Obecně závazná vyhláška č. 4/2007 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 4/2007
Sbírka 3
Datum vydání 22.03.2007
Datum účinnosti 01.05.2007
Plné znění

       Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 22. 3. 2007  vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

      Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl.m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl. m. Prahy,  se mění takto:

 

 

1. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 2 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Vinohrady                        4187/3                        179

včetně stavby bez č.pop. a stavby fontány v celkové hodnotě  5 186 369,90 Kč,  terénních  a  sadových úprav  a  drobné architektury na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

2. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 3 na konci doplňuje tento výčet:

 

 „Žižkov                        487/2                        61

  Žižkov                        1437/2                        577

  Žižkov                        1437/3                        1609

  Žižkov                      2183/47                      249

  Žižkov                      2183/112                      181

  Žižkov                      2183/124                      46

  Žižkov                      2183/125                      47

  Žižkov                      2183/126                      45

včetně  staveb  bez  č.pop., stavby bývalých veřejných WC na pozemku parc.č. 487/2, terénních a   sadových      úprav  a  drobné architektury  na  pozemcích, které  nejsou  předmětem zápisu v KN“

 

 

3. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Braník                      315/1                      165

  Braník                        315/2                        1

  Braník                        315/3                        30

  Braník                        315/4                        39

  Braník                        315/5                        44

  Braník                        315/6                        30

  Braník                        315/7                        43

  Braník                        315/8                        23

  Braník                        317/2                        2

  Braník                        332/2                        978

  Braník                        332/4                        208

  Braník                        332/6                        53

  Braník                        332/11                        339

  Braník                        332/18                        197

  Braník                        332/19                        2

  Braník                        332/24                        458

  Braník                        332/42                        12                   

  Braník                        332/43                        123

  Braník                        335/1                        210

  Braník                        336/1                        245

  Braník                        337/1                        166

  Braník                        338/4                        167

  Braník                        340/1                        528

  Braník                        341/1                        447

  Braník                        341/14                        52

  Braník                        341/16                        120

  Braník                        346/6                        35

  Braník                        346/27                        150

  Braník                        755                        4557

  Michle                        96/15                        2119

  Michle                        2893/18                        135

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

4. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 12 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Modřany                        4117/39                        3                     

  Modřany                        4117/40                        3

  Modřany                        4117/41                        5

  Modřany                        4400/494                        13

  Modřany                        4400/495                        4

  Modřany                        4400/496                        13

  Modřany                        4400/497                        9

  Modřany                        4400/620                        12

  Modřany                        4400/621                        12

včetně staveb bez čísel popisných (schodiště), terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

5. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 13 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Stodůlky                        195/1                        162

 Stodůlky                        195/2                        12

 Stodůlky                        151/227                        258

 Stodůlky                        151/228                        286

 Stodůlky                        151/237                        213

 Stodůlky                        2131/109                        524

 Stodůlky                        2131/153                        198

 Stodůlky                        2131/156                        121

 Stodůlky                        2131/157                        127

 Stodůlky                        2131/159                        279

 Stodůlky                        2131/271                        519

 Stodůlky                        2131/272                        519

 Stodůlky                        2131/634                        3

 Stodůlky                        2131/635                        31

 Stodůlky                        2131/638                        1

 Stodůlky                        2131/639                        9

 Stodůlky                        2160/14                        276

 Stodůlky                        2160/15                        281

 Stodůlky                        2160/17                        282

 Stodůlky                        2160/18                        281

 Stodůlky                        2160/19                        267

 Stodůlky                        2160/20                        279

 Stodůlky                        2160/21                        282

 Stodůlky                        2160/22                        278

 Stodůlky                        2160/23                        279

 Stodůlky                        2160/34                        283

 Stodůlky                        2160/35                        281

 Stodůlky                        2160/83                        287

 Stodůlky                        2160/84                        285

 Stodůlky                        2160/85                        282

 Stodůlky                        2160/86                        281

 Stodůlky                        2160/87                        277

 Stodůlky                        2160/88                        281

 Stodůlky                        2166/20                        285

 Stodůlky                        2166/21                        285

 Stodůlky                        2342/27                        281

 Stodůlky                        2342/28                        281

 Stodůlky                        2342/29                        435

 Stodůlky                        2342/30                        219

 Stodůlky                        2342/31                        215

 Stodůlky                        2342/37                        276

 Stodůlky                        2342/38                        273

 Stodůlky                        2342/39                        449

 Stodůlky                        2342/41                        229

 Stodůlky                        2342/42                        229

 Stodůlky                        2342/43                        229

 Stodůlky                        2342/44                        229

 Stodůlky                        2342/45                        469

 Stodůlky                        2342/46                        275

 Stodůlky                        2342/47                        275

 Stodůlky                        2342/48                        278

 Stodůlky                        2342/49                        278

 Stodůlky                        2342/50                        476

 Stodůlky                        2342/54                        224

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

6. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 18 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Letňany                        672/113                        156

  Letňany                        652/18                        72

  Letňany                        652/31                        662

  Letňany                        629/56                        1588

  Letňany                        629/156                        1061

  Letňany                        629/163                        686

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

7. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Hlubočepy                        613/4                        86

  Smíchov                        4261/228                        711

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

8. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Záběhlice                        1845/2                        67

 Záběhlice                        1846/4                        216

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

9. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 13 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Stodůlky                        2659/2                        1231

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

10. V příloze č. 7 části B se v části  Praha – Královice na konci doplňuje tento výčet:

 

„Královice                        392/8                        74

 Královice                        392/9                        11

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2007.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy