Obecně závazná vyhláška č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 29/2005
Sbírka 17
Datum vydání 15.12.2005
Datum účinnosti 01.02.2006
Plné znění

 

     Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 15. 12. 2005 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

       Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.  m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl.  m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl.  m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl.  m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl.  m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy,

se mění takto:

 

1.  V příloze č. 7 části A se v části  Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

„Ruzyně                        1300/1                        12659

  Ruzyně                        1300/20                        510

  Ruzyně                        1300/23                        642

  Ruzyně                        1300/27                        1917

  Ruzyně                        1300/9                        217

  Ruzyně                        2221/2                        1011

  Ruzyně                        2221/5                        9

  Ruzyně                        2221/11                        67

  Ruzyně                        2221/13                        312

  Ruzyně                        2222/3                        247

  Ruzyně                        2222/4                         150

  Ruzyně                        2222/5                        55

  Ruzyně                        2222/7                        98

  Ruzyně                        2222/12                        126

  Ruzyně                        1739/50                        755

  Ruzyně                        1739/57                        25788

  Ruzyně                        1739/107                        1269

  Ruzyně                        1739/58                        16747

  Ruzyně                        1739/59                        823

  Ruzyně                        1739/61                        2618

  Ruzyně                        1739/88                        537

  Ruzyně                        1739/97                        102

  Ruzyně                        1739/98                        154

  Ruzyně                        1620/1                        243

  Ruzyně                        1627/1                        266

  Ruzyně                        1377/1(id.9/10)                        58

  Ruzyně                        1378/1                        1161

  Ruzyně                        1378/3                        251

  Ruzyně                        1378/4 (id.2/5)                        453

  Ruzyně                        1378/5 (id.2/5)                        2136

  Ruzyně                        1378/6 (id.2/5)                        129

  Ruzyně                        1378/7                        15

  Ruzyně                        1378/8                        674

  Ruzyně                        2122                        4191

  Dejvice                        497/41                        49

  Dejvice                        497/43                        51

  Dejvice                        497/45                        39

  Dejvice                        497/47                        50

  Dejvice                        497/48                        23

  Dejvice                        4280/2                        1000

  Dejvice                        4280/3                        1030

  Dejvice                        4280/4                        793

  Dejvice                        4280/5                        803

  Dejvice                        1024/4                        1084

  Dejvice                        1024/13                        652

  Dejvice                        1024/14                        6

  Dejvice                        1024/15                        279

  Dejvice                        2747/29                        281

  Dejvice                        2794/3                        5

   Břevnov                        3477/270                        12503

  Břevnov                        2422/2                        1108

  Střešovice                        2119/2                        14

 včetně staveb bez č.pop, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

 

 

2. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 2 doplňuje tento výčet:

„Vinohrady                        592                        474                        734“                                                                                                                          

3. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 5 doplňuje tento výčet:

„Smíchov                        3106                                 615                            1366“                                                                                     

 

 

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  1. února 2006.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m  , v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy