Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 3/2007
Sbírka 2
Datum vydání 22.02.2007
Datum účinnosti 01.04.2007
Plné znění

 

 

      Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 22. 2. 2007 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

       Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy,obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 32/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 33/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006  Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

 

1. V příloze č. 4  v části A se položka č. 3  zrušuje.

    Dosavadní položky č. 4 až 478 se označují jako položky č. 3 až 477.

2. V příloze č. 4 v části A se doplňuje položka č. 478, která zní:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

478.

zákon č. 183/2006 Sb.

13 odst. 1 písm. c)

výkon působnosti obecného stavebního úřadu

s výjimkou světelných signalizačních

zařízení a nosných konstrukcí pro

dopravně informační systémy a dopravní značení

 

3. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Braník            1899            108

 Braník 138 (id.33/180)            288

 Braník 147 (id. 33/180)            81

 Braník 152/2            1

 Braník 155            209

 Braník 156            1021

 Braník 157/1            121

 Braník 158            739

 Braník 159            406

 Braník 160            158

 Braník 162            787

 Braník 163/1            251

 Braník                        2934                        21

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

4. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

 

 „Malešice                        930/5                        1546

   Strašnice                        4020/1                        467

   Strašnice                        4490/12                        771

  včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

 

 

5. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 13 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Stodůlky                        1562/59                        265

 včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které 

 nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

6. V příloze č. 7 části A se v části  Praha – Dolní Chabry na konci doplňuje tento výčet:

 

„Dolní Chabry                        548/2                        152

  včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

7. V příloze č. 7 části A se za část Praha – Dubeč  vkládá nová část, která včetně nadpisu zní: 

„Praha - Ďáblice

  Ďáblice                      14/2                      66                 

  Ďáblice                      32/1                      284

  Ďáblice                        32/4                        255

  včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

8. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Michle            3188/2            441

 Michle 3425/4            5

 Michle 3482/2            111

 Michle 3482/3            47

 Michle 3484/1            3035

 Michle 3485/1            1457

 Michle 3488/2            202

 Michle 3489/1            3739

 včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které 

 nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

9. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

 

 „Dejvice                                                                                        

   stavba veřejného osvětlení dětského hřiště Hadovka   na parc.č. 895/1, 895/5, 895/11 a 895/12   v k.ú. Dejvice  v  pořizovací  hodnotě  585.444,30 Kč“

 

 

10. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 13  na konci doplňuje tento výčet:

 

„Stodůlky

veřejné osvětlení na pozemcích parc.č. 2315/20, 2315/21, 2315/30, 2315/31, 2315/32, 2315/38, 2315/70, 2315/74 a 2391 v k.ú. Stodůlky v celkové pořizovací hodnotě 698 571,30 Kč“

11. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 16 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Radotín

 stavba   „Doplnění veřejného osvětlení  – 2 ks sloupů VO  Praha-Radotín,  ul. Sídliště“   na  pozemku    parc.č. 1108/19 v k.ú. Radotín v celkové pořizovací hodnotě 124.337,- Kč“ 

 

 

12. V příloze č. 7 části B se v části  Praha - Březiněves na konci doplňuje tento výčet:

 

„Březiněves            275/1            2304“

 

 

13. V příloze č. 7 části B se za část Praha – Nebušice vkládá nová část Praha – Nedvězí, která včetně nadpisu zní:

 

„Praha – Nedvězí

 

Nedvězí

vodohospodářský majetek (veřejný vodovodní přivaděč, veřejné vodovodní řady) v celkové pořizovací hodnotě 13 102 134,10 Kč“

 

 

Čl.II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  1. dubna 2007.             .

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m ,   v. r.

primátor hl.m. Prahy

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k ,  v. r.

náměstek primátora hl.m. Prahy