby

134.  

 

 

U lužického semináře u č.48/116, roh křižovatky Klárov

1

2 m2

 

celoročně

do 31.12.2008

lodní lístky na vyhlídkové plavby

135.  

 

 

U Pražného mostu, před Jízdárnou Pražského hradu

1

3 m2

po-ne

8.00-20.00

celoročně

pohlednice, plány a mapy města a republiky, knižní průvodce a vstupenky na  akce v areálu Hradu

136.  

 

 

U Sovových mlýnů u č. 4/506, mimo vchod do Lichtenštejského paláce

1

2 m2

 

celoročně   do 31.12.2008

lodní lístky na vyhlídkové plavby

137.  

 

 

U Sovových mlýnů u č. 4/506

1

2 m2

po-ne

10.00-19.00

celoročně   do 31.12.2008

lodní lístky na vyhlídkové plavby

138.  

 

 

U Starého hřbitova u č. 3a/243, vchod do Klausové synagogy

1

2 m2

 

celoročně

pohlednice, fotografie, kalendáře, obrazy, drobná keramika, upomínkové předměty, skleněné výrobky, knihy o Praze, knihy a filmy s židovskou tématikou, telefonní karty, jednorázové fotoaparáty, fotopotřeby, baterie, paměťové karty, kazety do kamer, kipy, magnetky, nealkoholické nápoje, pivo v plechu, cigarety, sušenky, mražené zboží

139.  

 

 

Uhelný trh - ostrůvek, akce městské části Praha 1

 

150 m2

 

celoročně

akce dle požadavku MČ Praha 1

140.  

 

 

Uhelný trh u č. 2 - v rámci restaurační zahrádky

2

2 m2

po-ne

10.00-24.00

celoročně

zeleninové saláty ze 2  antikorových pultů

141.  

 

 

Václavské nám. u č.  1/846, u východu ze stanice metra A, B můstek

1

16 m2

 

 

2

2 m2

po-ne

0.00-24.00

celoročně

do 31.12. 2007

občerstvení (stravovací služby),  balené potraviny, alkoholické nápoje

 

1 ks mrazícího boxu umístěného na stánku - balená zmrzlina

1 ks chladícího boxu umístěného na stánku - nealkoholické nápoje

 

142.  

 

 

Václavské nám. u č.  1/846

1

14 m2

po-ne

0.00-24.00

celoročně

do 30.6. 2008

tisk, tabák

143.  

 

 

Václavské nám. u č.  2/ 772

1

16 m2

 

 

 

2

2 m2

po-ne

0.00-24.00

 

 

 

 

celoročně

do 31.12. 2007

občerstvení (stravovací služby), balené potraviny

 

 

 

1 ks mrazícího boxu umístěného na stánku - balená zmrzlina

1 ks chladícího boxu umístěného na stánku - nealkoholické nápoje

144.  

 

 

Václavské nám. u č.  9/838

1

14 m2

po-ne

0.00-24.00

celoročně

do 30.6.2008

tisk, tabák

 

145.  

 

 

Václavské nám. u č. 14/778, před cukrárnou Simona

1

3 m2

 

příležitostně

1.3.-31.10.

občerstvení (stravovací služby) - kopečková zmrzlina, balené nápoje

146.  

 

 

Václavské nám. u č. 17/834

1

13 m2

 

         

             2

       2 m2

 

po-ne

0.00-24.00

 

 

celoročně

 

 

 

boxy - do 31.12. 2007

občerstvení (stravovací služby), balené potraviny, alkoholické nápoje

 

1 ks mrazícího boxu umístěného na stánku - balená zmrzlina

1 ks chladícího boxu umístěného na stánku - nealkoholické nápoje

147.  

 

 

Václavské nám. u č.  21/831

1

15 m2

 

2

2 m2

 

po-ne

0.00-24.00

celoročně

do 30.6.2008

 

boxy - do 31.12. 2007

občerstvení (stravovací služby), balené potraviny, alkoholické nápoje

1 ks mrazícího boxu umístěného na stánku - balená zmrzlina

1 ks chladícího boxu umístěného na stánku - nealkoholické nápoje

148.  

 

 

Václavské nám. u č.  23/828

1

3 m2

 

celoročně

 

jízdenky na okružní jízdy městem, knižní průvodce, orientační plány, pohlednice

149.  

 

 

Václavské nám. u č.  28/785

1

13 m2

po-ne

0.00-24.00

celoročně

květiny a doplňkový sortiment, který se ke květinám váže

150.  

 

 

Václavské nám. u č.  29/824

1

13 m2

 

 

2

2 m2

 

po-ne

0.00-24.00

celoročně

 

 

 

boxy - do 31.12. 2007

občerstvení (stravovací služby), balené potraviny, alkoholické nápoje

 

1 ks mrazícího boxu umístěného na stánku - balená zmrzlina

1 ks chladícího boxu umístěného na stánku - nealkoholické nápoje

151.  

 

 

Václavské nám. u č.  30/788

1

13 m2

 

 

2

2 m2

po-ne

0.00-24.00

celoročně

do 31.12. 2009

 

boxy - do 31.12. 2007

občerstvení (stravovací služby), balené potraviny, alkoholické nápoje

 

l ks mrazícího boxu umístěného na stánku - balená zmrzlina

1 ks chladícího boxu umístěného na stánku - nealkoholické nápoje

152.  

 

 

Václavské nám. u č. 34/792, roh ulice Vodičkova, Městský mobiliář

1

5 m2

po-ne

5.00-24.00

celoročně

tisk, tabák

153.  

 

 

Václavské nám. u č.  36/793 (dočasně přemístěno na Václavské nám. u č. 34/792, roh ul. Vodičkova

1

13 m2

 

 

2

2 m2

 

 

po-ne

0.00-24.00

celoročně

do 31.12.2009

 

boxy - do 31.12. 2007

občerstvení (stravovací služby) – balené potraviny, alkoholické nápoje, tabákové výrobky

 

2 ks mrazících boxů umístěných na stánku - balená zmrzlina

 

154.  

 

 

Václavské nám. u č.  38/794

1

14 m2

 

1

1 m2

 

po-ne

0.00-24.00

celoročně

 

 

box - do 31.12. 2007

tisk, tabák

 

 

1 ks chladícího boxu umístěného na stánku - chlazené nápoje

155.