Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m.Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 1/2006
Sbírka 1
Datum vydání 26.01.2006
Datum účinnosti 01.03.2006
Plné znění

      Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26. 1. 2006 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. I

 

 

      Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

 

 

1. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Lhotka                        140/79                        528

 Lhotka                        140/154                        3

 Lhotka                        140/157                        615

 Lhotka                        140/159                        4

 Lhotka                        140/160                        3

 Lhotka                        140/162                        1

 Lhotka                        140/163                        101

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

2. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Smíchov                        57/2                        1819

včetně staveb bez č. pop., terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

3. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Strašnice                        1320                        467

 Strašnice                        1321                        701

 Strašnice                        1324                        704

 Strašnice                        1325                        699

 Strašnice                        1331                        1551

 Strašnice                        1332                        68

 Strašnice                        1333                        635

 Strašnice                        1342/6                        1280

 Vršovice                        2241/1                        2069

 Vršovice                        1930                        1101                        837                        1538658,-

 Vršovice                        1931/2                        28                        stavba bez č.pop.

včetně staveb bez č. pop., terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

4. V příloze č. 7, části A, se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet:

 

„ Chodov                                                         1763                        610.901,-“

 

 

5. V příloze č. 7 části A, se v části Praha - Čakovice na konci doplňuje tento výčet:

 

„Třeboradice                        276                        887                        11

 včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

 

 

6. V příloze č. 7 části A, se v části Praha – Kolovraty  na konci doplňuje tento výčet:

 

„Kolovraty                                                                               6247202,50

1 ks cisternové automobilové stříkačky CAS 24 Scania v pořizovací hodnotě 6247202,50 Kč“

 

 

7. V příloze č. 7 části A, se v části Praha – Křeslice na konci doplňuje tento výčet:

 

„Křeslice                        71/2                        25

 Křeslice                        161/3                        204

 Křeslice                        185/2                        5

 Křeslice                        10                        306

 včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem 

 zápisu v KN“

 

 

8. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha – Zličín  na konci doplňuje tento výčet:

 

„Zličín                                                                                      6247202,50

1 ks cisternové automobilové stříkačky CAS 24 Scania v pořizovací hodnotě 6247202,50 Kč“

 

 

9. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 2 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Vinohrady                        1933/1                        2255                        920

  Vinohrady                        1933/2                        493

  Vinohrady                        1933/3                        299

  včetně  staveb  bez  č.pop.,  terénních  a  sadových  úprav  a  drobné  architektury  na

  pozemcích,  které nejsou   předmětem zápisu v KN“  

 

                                               

10. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Lhotka                        140/150                        10

 Lhotka                        140/151                        17

 Lhotka                        140/152                        254

 Lhotka                        140/153                        32

včetně stavební úpravy pozemní komunikace obytné zóny Lhotka – Zátiší v pořizovací hodnotě 6,368.277,- Kč“

 

 

11. V příloze č. 7 části  B, se v části  Praha 8 na konci doplňuje tento výčet:

 

 „Libeň                        446                        2592

   Troja                        551                        10

   Troja                        553                        147

   Troja                        554                        50

   Bohnice                        827/344                        83

včetně staveb bez č.pop, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

12. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Chodov                        2117/377                        364

  Chodov                        2117/381                        247

  Chodov                        2117/391                        293

  Chodov                        2117/15                        5862

  Chodov                        2117/293                        5700

  Chodov                        2117/311                        5246

  Chodov                        2117/321                        1069

  Chodov                        2117/323                        5370

  Chodov                        2117/335                        4325

  Chodov                        2117/397                        2098

  Chodov                        3336/68                        856

  Chodov                        3336/70                        706

  Chodov                        1779                        3564

  Chodov                        2350                        960

  Chodov                        1990                        1232

  Chodov                        3423/49                        859

  Chodov                        397/731                        48

  Chodov                        397/732                        21

  Chodov                        3444/4                        70

včetně staveb  bez č.pop a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

13. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 13  na konci doplňuje tento výčet:

 

„Stodůlky                        2933                        728

 včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem

 zápisu v KN“

 

 

14. V příloze č. 10. se za bod  4. vkládá bod 5., který včetně nadpisu zní:

 

„5. Městská část Praha 10

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat.území                        parc.č.                        výměra (m2)                          č.pop.    movitý maj. (v Kč)

Vršovice                        1930                        1101                        837                        1538658,-

Vršovice                        1931/2                        28                        stavba bez č.pop.

včetně terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN

 

b) Městská část Praha 10 se zavazuje využívat nemovitosti, které přešly na hlavní město Prahu z Fondu národního majetku České republiky Smlouvou o bezúplatném převodu majetku zdravotnického zařízení kategorie „B“ do vlastnictví obce ze dne 30. 8. 2005, jako zdravotnické zařízení po dobu 25 let ode dne účinnosti této smlouvy, tj. ode dne 1. 9. 2005.

 

c) Městská část Praha 10 je vázána veškerými právy a povinnostmi uvedenými ve smlouvě podle písmene b)“.

 

Dosavadní body  5. až 11. se označují jako 6. až 12.

15. V příloze č. 10 se za bod 5. vkládá bod 6., který včetně nadpisu zní:

 

„6. Městská část Praha 10

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat.území                        parc.č.                        výměra (m2)                               č.pop.         movitý maj. (v Kč)

Strašnice                        1320                        467

Strašnice                        1321                        701

Strašnice                        1324                        704

Strašnice                        1325                        699

Strašnice                        1331                        1551

Strašnice                        1332                        68

Strašnice                        1333                        635

Strašnice                        1342/6                        1280

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu do KN

 

b) Městská část Praha 10 je povinna převést do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy na účet hlavního města Prahy 50% z celkové ceny pozemků, zjištěné dle zvláštního předpisu platného ke dni uzavření kupní smlouvy.“

 

Dosavadní body 6. až 12. se označují jako body 7. až 13.

 

 

16. V příloze č. 10  se za bod  7. vkládá bod  8., který včetně nadpisu zní:

 

„8. Městská část Praha 11

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat.území                        parc.č.                        výměra (m2)                            č.pop.     movitý maj. (v Kč)

Chodov                                                            1763                        610.901,-

 

b) Městská část Praha 11 se zavazuje využívat nemovitost, která přešla na hlavní město Prahu z Fondu národního majetku České republiky Smlouvou o bezúplatném převodu majetku zdravotnického zařízení kategorie „B“ do vlastnictví obce ze dne 30.8.2005, jako zdravotnické zařízení po dobu 25 let ode dne účinnosti této smlouvy, tj. ode dne 1.9.2005.

 

c) Městská část Praha 11 je vázána veškerými právy a povinnostmi uvedenými ve smlouvě podle písmene b).“

 

Dosavadní body  8. až 13. se označují jako  9. až 14.

 

 

17. V příloze č. 10 se za bod 10. vkládá bod 11., který včetně nadpisu zní:

 

„11. Městská část Praha – Křeslice

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat.území                        parc.č.                        výměra (m2)                        č.pop.

Křeslice                        10                        306

 

b) Městská část Praha – Křeslice se zavazuje použít pozemek, který přešel na hlavní město Prahu z Pozemkového fondu České republiky smlouvou o bezúplatném převodu pozemku č. 1004990201, pouze k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení.

 

c) V případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění stavby, na základě kterého došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví hlavního města Prahy, a kterým by zamýšlená stavba nebyla stavbou veřejně prospěšnou nebo stavbou pro bydlení, je městská část povinna zemědělský pozemek převést zpět na hlavní město Prahu za stejných podmínek, za jakých byl na městskou část převeden, a to ve lhůtě do 90 dnů od nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o změně závazné části územně plánovací dokumentace nebo nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby. Jestliže nebude možné pozemek převést zpět na hlavní město Prahu, protože bude ve vlastnictví třetí osoby, zavazuje se městská část k tomu, že ve stejné lhůtě poskytne hlavnímu městu Praze náhradu za tento pozemek v penězích. Výše náhrady bude rovna ceně pozemku ke dni uzavření smlouvy, na jejímž základě byl pozemek nabyvateli převeden, a to podle cenového předpisu platného k témuž dni.

 

d) Městská část Praha – Křeslice je povinna převést do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy na účet hlavního města Prahy 50% z ceny pozemku, zjištěné dle zvláštního předpisu platného ke dni uzavření kupní smlouvy.“

 

Dosavadní body 11. až 14. se označují jako body 12. až 15.

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2006.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy