Obecně závazná vyhláška č. 32/2003 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m.Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 32/2003
Sbírka 18
Datum vydání 18.12.2003
Datum účinnosti 15.01.2004
Plné znění

          Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 18. 12. 2003 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

          Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

 

1. V příloze č. 4 se v části A v položce č. 143 doplňuje čárka a slova „zasílání kopií prohlášení a osvědčení Ministerstvu vnitra a oznamování nabytí státního občanství České republiky“.

 

2. V příloze č. 4 se v části A v položce č. 144 za slovo „spisu“ vkládá čárka a slova „vyplňování dotazníku se žadatelem“.

 

3. V příloze č. 4 se v části A za položku č. 144 vkládají nové položky č. 145 až 147, které znějí:

 

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

145.

 

§ 10

odst. 6

zasílání zápisu  o složení státoobčanského slibu nebo zápisu o převzetí listiny o udělení státního občanství České republiky Ministerstvu vnitra a oznamování nabytí státního občanství

146.

 

§ 16

odst. 6

oznamování pozbytí státního občanství České republiky

147.

 

§ 17

odst. 2

oznamování pozbytí státního občanství České republiky

 

Dosavadní položky č. 145 až 382 se označují jako položky č. 148 až 385.

 

4. V příloze č. 4 se v části A za položku č. 150 vkládají nové položky č. 151 až 156, které znějí:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

151.

 

18b

odst. 2

přijímání prohlášení o nabytí státního občanství České republiky

152.

 

18b

odst. 9

ověřování, zda jsou splněny podmínky stanovené tímto zákonem pro vydání osvědčení o nabytí státního občanství České republiky prohlášením; vydávání osvědčení o nabytí státního občanství České republiky prohlášením; rozhodování o odmítnutí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky

153.

 

18b

odst. 11

oznamování nabytí státního občanství České republiky

154.

 

18c

odst. 2

přijímání prohlášení o nabytí státního občanství České republiky

155.

 

18c

odst. 8

ověřování, zda jsou splněny podmínky stanovené tímto zákonem pro vydání osvědčení o nabytí státního občanství České republiky prohlášením; vydávání osvědčení o nabytí státního občanství České republiky prohlášením; rozhodování o odmítnutí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky

156.

 

18c

odst. 10

oznamování nabytí státního občanství České republiky

 

Dosavadní položky č. 151 až 385 se označují jako položky č. 157 až 391.

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2004.

 

 

 

 

MUDr. Pavel B é m ,   v. r.

primátor hl.m. Prahy

 

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k ,  v. r.

 náměstek primátora hl.m. Prahy