Obecně závazná vyhláška č. 22/2009 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 22/2009
Datum vydání 18.12.2009
Datum účinnosti 01.02.2010
Plné znění

22.

 

Obecně závazná vyhláška,

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 17. 12. 2009 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

          Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  18/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  22/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  1/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  2/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  3/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  6/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  8/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  9/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  12/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  13/2009 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č.  13/2009 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 2 na konci doplňuje tento výčet:

„Vinohrady                     4145 díl „a“                205

  včetně staveb a terénních úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet:

„Žižkov                          982/1                       2573

  Žižkov                          2183/49                     977

  Žižkov                          2639/127                     50

  Žižkov                          2931/280                     58

  Žižkov                          4118                              8

  Žižkov                          4327/5                         24

  Žižkov                          4327/6                       163

  včetně staveb terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou  předmětem zápisu v KN“.

 

3. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 5  na konci doplňuje tento výčet:

„Hlubočepy                    942/211                   1175

  Motol                           6/1                             477

  Motol                           6/5                               94

  Motol                           6/7                                 6                   bez č.pop. a č.ev.

  Motol                           6/8                             339

  včetně stavby kapličky bez č.pop. a č.ev. na pozemku parc.č. 6/7, staveb terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

4. V příloze č.7 části A se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

„Sedlec                          130/1                       1934

 včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem  zápisu v KN“.

 

5. V příloze č. 7 části A se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet:

„Prosek                          605/1                         373

 Prosek                          607                            734

 Prosek                          609                            700

 Prosek                          610                              37

 Prosek                          611                          7328

 Prosek                          615/11                     3453

 Prosek                          615/16                       254

 Prosek                          615/20                     1764

 Prosek                          628/166                   1202

 Prosek                          628/211                     434

 Prosek                          628/212                     181

 Prosek                          628/213                     183

 Prosek                          628/214                     182

 Prosek                          628/215                     182

 Prosek                          628/216                     181

 Prosek                          628/217                     185

 Prosek                          628/218                     178

 Prosek                          628/219                     183

 Prosek                          628/220                     186

 Prosek                          628/221                     182

 Prosek                          1196/5                         19

 Prosek                          1196/6                         18

 Prosek                          1196/7                         18

 Prosek                          1196/8                         18

 Prosek                          1196/9                         18

 Prosek                          1196/10                       19

 Prosek                          1196/11                       20

 Prosek                          1196/12                       18

 Prosek                          1196/13                       18

 Prosek                          1196/14                       18

 Prosek                          1196/15                       18

 Prosek                          1196/16                       29

 Prosek                          1196/17                       65

 včetně staveb, terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou   předmětem zápisu v KN“.

 

6. V příloze č. 7 části A se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

„Vršovice                       372 (1/3)                 223“.

 

7. V příloze č. 7 části A  se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet:

„Chodov                        1365                          412

 Chodov                         1372/2                       281

 Chodov                         1375                        1476

 Chodov                         1416/2                         12

 Chodov                         2760/26                     359

 Chodov                         2760/27                     454

 Chodov                         2760/28                     366

 Chodov                         3473/10                   5902

 Chodov                         3473/11                   1296

 Chodov                         3474                        1116

 Chodov                         3483                        2165

 Háje                              718/4                           21

 Háje                              718/5                           30

 Háje                              718/6                           11

 Háje                              718/7                           28

 Háje                              718/8                           19

 Háje                              718/9                           30

 Háje                              718/10                           9

 Háje                              718/11                         28

 Háje                              718/12                         49

 Háje                              718/13                         50

 Háje                              718/14                         43

 Háje                              718/15                         42

 Háje                              718/16                         76

 Háje                              718/17                         40

 Háje                              718/18                         74

 Háje                              583/50                       198

 Háje                              583/51                       133

 Háje                              583/52                         84

 Háje                              583/60                     1138

 Háje                              985/6                         397

 Háje                              985/7                         132

 Háje                              985/8                         196

 Háje                              985/9                         257

 Háje                              985/10                       278

 Háje                              985/11                       318

 Háje                              1053                          275

 včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

8. V příloze č. 7 části A  se v části Praha - Troja na konci doplňuje tento výčet:

„Troja                            290                            490

  Troja                            294/4                           78

  Troja                            1282                          135

  Troja                            1284                        1060

  Troja                            1290                          181                   232

  Troja                            1291                          327

  Troja                            1297                          389

  Troja                            1441                          142

  Troja                            1442                        1408

  Troja                            1447/2                     3333

  Troja                            1456                            44

  Troja                            1457                          109

  Troja                            1458                          431

  Troja                            1468/3                         42

  včetně staveb terénních a sadových úprav a drobné architektury na  pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

9. V příloze č. 7 části A  se v části Praha -  Vinoř na konci doplňuje tento výčet:

„Vinoř                            678                          2163

  Vinoř                           679/1                       3281

  včetně staveb,  terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

 

10. V příloze č. 10 se za bod 7 vkládá bod  8, který včetně nadpisu zní:

„8. Městská část Praha 3

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

 kat. území                      parc. č.          výměra (m2)

 Žižkov                           982/1                 2573

 Žižkov                           2183/49             977

                                     

b) Městská  část  Praha 3  se zavazuje,   že  nebude  porušena  provozuschopnost  a  funkčnost  úkrytu  CO  pod pozemkem parc.č. 982/1,  včetně  nasávacích  míst  a  nouzového  výlezu,  které  jsou umístěny  na ploše nad úkrytem  a  jsou  nedílnou  součástí  úkrytu,  a provozuschopnost  a funkčnost  nasávacích  míst a nouzového výlezu na pozemku parc. č. 2183/49,  patřících k úkrytu CO umístěnému pod bytovým domem č. pop. 2441 na vedlejším pozemku parc. č. 2183/50 v k. ú. Žižkov.“.

 

Dosavadní body 8 až 52 se označují jako body 9 až 53.

 

11. V příloze č. 10 se za bod 27 vkládá bod 28, který včetně nadpisu zní:

„28. Městská část Praha 10

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat. území                       parc. č.          výměra (m2)

Vršovice                        372 (1/3)            223

 

b) Městská část Praha 10 se zavazuje, že zajistí po dohodě s podílovým spoluvlastníkem majetkové vypořádání části pozemku uvedeného v písmenu a), která je zastavěna chodníkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, a požádá hlavní město Prahu o její odejmutí ze svěřené správy.

 

c) Městská část Praha 10 se zavazuje, že nepřevede spoluvlastnický podíl pozemku uvedeného v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu do doby majetkového vypořádání částí pozemků parc. č. 364, 365 a 366 v k. ú. Vršovice, které jsou zastavěny chodníkem ve vlastnictví hlavního města Prahy.“.

 

Dosavadní body 28 až 53 se označují jako body 29 až 54.

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  1. února 2010.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  Bém, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

JUDr. Rudolf  Blažek, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy