Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 6/2010
Sbírka 5
Datum vydání 04.06.2010
Datum účinnosti 01.08.2010
Plné znění

 

6.

 

Obecně závazná vyhláška,

 

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

         

           Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 3. 6. 2010 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

          Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  18/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  22/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  1/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  2/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  3/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  6/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  8/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  9/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  12/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  13/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  17/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  22/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  1/2010 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 Sb. hl. m. Prahy se mění takto:

 

1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 8 na konci doplňuje tento výčet:

„Libeň                       3879/3                        968

 Troja                        946/3                        4034

 Troja                        946/5                              9

 Troja                        946/6                            57

 Troja                        1716/1                        768

 Troja                        1716/10                        23

 Troja                        1716/11                          5

 Troja                        1716/12                        50

 Troja                        1716/13                        18

 Troja                        1717/2                            2

 Karlín                        697                          1249

 Karlín                        724                              31

 Karlín                        736                            203

 Karlín                        737/1                     10901

 Karlín                        737/3                        534

 Karlín                        741/1                        195

 Střížkov                     523/34                        64

 Střížkov                     580/3                          28

 včetně staveb terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu  v KN.“.

 

2. V příloze č. 7 části  A se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet:

„Prosek                        615/21                        1627

 Prosek                        615/32                          212

 Prosek                        615/34                          555

 Prosek                        643/1                            417

 Prosek                        1123/1                        4037

 Prosek                        1185/6                          540

 Vysočany                    159/1                          4372

 Vysočany                    160/1                            813

 Vysočany                    1943/1                        5764

 včetně staveb terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu  v KN.“.

 

3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

„Vršovice                        2198/1                        608

 Vršovice                        2198/2                        118

 Vršovice                        2199/1                    16545

 Vršovice                        2199/3                          19

 Vršovice                        2199/4                        442

 Vršovice                        2199/5                          16

 Vršovice                        2199/6                        445

 Vršovice                        2199/7                        298

 Vršovice                        2199/9                          58

 Vršovice                        2199/10                        14

 Vršovice                        2199/34                        18

 Vršovice                        2199/35                        18

 Vršovice                        2199/36                        17

 Vršovice                        2199/37                        17

 Vršovice                        2199/38                        17

 Vršovice                        2199/39                        17

 Vršovice                        2199/40                        17

 Vršovice                        2199/41                        16

 Vršovice                        2199/42                        18

 Vršovice                        2199/43                        18

 Vršovice                        2199/44                        19

 Vršovice                        2199/90                        15

 Vršovice                        2199/91                        14

 Vršovice                        2199/92                        15

 Vršovice                        2199/93                        16

 Vršovice                        2199/94                        14

 Vršovice                        2199/95                        15

 Vršovice                        2199/96                        16

 Vršovice                        2199/97                        14

 Vršovice                        2199/98                        15

 Vršovice                        2199/99                        15

 Vršovice                        2199/100                      15

 Vršovice                        2199/101                      15

 Vršovice                        2199/102                      16

 Vršovice                        2199/103                      15

 Vršovice                        2199/104                      16

 Vršovice                        2199/105                      14

 Vršovice                        2199/106                      15

 Vršovice                        2199/107                      16

 Vršovice                        2199/108                      14

 Vršovice                        2199/109                      15

 Vršovice                        2199/110                      16

 Vršovice                        2199/111                      14

 Vršovice                        2199/112                      15

 Vršovice                        2199/113                      15

 Vršovice                        2199/114                      15

 Vršovice                        2199/115                      15

 Vršovice                        2199/116                      16

 Vršovice                        2199/117                      15

 Vršovice                        2199/118                      16

 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“.

 

4. V příloze č. 7 části A se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet:

„Kyje                              765/1                        379

 Kyje                               765/35                    3678

 Hloubětín                        807/3                          26

 Hloubětín                        837/11                        53

 Hloubětín                        837/12                        11

 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“.

 

5. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Čakovice na konci doplňuje tento výčet:

 „Čakovice                       1230/9                        475

  Čakovice                        1240/3                         52

  včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“.

 

6. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Šeberov na konci doplňuje tento výčet:

„Šeberov                        564/26                        11343

 včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu  v KN.“.

 

7. V příloze č. 7 části A se v části Praha 22 na konci doplňuje tento výčet:

„Uhříněves                        1653/3                        1447

  Uhříněves                        1653/4                        6185

  Uhříněves                        2202/2                          125

  Uhříněves                        2202/4                          267

  včetně komunikací, staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“.

 

8. V příloze č. 7 části B se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet:

„Chodov                           2322/3                         3764

  včetně staveb a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“.

 

9. V příloze č. 7 části B se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet:

„Modřany                        4254/66 (id. 105/144)                        52

  Modřany                        4254/68 (id. 105/144)                        58

  Modřany                        4254/70 (id. 105/144)                      236

  Modřany                        4254/72 (id. 105/144)                        42

  Modřany                        4429/3   (id.105/144)                     2148

  Modřany                        4429/12 (id.105/144)                       129

  Modřany                        4429/16 (id. 105/144)                          3

  Modřany                        4431/8   (id.105/144)                         61

  Modřany                        4431/9   (id.105/144)                         68

  Modřany                        4434/3   (id.105/144)                         81

  Modřany                        4434/7   (id.105/144)                       132

  Modřany                        4434/11 (id.105/144)                         48

  včetně staveb a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“.

 

10. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Klánovice na konci doplňuje tento výčet:

„Klánovice                        1159                               5956

 včetně staveb a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“.

 

11. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Kunratice na konci doplňuje tento výčet:

„Kunratice                        PK 529                           5248

 Kunratice                        PK 530                            1680

 Kunratice                        PK 531/1                         3969

  včetně staveb a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“.

 

12. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Nebušice na konci doplňuje tento výčet:

„Nebušice                        1104                               5958

 Nebušice                        1107                             18500

 Nebušice                        1112                                 979

  včetně staveb a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“.

 

13. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Satalice na konci doplňuje tento výčet:

„Satalice                         933/29                           17011

  Satalice                        933/222                         28854

  včetně staveb a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“.

 

14. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Slivenec na konci doplňuje tento výčet:

„Slivenec                        1783/21                          6024 

  včetně staveb a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“.

 

15. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Velká Chuchle na konci doplňuje tento výčet:

„Velká Chuchle                        160/7                     29481

  Velká Chuchle                        1132/1                     1962

  včetně staveb a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“.

 

16. V příloze č. 10 se za bod  27 vkládá bod 28, který včetně nadpisu zní:

„28. Městská část Praha 9

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

 

kat. území                        parc.č.                     výměra (m2)

Vysočany                        1943/1                        5764

 

b) Městská část Praha 9 se zavazuje, že na pozemek uvedený v písmenu a)  zajistí po dohodě s TSK hl.m. Prahy oddělovací geometrický plán na oddělení stavby komunikací a požádá hlavní město Prahu o odejmutí nově oddělených pozemků ze svěřené správy.“.

 

Dosavadní body 28 až 62 se označují jako body 29 až 63.

 

17. V příloze č. 10 se za bod 34 vkládá bod 35, který včetně nadpisu zní:

„35. Městská část Praha 10

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

 

kat. území                       parc.č.            výměra (m2)

Vršovice                        2198/1                608

Vršovice                        2198/2                118

Vršovice                        2199/1            16545

Vršovice                        2199/3                  19

Vršovice                        2199/4                442

Vršovice                        2199/5                  16

Vršovice                        2199/6                445

Vršovice                        2199/7                298

Vršovice                        2199/9                  58

Vršovice                        2199/10                14

Vršovice                        2199/34                18

Vršovice                        2199/35                18

Vršovice                        2199/36                17

Vršovice                        2199/37                17

Vršovice                        2199/38                17

Vršovice                        2199/39                17

Vršovice                        2199/40                17

Vršovice                        2199/41                16

Vršovice                        2199/42                18

Vršovice                        2199/43                18

Vršovice                        2199/44                19

Vršovice                        2199/90                15

Vršovice                        2199/91                14

Vršovice                        2199/92                15

Vršovice                        2199/93                16

Vršovice                        2199/94                14

Vršovice                        2199/95                15

Vršovice                        2199/96                16

Vršovice                        2199/97                14

Vršovice                        2199/98                15

Vršovice                        2199/99                15

Vršovice                        2199/100              15

Vršovice                        2199/101              15

Vršovice                        2199/102              16

Vršovice                        2199/103              15

Vršovice                        2199/104              16

Vršovice                        2199/105              14

Vršovice                        2199/106              15

Vršovice                        2199/107              16

Vršovice                        2199/108              14

Vršovice                        2199/109              15

Vršovice                        2199/110              16

Vršovice                        2199/111              14

Vršovice                        2199/112              15

Vršovice                        2199/113              15

Vršovice                        2199/114              15

Vršovice                        2199/115              15

Vršovice                        2199/116              16

Vršovice                        2199/117              15

Vršovice                        2199/118              16

 

b) Městská část Praha 10 se zavazuje, že nepřevede pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu.

 

c) Městská část Praha 10 se zavazuje, že pozemky uvedené v písmenu a) využije na doplnění občanské vybavenosti, především pro výstavbu mateřské školy.“.

 

Dosavadní body 35 až 63 se označují jako body 36 až 64.

 

18. V příloze č. 10 se za bod 49 vkládá bod  50, který včetně nadpisu zní:

„50. Městská část Praha 14

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

 

kat. území                 parc.č.          výměra (m2)

Kyje                        765/35             3678

 

b) Městská část Praha 14 se zavazuje, že nepřevede pozemek uvedený v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu.“.

 

Dosavadní body  50 až 64 se označují jako body 51 až 65.

 

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2010.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  Bém, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

JUDr. Rudolf  Blažek, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy