Vyhláška č. 35/1999 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 45/1997 Sb. hl. m . Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Číslo 35/1999
Sbírka 14/1999
Datum vydání 25.11.1999
Datum účinnosti 01.12.1999
Datum zrušení 01.01.2011
Důvod zrušení vydání nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25.11.1999 vydat podle § 16 odst.1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Vyhláška hlavního města Prahy č. 45/1997 Sb.hl.m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, se mění, viz. příl. č. 1 úseky místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí

Čl.2
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.12.1999
 
Ing. arch. Jan K a s l
primátor hl.m. Prahy

Ing. Petr Š v e c
náměstek primátora hl.m. PrahyPřípadné dotazy sdělte prosím na tel. 2448 4331.

Rušící vyhlášky / nařízení

18/2010 Nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy