Obecně závazná vyhláška č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statu hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 35/2003
Sbírka 18
Datum vydání 18.12.2003
Datum účinnosti 01.02.2004
Plné znění

          Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 18. 12. 2003 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

          Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 32/2003 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 33/2003 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

1. V příloze č. 7 části A,  se za část Praha - Čakovice vkládá nová část Praha - Dolní Chabry, která včetně nadpisu zní:

 

„Praha – Dolní Chabry

 

 Dolní Chabry                        1239                        1251                        483“

 

 

2.  V příloze č. 7 části B, se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Podolí        stavební úpravy pozemních komunikací v pořizovací hodnotě

 celkem                                                                                                4,103.505,-- 

 na pozemcích parc.č. 1898/1, 1867/1 a 2046/1 v k.ú. Podolí                                                             

 Lhotka      stavební úpravy pozemní komunikace v pořizovací hodnotě (zaokrouhl.)

 celkem                                                                                                              5,758.653,-- Kč      na pozemku parc.č. 1907 v k.ú. Lhotka“                                                                         

 

3.  V příloze č. 7 části B, se v části Praha 13 doplňuje tento výčet:

 

„stavba SSZ 5.574 Pod Hranicí – Armády, k.ú. Stodůlky, Praha 13 na pozemcích parc.č. 2730/2, 2730/3, 2695/3, 2309/5, 2734, 2733, 2735, 2829, 2830, 1569/27, 1569/28, 1569/21, 1569/1, 1569/20 a 1569/14 v k.ú. Stodůlky a stavba Úpravy komunikací křižovatky ulic Pod Hranicí, Armády a Kodymova v rámci stavby SSZ 5.574 Pod Hranicí – Armády, Praha 13 – Stodůlky na pozemcích parc.č. 1569/14, 1569/20, 1569/27, 2733, 2829, 2830 a 3124/1 v k.ú. Stodůlky, v celkové pořizovací hodnotě 2,743.976,04 Kč“

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.února 2004

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v.r.

primátor hl.m. Prahy

 

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v.r.

náměstek primátora hl.m. Prahy