Vyhláška č. 40/1999 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se doplňuje vyhláška č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 40/1999
Sbírka 15/1999
Datum vydání 16.12.1999
Datum účinnosti 01.01.2000
Datum zrušení 01.07.2001
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy
Plné znění

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 16.12.1999 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Příloha č. 2 vyhlášky hlavního města Prahy č. 12/1999 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 15/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 21/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 31/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 36/1999 Sb. hl.m. Prahy se doplňuje takto:


1. V odstavci 03) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý maj. (Kč)
Žižkov
1648/2
1253
.
.
Žižkov
1648/4
319
.
.
Žižkov
1648/5
78
.
.
Žižkov
1648/8
1255
.
.
Žižkov
1658/2
212
.
.
Žižkov
1658/3
25
.
.
Žižkov
1658/4
223
.
.
Žižkov
1659/1
207
.
.
Žižkov
1659/3
18
.
.
Žižkov
1659/5
75
.
.
Žižkov
1659/6
40
.
.
Žižkov
1659/8
34
.
.
Žižkov
1688/1
207
.
.
Žižkov
1688/2
359
.
.

2. V odstavci 04) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý maj. (Kč)
Krč
1052/93
200
.
.
Krč
1052/107
114
.
.
Krč
1052/141
280
.
.
Krč
1052/142
840
.
.
Krč
1052/144
253
.
.
Krč
1052/146
286
.
.
Krč
1052/158
42
.
.
Krč
1052/161
245
.
.
Krč
1052/162
218
.
.
Krč
1052/163
158
.
.
Krč
1052/172
198
.
.
Krč
1052/174
130
.
.
Krč
1770/107
3
.
.
Krč
1770/109
17
.
.

včetně drobných staveb na pozemcích (dřevěné pergoly), terénních a sadových úprav.


3. V odstavci 06) se na konci připojuje tento výčet :

Katastrální území
Parc. číslo
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý maj. (Kč)
Dejvice
895/1
3655
.
.
Dejvice
895/12
146
.
.
Dejvice
895/13
66
.
.

4. V odstavci O8) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý maj. (Kč)
Karlín
417
831
.
.
Karlín
693/191
611
.
.
Karlín
738/1
348
.
.
Střížkov
523/2
2184
.
.
Střížkov
523/20
60
.
.
Střížkov
532/1
8815
.
.

5. V odstavci 10) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý maj. (Kč)
Vinohrady
1579/1
13065
.
.
Vinohrady
1579/3
3
.
.
Vinohrady
4240/2
1343
.
.
Vinohrady
4240/3
1999
.
.
Vinohrady
4240/4
1109
.
.
Vinohrady
4250/3
277
.
.
Vinohrady
4250/4
2263
.
.
Vinohrady
4311/2
585
.
.
Vinohrady
4311/4
6198
.
.
Vinohrady
4311/5
913
.
.
Vinohrady
4311/6
376
.
.

včetně staveb bez č.pop. (sadové a terénní úpravy, drobná architektura)


6. V odstavci 11) se na konci připojuje tento výčet:

Katastrální území
Parc. číslo
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý maj. (Kč)
Chodov
2405/1 (4/6)
537 (celková)
.
.
Chodov
397/18
6027
.
.
Chodov
394/7
3362
.
.
Chodov
2330/1
3493
.
.
Chodov
1483 díl 1
28
.
.
Háje
677
4348
.
.
Háje
711
1970
.
.
Háje
448/7
164
.
.
Háje
448/19
193
.
.
Háje
1184
236
.
.
Háje
1185
236
.
.
Háje
1186
236
.
.
Háje
1187
236
.
.
Háje
1193
238
.
.
Háje
1194
236
.
.
Háje
1198
268
.
.
Háje
1200/4
20
.
.
Háje
1200/5
99
.
.
Háje
1200/6
458
.
.Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2000.


Ing. arch. Jan K a s l ,v.r.
primátor hl.m. Prahy

Ing. Petr Š v e c, v..r.
náměstek primátora hl.m. Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

55/2000 Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy