Obecně závazná vyhláška č. 28/2003 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška o spádových obvodech základních škol
Číslo 28/2003
Sbírka 16
Datum vydání 27.11.2003
Datum účinnosti 01.01.2004
Datum zrušení 15.01.2007
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 22/2006 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol
Plné znění

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27.11.2003 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 14 odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 139/1995 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:  

§ 1

Spádové obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v příloze této vyhlášky.

§ 2

Zrušují se:

1.      Obecně  závazná  vyhláška  č. 53/2000  Sb. hl. m. Prahy, o spádových obvodech základních škol.

2.      Obecně závazná vyhláška č. 31/2001 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 53/2000 Sb. hl. m. Prahy, o spádových obvodech základních škol.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

 

 

MUDr. Pavel B é m ,   v. r.

primátor hl.m. Prahy

 

 

Mgr. Rudolf B l a  ž e k ,   v. r.

náměstek primátora hl.m. Prahy

Přílohy:
 

 

 

 

 

 

 

 

Rušící vyhlášky / nařízení

22/2006 Obecně závazná vyhláška č. 22/2006 Sb. hl. m. Prahy