Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 3/2011
Sbírka 2
Datum vydání 18.02.2011
Datum účinnosti 01.04.2011
Plné znění

3.

 

Obecně závazná vyhláška,

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

 

          Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 17. 2. 2011 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

          Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně č. 8/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  18/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  22/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  1/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  2/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  3/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  6/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  8/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  9/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  12/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  13/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  17/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  22/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  1/2010 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2010 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2010 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, se mění takto:

 

1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 2  na konci doplňuje tento výčet:

„Nové Město            2464/8            355

  Nové Město            2464/9             88

  Nové Město            2464/10           91

  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet:

 „Žižkov            964/1           2220

  Žižkov            1713/6               7

  Žižkov            2930/50           63

  Žižkov            2930/51           28

  Žižkov            3037/3           179

  Žižkov            3038/1             55

  Žižkov            3042/1           452

  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.  

 

3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

„Braník               939/3             109

 Záběhlice            3864             221

 Záběhlice            3993             136

 Záběhlice            4860           1117

 Záběhlice            5084             308

 Záběhlice            5101           2136

 Záběhlice            5102             656

 Záběhlice            5227           1798

 Záběhlice            5229             844

 Záběhlice            5415           1088

 Záběhlice            5781             562

 Záběhlice            5782             565

 Záběhlice            5783             523

 Záběhlice            5785             553

 Záběhlice            5786           1891

 Záběhlice            5787           1890

 Záběhlice            5789             255

 Záběhlice            5791             227

 Záběhlice            5792             227

 Záběhlice            5793             261

 Záběhlice            5794             257

 Záběhlice            5796             435

 Záběhlice            5797             337

 Záběhlice            5800             178

 Záběhlice            5802             341

 Záběhlice            5817             600

 Záběhlice            5827             287

 Záběhlice            5832             265

 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

4. V příloze č. 7 části A se v části Praha 8 na konci doplňuje tento výčet:

„Kobylisy           2364/320     16239

 Kobylisy            2364/321      1607

 včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu  v KN“.

 

5. V příloze č. 7 části A se v části Praha 10  na konci doplňuje tento výčet:

„Strašnice            2244/191         615

 Strašnice            2244/224       1014

 Strašnice            2244/227           99

 Strašnice            2244/234         513

 Strašnice            2244/242         138

 Strašnice            2244/244         167

 Strašnice            2244/246       1776

 Strašnice            2244/326           99

 Strašnice            3220/26           178

 Strašnice            3925/11             25

 Záběhlice            2078/377          92

 Záběhlice            2078/379        351

 Strašnice            1200/1             284

 Záběhlice            464/8                72

 Vinohrady           3092             4195

 Vinohrady           4248/2            708

 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

6. V příloze č. 7 části A se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet:

 „Háje

  stavba lávky pro pěší u metra Háje v pořizovací hodnotě 15 558 938 Kč

 

 Chodov

 stavba lávky pro pěší u polikliniky Opatov  v pořizovací hodnotě 4 741 900 Kč

 stavba komunikace na parc.č. 2117/341 v k.ú. Chodov v pořizovací hodnotě 1 572 638 Kč

 stavba parkoviště na parc.č. 2117/337 v k.ú. Chodov v pořizovací hodnotě 2 128 787 Kč“.

 

7. V příloze č. 7 části A  se v části  Praha – Dolní Měcholupy  na konci doplňuje tento výčet:

 „Dolní Měcholupy            642/18   1337

  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

8. V příloze č. 7 části A, se v části Praha - Kolovraty na konci doplňuje tento výčet:

 „Lipany

 stavba rozšíření komunikací Do Potoků a K Nádrži na pozemcích parc.č. 96 a 117/26 v k.ú. Lipany“.

 

9. V příloze č. 7 části B se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

„Jinonice           2752/1           1235

  Košíře            1484/1           2288

  Motol             374/33               26

  Motol             463/13               22

  Motol             463/14               29

  Smíchov         1318/4               37

  Smíchov         4915/13             96

  Smíchov         4915/22               7

  Smíchov         5087/1               87

  Smíchov         5087/2               44

  včetně staveb a terénních úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

10. V příloze č. 7 části B se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

„Liboc          1110 (id.1/52)             6504

  Liboc          1116/1 (id.1/52)        21925

  Liboc          1116/2 (id.1/52)        14752

  Liboc          1116/3 (id.1/52)            754

  Liboc          1116/4 (id.1/52)            709

  Liboc          1116/5 (id.1/52)                9

  Liboc          1116/6 (id.1/52)                6

  Liboc          1124 (id.1/52)             9253

  Liboc          1168 (id.1/52)             3224

  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN

  Břevnov

  stavba veřejného osvětlení v areálu Ladronka (4 ks světelných míst) na pozemcích parc.č. 2507, 2508, 2509,   2510, 2511 v k.ú. Břevnov, v pořizovací hodnotě  42 574,84 Kč“.

 

11. V příloze č. 7 části  B se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet:

„Střížkov

  stavba veřejného osvětlení parku Václavka (5 ks světelných míst) na pozemku parc.č. 395 v k.ú. Střížkov,          v pořizovací hodnotě 683 172 Kč“.

 

 

12. V příloze č. 7 části B se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet:

„Háje               536/475            291

  Háje               648/11             790

  Chodov          230/15               78

  Chodov          2014/582         208

  Chodov          2729/2             648

  včetně staveb a terénních úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

13. V příloze č. 7 části B se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet:

„Modřany

  stavba veřejného osvětlení (10 ks světelných míst) v rámci stavby „Revitalizace okolí   obchodního centra Labe   v Praze 12 – Modřanech – část A“ na pozemku parc.č. 4137/192   v k.ú. Modřany, v pořizovací hodnotě       495 966,15 Kč“.

 

14. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Křeslice  na konci doplňuje tento výčet:

„Křeslice

 stavba veřejného osvětlení v ulici Heřmánkové a v části ulice Ke Kovárně (11 ks světelných  míst) na pozemcích  parc.č. 144/1, 272/142, 272/143, 272/144, 272/145, 272/154, 307/3,  307/4 v k.ú. Křeslice, v pořizovací hodnotě 360 437 Kč“.

 

15. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Libuš na konci doplňuje tento výčet:

„Libuš            1159/5              877

  Libuš            1159/13           105

  Libuš            1159/14           361

  Libuš            1159/15           271

  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

16. V příloze č. 7 části  B se v části Praha 16  na konci doplňuje tento výčet:

„Radotín

  stavba veřejného osvětlení (2 ks světelných míst) v rámci stavby „Doplnění VO v ulici     Chrobolská, Praha 16 –  Radotín“ na pozemcích parc.č. 1479/6 a 2564 v k.ú. Radotín, v pořizovací hodnotě 260 669,20 Kč“.

 

17. V příloze č. 7 části  B se v části Praha 21  na konci doplňuje tento výčet:

„Újezd nad Lesy   4351/1     25049

  Újezd nad Lesy   4360/1      4626

  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna  2011.

 


 

 

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

primátor hlavního města Prahy

 

 

Ing. Karel Březina

I. náměstek primátora hlavního města Prahy