Vyhláška č. 5/1992 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška o zřízení Městské policie hlavního města Prahy
Číslo 5/1992
Sbírka 4/1992
Datum vydání 26.03.1992
Datum účinnosti 03.04.1992
Plné znění

od 1.1.1993
Změna: 20/1992 Sb. HMP


od 15.3.1996
Změna: 11/1996 Sb. HMP


Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26. 3. 1992 vydat podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl.1

Úvodní ustanovení

Zřizuje se Městská policie hlavního města Prahy (dále jen "městská policie") 1).

Čl.2

Řízení městské policie

Viz. Znění od 3.4.1992 do 15.3.1996

Znění od 15.3.1996
Primátor hlavního města Prahy nebo pověřený člen zastupitelstva hlavního města Prahy řídí městskou policii prostřednictvím ředitele městské policie.

Čl.3

Součinnost městské policie s orgány městských částí hlavního města Prahy

1. Velitelé služeben městské policie spolupracují s orgány městských částí.

2. Velitelé služeben městské policie se zejména podle možnosti zúčastňují jednání bezpečnostních komisí obvodních a místních rad městských částí, v jejichž územních obvodech jsou služebny městské policie umístěny. Velitelé služeben městské policie se rovněž zúčastňují jednání obvodních a místních rad příslušných městských částí, týkajících se bezpečnostní problematiky.

3. Obvodní a místní rady městských částí mohou ukládat příslušné služebně městské policie úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.

Čl.4

Stejnokroj strážníků městské policie

Viz. Znění od 3.4.1992 do 15.3.1996

Znění od 15.3.1996
1. Stejnokroj městské policie je pánský a dámský.

2. V zimním období tvoří stejnokroj strážníka tyto výstrojní součástky:
a) Pánský stejnokroj: - čepice zimní černá (ušanka) nebo čepice šestihranná černá - košile bleděmodrá (pilotka) s dlouhým rukávem - pulover černý - kravata černá (klasická na uzel) - bunda pásová černá (látková) s odepínací zimní vložkou nebo bunda černá kožená s vložkou - kalhoty termo travomodré nebo kalhoty tmavomodré - šála černá - rukavice černé - obuv černá zimní
- tričko s krátkým rukávem - tričko s dlouhým rukávem - nátělník - zimní bunda typu "Parker".
b) Dámský stejnokroj - dámský klobouček šedý - košile bílá s dlouhým rukávem - kravata černá (klasická na uzel) - sako kostýmové bordó - bunda zimní dlouhá bordó (s odepínací zimní vložkou) - sukně šedá nebo kalhoty šedé - šála černá - rukavice černé - obuv černá zimní.

3. V letním období tvoří stejnokroj strážníka tyto výstrojní součástky: a) Pánský stejnokroj - čepice šestihranná černá nebo lodička plátěná černá - košile bleděmodrá (pilotka) s dlouhým nebo s krátkým rukávem - kravata černá (klasická na uzel) - bunda pásová černá (látková) - kalhoty tmavomodré - obuv černá letní b) Dámský stejnokroj - dámský klobouček šedý - košile bílá s dlouhým rukávem nebo krátkým rukávem - kravata černá (klasická na uzel) - sako kostýmové bordó - sukně šedá nebo kalhoty šedé - obuv černá letní.

4. Ženy mohou ve službě nosit pánský stejnokroj městské policie.


Čl.5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. dubna 1992.


Primátor hlavního města Prahy
Ing. Milan Kondr v.r.

I. náměstek primátora hlavního města Prahy
Ing. Jiří Valda v.r.1) § 1 odst. 5 zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii

Pozměňující vyhlášky

11/1996 Vyhláška č. 11/1996 Sb. hl. m. Prahy
20/1992 Vyhláška č. 20/1992 Sb. hl. m. Prahy
44/1999 Vyhláška č. 44/1999 Sb. hl. m. Prahy