Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 3/2010
Sbírka 2
Datum vydání 26.02.2010
Datum účinnosti 01.04.2010
Plné znění

3.

 

Obecně závazná vyhláška,

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

          Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25. 2. 2010 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

          Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  18/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  22/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  1/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  2/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  3/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  6/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  8/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  9/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  12/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  13/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  17/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  22/2009 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č.  1/2010 Sb. hl. m. Prahy se mění takto:

 

1. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet:

„Vinohrady                        3655/1                        1033                        1513

  Vinohrady                        3655/2                        52                        bez čp. a č.ev.

  včetně stavby  techn. vybavení  bez č.pop. a č.ev. na pozemku parc.č. 3655/2,  staveb    terénních  a  sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou předmětem   zápisu v KN“.

 

2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

„Braník                        2381/2                       5976

  Braník                        2381/9                      1022

  Hodkovičky                 401/1                      2534

  Hodkovičky             1023/15                          14

  Krč                              879/1                    24919

  Krč                            879/46                        207

  Krč                            879/56                        462

  Krč                               1743                      4275

  Krč                        2869/324                    18387

  Krč                        2869/325                        126

  Krč                        2869/326                        122

  Krč                        2869/327                        125

  Krč                        2869/328                        154

  Krč                        2869/329                        427

  Krč                        2869/330                        193

  Krč                        2869/331                        153

  Krč                        2869/332                        222

  Krč                        2869/333                        118

  Krč                        2869/334                          87

  Krč                        2869/335                        107

  Krč                        2869/336                        562

  Krč                        2869/337                        147

  Krč                        2869/338                        316

  Krč                        2869/339                        106

  Krč                        2869/340                        172

  Krč                        2869/341                        123

  Lhotka                         963/7                          99

  Podolí                      1770/83                      5028

  Záběhlice               2848/365                     23316

  Záběhlice               2848/376                       5791

  Záběhlice               2848/704                         813

  Záběhlice               2848/705                           28

  Záběhlice               2848/706                           19

  Záběhlice               2848/707                           61

  Záběhlice               2848/800                             5

  Záběhlice               2848/801                             5

  Záběhlice               2848/802                           11

  Záběhlice               2848/803                             8

  Záběhlice               2848/804                             5

  Záběhlice               2848/805                             5

  Záběhlice               2848/806                           11

  Záběhlice               2848/807                             5

  Záběhlice               2848/808                             5

  Záběhlice               2848/809                           11

  Záběhlice               2848/810                             5

  Záběhlice               2848/811                             5

  Záběhlice               2848/812                             8

  Záběhlice               2848/813                           11

  Záběhlice                5721/189                      1759

  Záběhlice                5721/190                      1206

  včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

„Vokovice                        1281/268                        1715

  Vokovice                        1281/269                        508

  Vokovice                        1281/352                        920

  Vokovice                        1281/354                        1382

  Vokovice                        1281/356                        2083

  Vokovice                        1281/296                        17004

  Vokovice                        1281/385                        258

  Vokovice                        1281/273                        6310

  Vokovice                        1281/274                        5260

  Vokovice                        1281/294                        2061

  Vokovice                        1281/297                        6769

  Vokovice                        1281/383                        1611

  Vokovice                        1281/384                        220

  Vokovice                        1281/407                        8069

  Vokovice                        1281/218                        1811

  Vokovice                        1281/221                        1236

  Vokovice                        1281/223                        1910

  Vokovice                        1281/243                        251

  Vokovice                        1281/244                        973

  Vokovice                        1281/306                        790

  Vokovice                        1281/308                        304

  Vokovice                        1281/346                        4367

  Vokovice                        1281/381                        290

  Vokovice                        1281/382                        1369

  Vokovice                        1281/242                        3950

  Vokovice                        1281/375                        1581

  Vokovice                        1281/377                        1667

  Vokovice                        1281/379                        979

  Vokovice                        1281/428                        1242

  Vokovice                        1281/251                        9953

  Vokovice                        1281/253                        2299

  Vokovice                        1281/360                        212

  Vokovice                        1281/263                        3244

  Vokovice                        1281/412                        1786

  Vokovice                        1281/414                        455

  Vokovice                        1176/5                            3590

  Vokovice                        1206                               400

  Vokovice                        1272/5                            702

  Vokovice                        1273/22                          751

  Vokovice                        95                                   4784

  Vokovice                        1347/2                            613

  Vokovice                        5                                     142

  Vokovice                        7/1                                  195

  Vokovice                        1340/3                            3

  Vokovice                        1340/4                            192

  Vokovice                        1281/234                        1072

  Vokovice                        620/3                              689

  Vokovice                        528/1                              713

  Vokovice                        528/2                              10

  Vokovice                        528/3                              64

  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

4. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 13  na konci doplňuje tento výčet:

„Stodůlky                        2860/3                        668

 Stodůlky                        2860/4                        225

 Stodůlky                        2860/5                        434

 Stodůlky                        2860/6                        63

 Stodůlky                        2860/7                        48

 Stodůlky                        2860/8                        33

 Stodůlky                        2860/11                      375

 Stodůlky                        2863                           210

 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

5. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Ďáblice na konci doplňuje tento výčet:

„Ďáblice                        70/2                        21

  Ďáblice                        70/3                        29

  Ďáblice                        642/2                     121

  Ďáblice                        642/3                     127

  Ďáblice                        1559/1                   4177

  Ďáblice                        1559/19                 4

  Ďáblice                        1559/103               1434

  Ďáblice                        1698/2                   1005

  Ďáblice                        1747/4                   580

  včetně staveb terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

6. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Zbraslav na konci doplňuje tento výčet:

„Zbraslav                         PK 178/6                         128

  Zbraslav                        PK 180/5                          91

  Zbraslav                        PK 180/9                          99

  včetně staveb terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu  v KN“.

 

 

7. V příloze č. 10 se za bod 8 vkládá bod 9, který včetně nadpisu zní:

„9. Městská část Praha 3

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

   kat. území                        parc. č.                    výměra (m2 )                č. pop.

   Vinohrady                        3655/1                        1033                        1513

   Vinohrady                        3655/2                        52                        bez čp. a č. ev.

 

b) Městská část Praha 3 se zavazuje využívat nemovitosti, které přešly na hlavní město Prahu z České republiky – Ministerstvo financí   Smlouvou o bezúplatném  převodu majetku  zdravotnického zařízení  kategorie  „B“ do vlastnictví obce č. 112010 ze dne 1. 1. 2010, jako zdravotnické zařízení  po dobu 25 let  ode dne  účinnosti této smlouvy, tj. ode dne 1. 1. 2010.

 

c) Městská část Praha 3 je vázána veškerými právy a povinnostmi uvedenými ve smlouvě podle písmene b).“.

      

Dosavadní body 9 až 54 se označují jako body 10 až 55.

 

8. V příloze č. 10 se za bod 11 vkládá bod 12, který včetně nadpisu zní:

„12. Městská část Praha 4

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

 

kat. území                        parc. č.           výměra (m2)

Záběhlice                        5721/189            1759

Záběhlice                        5721/190            1206

 

b) Městská část Praha 4 se zavazuje, že nepřevede nemovitosti uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu.“.

 

Dosavadní body 12 až 55 se označují jako body 13 až 56.

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  Bém, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

JUDr. Rudolf  Blažek, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy