Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 2/2009
Sbírka 2
Datum vydání 20.02.2009
Datum účinnosti 01.04.2009
Plné znění

2.

 

Obecně závazná vyhláška,

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

     Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne  19. 2. 2009 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

     Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  8/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  10/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  13/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  14/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  15/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  1/2008 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č.  4/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  6/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  7/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  9/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  13/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  16/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  17/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  18/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  22/2008 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č.  1/2009 Sb. hl. m. Prahy se mění takto:

 

1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 1 na konci doplňuje tento výčet:

„Nové Město                        2044                        346

 Nové Město                         2045                        546                        639                        958 039,13

 včetně telefonní ústředny v hodnotě 95 027 Kč a kamerového systému v hodnotě  632 877,50 Kč a včetně stavby ocelového přístřešku na pozemku parc.č. 2045 v k.ú. Nové  Město.“.

 

2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet:

„Žižkov                        1437/1                           264

 Žižkov                        1713/2                            38

 Žižkov                        1713/3                            5

 Žižkov                        2931/151                        563

 Žižkov                        2931/158                        372

 Žižkov                        2931/253                        252

 Žižkov                        2931/254                        424

 Žižkov                        2931/255                        61

 Žižkov                        2931/256                        4490

 Žižkov                        2931/257                        292

 Žižkov                        2931/258                        166

 Žižkov                        2931/259                        330

 Žižkov                        2931/260                        2711

 Žižkov                        2931/262                        292

 Žižkov                        2931/263                        25

 Žižkov                        2931/265                        178

 Žižkov                        2931/266                        119

 Žižkov                        2931/305                        1101

 Žižkov                        2931/306                        1242

 Žižkov                        2931/307                        366

 Žižkov                        2931/308                        195

 Žižkov                        2931/309                        222

 Žižkov                        2931/311                        569

 Žižkov                        3041/1                            41

 Žižkov                        3041/2                            79

 Žižkov                        4360/2                            74

 včetně staveb,  terénních a sadových  úprav  a  drobné architektury  na  pozemcích, které nejsou  předmětem zápisu v KN.“.

 

3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

„Strašnice                        2244/171                       1258

 Strašnice                        2244/266                        35

 Strašnice                        2244/268                        39

 Strašnice                        2244/269                        41

 Strašnice                        2244/270                        14

 Strašnice                        2244/272                        16

 Strašnice                        2244/273                        19

 Strašnice                        2244/293                        104

 Strašnice                        2244/295                        106

 Strašnice                        2244/331                        119

 Strašnice                        2244/384                        286

 Strašnice                        2244/385                        301

 Strašnice                        2585/1                            2141

 Strašnice                        2585/12                          42

 Strašnice                        2585/17                          107

 Strašnice                        2585/20                          29

 Strašnice                        2585/25                          37

 Strašnice                        2585/26                          68

 Vršovice                        360                                 474

 Vršovice                        373                                 1463

 včetně komunikační stavby na pozemku parc.č. 360 v k.ú. Vršovice v hodnotě 93 796 Kč   a komunikační stavby na pozemku parc.č. 373 v k.ú. Vršovice v hodnotě 193 714 Kč,  terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“.

 

4. V příloze č. 7 části A se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet:

„Chodov                        2899/1                        1594

 Chodov                        2899/21                        226

 Chodov                        2899/22                        40

 Chodov                        2899/23                        23

 Chodov                        2899/24                        546

 Chodov                        2899/25                        146

 Chodov                        2899/26                        535

 Chodov                        2899/27                        80

 Chodov                        2899/28                        473

 Chodov                        2899/29                        327

 Chodov                        2899/30                        286

 Chodov                        2899/31                        87

 Chodov                        2899/32                        673

 Chodov                        2899/33                        95

 Chodov                        2899/34                        291

 Chodov                        2899/35                        273

 Chodov                        2899/36                        376

 Chodov                        2899/37                        510

 Chodov                        2899/38                        2046

 Chodov                        2899/39                        59

 Chodov                        2899/42                        19

 Chodov                        2899/43                        535

 Chodov                        2899/44                        358

 Chodov                        2899/45                        243

 Chodov                        2899/46                        190

 Chodov                        2899/47                        114

 Chodov                        2899/48                        504

 Chodov                        2899/49                        1318

 Chodov                        2901/1                          867

 Chodov                        2901/2                          38

 Chodov                        2901/3                          619

 Chodov                        2901/4                          36

 včetně staveb, terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou  předmětem zápisu v KN.“.

 

5. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 1 na konci doplňuje tento výčet:

„Nové Město                        2011                         3352                       685

 Nové Město                        126/1                        1166                        966

 Nové Město                        126/2                        56

 Nové Město                        126/3                        191

 Staré Město                         628                           302                        631

 nebytový prostor č. 1006/101 v budově č.pop. 1006 postavené na pozemku parc.č. 698  a spoluvlastnický podíl ve výši 1920/45106 ke společným částem budovy č.pop. 1006  a k pozemku parc.č. 698 v k.ú. Staré Město

 nebytový prostor č. 1006/116 v budově č.pop. 1006 postavené na pozemku parc.č. 698  a spoluvlastnický podíl ve výši 3753/45106 ke společným částem budovy č.pop. 1006  a k pozemku parc.č. 698 v k.ú. Staré Město

 nebytový prostor č. 1006/117 v budově č.pop. 1006 postavené na pozemku parc.č. 698  a spoluvlastnický podíl ve výši 6108/45106 ke společným částem budovy č.pop. 1006  a k pozemku parc.č. 698 v k.ú. Staré Město.“.

 

6. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

„Liboc                        417/14                        41

 včetně staveb a terénních úprav na pozemku, které nejsou  předmětem zápisu v KN.“.

 

7. V příloze č. 7 části B se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet:

„Libeň                        3080/4                        1605

 včetně staveb a terénních úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN.“.

 

8. V příloze č. 7 části B se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

„Malešice                        929/1                        7675“.

 

9. V příloze č. 10 se vkládá nový bod 1, který včetně nadpisu zní:

„1. Městská část Praha 1

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat.území                             parc.č.                  výměra (m2)              č.pop.

Nové Město                        2044                        346

Nové Město                        2045                        546                        639

 

b) Městská část Praha 1 se zavazuje, že bude nemovitosti uvedené v písmenu a) užívat pro potřeby Úřadu městské části Praha 1.

 

c) Městská část Praha 1 se zavazuje, že nepřevede nemovitosti uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu.

 

d) V případě změny využití nemovitostí je městská část Praha 1 povinna požádat hlavní město Prahu o odejmutí nemovitostí uvedených v písmenu a) ze svěřené správy, a to ve lhůtě do 90 dnů ode dne změny využití nemovitostí.“.

 

Dosavadní body 1 až 38 se označují jako body 2 až 39.

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2009.

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

JUDr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy