Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 2/2006
Sbírka 2
Datum vydání 23.02.2006
Datum účinnosti 01.04.2006
Plné znění

 

 

      Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23. 2. 2006 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. I

 

 

      Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy,obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy  se mění takto:

 

 

1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet:

 

    „Žižkov                        3541/103                        10617

    včetně  staveb  bez č.pop., terénních a sadových úprav  na  pozemku, které nejsou

    předmětem zápisu v KN“

 

 

2. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Hlubočepy                        1040/177         599

  Jinonice                        1456                        5230                                       

  Jinonice                        1509                        908

  Košíře                        606/27                        113

  Košíře                        606/28                        642

  Smíchov                        3071/1                        1722

  Smíchov                        3071/5                        55

  Smíchov                        3458                        92

 včetně staveb bez č. pop., terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou

 předmětem zápisu v KN“

 

 

3. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 8 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Kobylisy                        2621/63                        1112

  Kobylisy                        2621/64                        3494

 včetně staveb bez č. pop., terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou

 předmětem zápisu v KN“

 

 

4. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 12 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Modřany                        4400/664                        6366

 včetně staveb bez č. pop., terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou

 předmětem zápisu v KN“

 

 

5. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 13

 slova:

 

„Stodůlky                        73/2                        1165

 Stodůlky                        73/3                        212

 Stodůlky                        75/1                        258

 Stodůlky                        75/2                        15

 Stodůlky                        75/3                        141“

nahrazují slovy:

„Stodůlky                        73/4                        1159

 Stodůlky                        73/2                        1286

 Stodůlky                        75                        15“

 

 

 

 

6. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 13 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Stodůlky                        2780/123                        10926

 Stodůlky                        1851/2                        1560

 Stodůlky                        1851/3                        188

 Stodůlky                        1851/4                        75

 Stodůlky                        1851/5                        217

 Stodůlky                        12/14                        5192

 Stodůlky                        12/16                        1981

 Stodůlky                        12/17                        605

 Stodůlky                        12/19                        137

 Stodůlky                        12/20                        2340

 Stodůlky                        12/21                        162

 Stodůlky                        12/22                        550

 Stodůlky                        1086/1                        12490

 Stodůlky                        1086/2                        9190

 Stodůlky                        1103/1                        14569

včetně staveb bez č. pop., terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

7. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha - Běchovice na konci doplňuje tento výčet:

„ Běchovice                        793/1                        851

   Běchovice                        776/1                        3295

   Běchovice                        792                        516

   Běchovice                        793/3                        33

   Běchovice                        1203                        3518

   Běchovice                        1204                        325

   Běchovice                        200                        2935

   Běchovice                        203                        281

   Běchovice                        1486/5                        591

   Běchovice                        1485/1                        1512

 včetně staveb bez č.pop, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

8. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha – Troja  na konci doplňuje tento výčet:

 

„Troja                        1293                        450

  Troja                        1394                  846

včetně staveb bez č. pop., terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

9. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha – Velká Chuchle na konci doplňuje tento výčet:

 

„Velká Chuchle                                               

  na pozemku parc.č. 416/34                         456                        1,816.056,70 Kč

Velká Chuchle

stavby bez čísel popisných, dětské hřiště, terénní a sadové úpravy, drobná architektura na pozemcích parc.č.    416/7 o výměře 1406 m2   a parc.č. 416/14 o výměře 676 m2, zaměřených geometrickým plánem č. 924-104/ 2005 a na pozemcích parc.č. 416/1 o výměře 2874 m2  a parc.č. 416/15 o výměře 566 m2  

 

 

10. V příloze č. 7 části B se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet:

 

   „Žižkov                        3544/1                        4327

     Žižkov                        3544/2                        403

     Žižkov                        3544/3                        400

     Žižkov                        3544/4                        344

     Žižkov                        3544/5                        344

     Žižkov                        3544/6                        346

     Žižkov                        3544/7                        148

     Žižkov                        3545/1                        1672

     Žižkov                        3545/2                        875

     Žižkov                        3545/3                        890

     Žižkov                        3546/1                        890

     Žižkov                        3546/2                        907

     Žižkov                        3546/3                        64

     Žižkov                        3546/4                        689

     Žižkov                        3546/5                        687                 

     Žižkov                        3546/6                        34

     Žižkov                        3547/1                        344

     Žižkov                        3547/2                         84

     včetně staveb bez  č.pop.,terénních a sadových  úprav  na  pozemcích, které nejsou

     předmětem zápisu v KN“

  

   

11. V příloze č. 7 části  B, se v části  Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Smíchov

 stavba vodovodu „Pěší zóna Anděl II. fáze – 1. etapa – ul. Štefánikova“ a „Pěší zóna Anděl II. fáze – 2. etapa - ul. Nádražní“  na pozemcích parc.č. 4971, 4978 a 4990/1 v k.ú. Smíchov,  vše  v celkové  pořizovací  hodnotě    8,283.555,- Kč“

 

 

12. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Břevnov                                                                                        

stavba „nadchod Patočkova“ na parc.č. 891, 3667/2, 185/3, 192/18, 3768/1 v k.ú. Břevnov  v pořizovací hodnotě 14.306.218,95  Kč“

 

 

 

13. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Modřany

 veřejné osvětlení v parku „Zvonice“ a přilehlých ulicích K Dolům a Pod Sady na pozemcích 

 parc.č. 3041/1,  3045/1,2,3,4,6,9 a 3913/2 v k.ú. Modřany, vše v celkové pořizovací  hodnotě

 271.949,- Kč“  

 

 

14. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 20 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Horní Počernice                        3976/78                        284

  Horní Počernice                        3976/79                        3488

  Horní Počernice                        3976/76                        164

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v  KN“

 

 

15. V příloze č. 7 části B, se v části Praha – Běchovice  na konci doplňuje tento výčet:

 

„Běchovice                        1276/1                        9715

  Běchovice                            418/3                            12331

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v  KN“

 

 

16. V příloze č. 7 části B, se v části Praha – Koloděje  na konci doplňuje tento výčet:

 

„Koloděje                        709/14                        773

  Koloděje                        709/15                        100

  Koloděje                        709/16                        178

  Koloděje                        709/17                        74

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“  

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy

 

 

 

 

.