Vyhláška č. 26/1995 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se doplňuje Statut hlavního města Prahy – II. část
Číslo 26/1995
Sbírka 09/1995
Datum vydání 22.06.1995
Datum účinnosti 26.06.1995
Datum zrušení 01.01.1997
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy – VII. část
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 22. 6. 1995 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Statut hlavního města Prahy - II. část č. 16/1991 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů se doplňuje takto:

V čl. 3c, odst. 38 zní:

"38) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II. hl. m. Prahy je městské části Praha - Kbely svěřen tento nemovitý a movitý majetek: výměra kat. území parc.číslo (m2) č. pop. ----------------------------------------------------------------- Kbely 869/1 610 764 869/2 327 movitý majetek v č. pop. 764 (vybavení bývalé Polikliniky Prosek) v zůstatkové ceně 34 286,- Kč"

V čl. 3c, odst. 43 zní:

"43) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II. hl. m. Prahy je městské části Praha - Satalice svěřen tento nemovitý a movitý majetek:

movitý majetek v č. pop. 268 (vybavení bývalé Polikliniky Prosek) v zůstatkové ceně 17 146,- Kč"

V čl. 3c, odst. 45 zní:

"45) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II. hl. m. Prahy je městské části Praha - Vinoř svěřen tento nemovitý a movitý majetek: výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. ------------------------------------------------------------------ Vinoř 1138/1 1931 1139/1 362 514 515 movitý majetek v č. pop. 514 a 515 (vybavení bývalé Polikliniky Prosek) v zůstatkové ceně 26 108,- Kč"

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 29. 6. 1995.RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy
 

Rušící vyhlášky / nařízení

76/1996 Vyhláška č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy