Obecně závazná vyhláška č. 6/2009 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 6/2009
Sbírka 4
Datum vydání 24.04.2009
Datum účinnosti 01.06.2009
Plné znění

6.

 

Obecně závazná vyhláška,

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

 

          Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne  23. 4. 2009 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

          Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  8/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  10/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  13/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  14/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  15/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  1/2008 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č.  4/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  6/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  7/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  9/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  13/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  16/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  17/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  18/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  22/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  1/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  2/2009 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č.  3/2009 Sb. hl. m. Prahy se mění takto:

 

1. V příloze č. 4  v části A se položka č. 114  zrušuje.

Dosavadní položky č. 115 až 439 se označují jako položky č. 114 až 438.

 

2. V příloze č. 4 v části A se za položku č. 373 vkládá nová položka č. 374, která zní:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

 374.

zákon č. 185/2001 Sb.

66 odst. 5

ukládání pokut fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem (porušení § 16 odst. 1 písm. e) tohoto  zákona – původce odpadů je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií)

 

Dosavadní položky č. 374 až 438 se označují jako položky č. 375 až 439.

 

3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 1 na konci doplňuje tento výčet:

„Malá Strana                        787/1                        837

  Malá Strana                        787/2                        263                        stavba bez č. pop.

  včetně staveb,  terénních a sadových  úprav  a  drobné architektury  na  pozemcích, které nejsou  předmětem  zápisu v KN“.

 

4. V příloze č. 7 části A se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

„Dejvice                                                           budova bez č.pop. nebo evid.

  na pozemku parc.č. 657/3 v k.ú. Dejvice

  Dejvice                                                          budova bez č.pop. nebo evid.

  na pozemku parc.č. 657/4 v k.ú. Dejvice

  Ruzyně                        1509                        1153

  Ruzyně                        1513                        2101

  Střešovice                        2108/1                        151

  včetně staveb, terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

5. V příloze č. 7 části A se v části Praha 8 na konci doplňuje tento výčet:

„Troja                       928/9                           75

  Troja                      928/10                          45

  Troja                      1118/11                        21

Troja                        1118/12                        21

Troja                        1118/14                        96

Troja                        1139/6                          21

Troja                        1139/9                          63

Troja                        1157/26                        21

Troja                        1157/27                        34

Troja                        1157/29                        77

Troja                        1157/30                        21

Troja                        1157/31                        80

Troja                        1157/32                        21

Troja                        1160/23                        372

Troja                        1160/28                        10

Troja                        1160/30                        11

Troja                        1160/32                        10

Troja                        1160/29                        93

Troja                        1160/31                        92

Troja                        1160/33                        58

Troja                        1160/36                        98

Troja                        1160/117                      247

Troja                        1160/37                        21

Troja                        1160/38                        65

Troja                        1160/39                        21

Troja                        1160/40                        44

Troja                        1160/41                        73

Troja                        1160/42                        22

Troja                        1160/43                        22

Troja                        1160/44                        128

Troja                        1160/63                        22

Troja                        1160/64                        21

Troja                        1160/65                        167

Troja                        1160/66                        95

Troja                        1160/67                        36

Troja                        1160/68                        11

Troja                        1160/69                        94

Troja                        1160/72                        646

Troja                        1160/74                        28

Troja                        1160/76                        44

Troja                        1160/78                        44

Troja                        1160/80                        44

Troja                        1160/82                        44

Troja                        1160/84                        808

Troja                        1160/71                        282

Troja                        1160/73                        20

Troja                        1160/75                        8

Troja                        1160/77                        9

Troja                        1160/79                        8

Troja                        1160/81                        8

Troja                        1160/83                        8

Troja                        1160/86                        1032

Troja                        1161/16                        40

Troja                        1161/15                        70

Troja                        1161/14                        87

Troja                        1161/17                        28

Troja                        1161/19                        21

Troja                        1162/20                        64

Troja                        1162/21                        21

Troja                        1162/22                        21

Troja                        1162/24                        127

Troja                        1162/25                        247

Troja                        1162/54                        21

Troja                        1164/7                          21

Troja                        1164/8                          21

Troja                        1164/6                          111

Troja                        1164/9                          156

Troja                        1285/4                          7981

Troja                        1285/14                        75

Troja                        1285/15                        22

Troja                        1285/16                        68

Troja                        1285/17                        127

Troja                        1285/18                        20

Troja                        1285/19                        41

Troja                        1285/20                        84

Troja                        1285/21                        626

Troja                        1285/22                        25

Troja                        1324/55                        120

Troja                        1324/56                        133

Troja                        1324/57                        52

Troja                        1324/58                        21

Troja                        1324/59                        22

Troja                        1285/32                        141

Troja                        1306/15                        446

Troja                        1306/26                        87

Troja                        1306/28                        37

Troja                        1306/30                        75

Troja                        1306/17                        57

Troja                        1306/18                        91

Troja                        1306/27                        10

Troja                        1306/29                        12

Troja                        1308/30                         70

Troja                        1308/35                         105

Troja                        1308/40                         726

Troja                        1310/7                           395

Troja                        1310/25                         98

Troja                        1310/27                         121

Troja                        1310/29                         129

Troja                        1310/31                         148

Troja                        1310/34                         95

Troja                        1310/24                         147

Troja                        1310/26                         22

Troja                        1310/28                         17

Troja                        1310/30                         17

Troja                        1310/32                         158

Troja                        1310/33                         60

Troja                        1310/5                           427

Troja                        1324/7                           305

Troja                        1310/35                         497

Troja                        1310/39                         60

Troja                        1310/40                         62

Troja                        1310/41                         59

Troja                        1310/42                         52

Troja                        1310/43                         24

Troja                        1310/44                         24

Troja                        1310/45                         24

Troja                        1310/46                         800

Troja                        1310/47                         24

Troja                        1310/48                         24

Troj                          1310/49                         24

Troja                        1310/50                         617

Troja                        1310/51                         739

Troja                        1310/52                         851

Troja                        1310/1                           1572

Troja                        1310/2                           1165

Troja                        1310/36                         48

Troja                        1310/37                         47

Troja                        1310/38                         47

Troja                        1310/54                         13

Troja                        1310/55                         13

Troja                        1310/56                         15

Troja                        1310/57                         11

Troja                        1310/58                         12

Troja                        1310/59                         11

Troja                        1310/60                         165

Troja                        1308/42                         13

Troja                        1308/43                         14

Troja                        1308/44                         14

Troja                        1308/45                         14

Troja                        1311/12                         447

Troja                        1311/16                         376

Troja                        1311/17                         92

Troja                        1311/18                         150

Troja                        1311/19                         242

Troja                        1311/20                         502

Troja                        1311/57                         38

Troja                        1311/58                         23                                                 

Troja                        1324/15                         146

Troja                        1311/25                          72

Troja                        1311/26                          988

Troja                        1311/27                          277

Troja                        1311/28                          10

Troja                        1311/29                          25

Troja                        1311/30                          25

Troja                        1311/31                          14

Troja                        1311/32                          19

Troja                        1311/34                          58

Troja                        1311/36                          58

Troja                        1311/38                          61

Troja                        1311/40                          58

Troja                        1311/44                          59

Troja                        1311/46                          58

Troja                        1311/48                          58

Troja                        1311/50                          73

Troja                        1311/52                          81

Troja                        1311/54                          81

Troja                        1311/56                          32

Troja                        1311/1                            1502

Troja                        1311/21                          137

Troja                        1311/24                          28

Troja                        1311/33                          13

Troja                        1311/35                          13

Troja                        1311/37                          13

Troja                        1311/39                          13

Troja                        1311/41                          13

Troja                        1311/42                          57

Troja                        1311/43                          13

Troja                        1311/45                          13

Troja                        1311/47                          13

Troja                        1311/49                          14

Troja                        1311/51                          19

Troja                        1311/53                          19

Troja                        1311/55                          18

Troja                        1312/21                           38

Troja                        1312/22                           71

Troja                        1312/23                           20

Troja                        1312/24                           132

Troja                        1312/26                           102

Troja                        1312/28                           112

Troja                        1312/2                             2213

Troja                        1312/3                             2185

Troja                        1312/19                           1288

Troja                        1312/20                           901

Troja                        1312/30                           98

Troja                        1312/32                           98

Troja                        1312/34                           504

Troja                        1312/36                           1328

Troja                        1312/29                            7

Troja                        1312/31                            7

Troja                        1312/33                            7

Troja                        1312/35                            535

Troja                        1320/1                              4258

Troja                        1320/4                              577

Troja                        1320/13                            108

Troja                        1323/1                              3000

Troja                        1323/2                              898

Troja                        1324/38                            34

Troja                        1324/39                            124

Troja                        1324/40                            104

Troja                        1324/41                            20

Troja                        1324/42                            39

Troja                        1324/8                              2188

Troja                        1324/43                            22

Troja                        1324/44                            71

Troja                        1324/45                            40

Troja                        1324/46                            118

Troja                        1324/47                            120

Troja                        1324/48                            49

Troja                        1324/50                            22

Troja                        1324/52                            97

Troja                        1324/53                            40

Troja                        1324/54                            20

Troja                        1324/35                            184

Troja                        1324/36                            418

Troja                        1324/61                            137

Troja                        1324/62                            144

Troja                        1355/26                            4444

Troja                        1355/27                            333

Troja                        1355/29                            848

Troja                        1355/30                            982

Troja                        1355/13                            42

Troja                        1355/16                            72

Troja                        1355/17                            19

Troja                        1355/21                            36

Troja                        1355/23                            28

Troja                        1355/25                            22

Troja                        1355/10                            95

Troja                        1355/11                            67

Troja                        1355/12                            61

Troja                        1355/15                            39

Troja                        1355/18                            50

Troja                        1355/20                            62

Troja                        1355/22                            69

Troja                        1361/14                            11

Troja                        1361/16                            107

Troja                        1361/22                            58

Troja                        1361/23                            93

Troja                        1361/24                            56

Troja                        1361/25                            101

Troja                        1361/26                            31

Troja                        1740                                 537

Střížkov                    527/97                              8325

včetně staveb, terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

6. V příloze č. 7 části A se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet:

„Háje                        446/2                        456

  Háje                        447/3                        32

  Háje                        447/4                        75

  Háje                        447/5                        5

  Háje                        448/16                      103

  Háje                        448/17                      88

  Háje                        516/10                      480

  Háje                        1102/10                    439

  Háje                        1200/1                      255

  Háje                        1200/3                      32

  Háje                        1208/1                      10437

  Chodov                   18                             260

  Chodov                   207/2                        1414

  Chodov                   397/78                       227

  Chodov                   397/79                       223

  Chodov                   397/80                       223

  Chodov                   397/197                     279

  Chodov                   1175                          209

  Chodov                   2336/39                     2249

  Chodov                   3341/42                     3316

  Chodov                   3341/93                     574

  Chodov                   3341/214                   39

  Chodov                   1319/3                       1157

  Chodov                   1319/4                       183

  Chodov                   1319/5                       161

  Chodov                   1319/6                        541

  Chodov                   1328/3                        716

  Chodov                   1361                           350

  Chodov                   1366/1                        1236

  Chodov                   1367                           729

  Chodov                   1339                           7

  Chodov                   1369                           848

  Chodov                   2642                           5720

  Chodov                   1370/2                        9

  Chodov                   2014/72                     1472

  Chodov                   2014/73                      2589

  Chodov                   2014/74                      725

  Chodov                   2014/88                      1795

  Chodov                   2028/1                        235

  Chodov                   2641/1                        4283

  Chodov                   2982                           945

  Chodov                   3336/104                    125

  Chodov                   3336/107                    218

  Chodov                   3336/120                    272

  Chodov                   3336/122                    703

  Chodov                   3336/141                    497

  Chodov                   3336/142                    2216

  Chodov                   3336/145                    36

  Chodov                   3336/152                    21

  Chodov                   3336/133                    1037

  Chodov                   3336/155                    177

  Chodov                   3336/140                    1209

  Chodov                   3336/147                    32

  Chodov                   3336/153                    413

  Chodov                   3336/160                    72

  včetně staveb, terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou   předmětem zápisu v KN“.

 

7. V příloze č. 7 části A se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet:

„Modřany                        4087                        664

  včetně staveb, terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

8. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Slivenec na konci doplňuje tento výčet:

„Slivenec                        94/1                           302

 Slivenec                        222/30                        387

 Slivenec                        1719/2                        278

 Slivenec                        1738/1                        3273

 Holyně                          173/5                          90

 Holyně                          360/4                          678

 včetně staveb, terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

9. V příloze č. 7 části B se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet:

„Černý Most                                                    1060

  na pozemcích parc.č. 221/29, 221/336 a 221/338 v k.ú. Černý Most“.

 

10. V příloze č. 10 se za bod 1 vkládá bod 2, který včetně nadpisu zní:

„2. Městská část Praha 1

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat. území                          parc. č.            výměra (m2)                        č. pop.

Malá Strana                        787/1                837

Malá Strana                        787/2                263                          stavba bez č. pop.

 

b) Městská část Praha 1 se zavazuje, že bude nemovitosti uvedené v písmenu a) užívat jako komunitní centrum pro děti a mládež.

 

c) Městská část Praha 1 se zavazuje, že nepřevede nemovitosti uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu.

 

d) V případě změny využití nemovitostí uvedených v písmenu a) související s ukončením činnosti centra pro děti a mládež, je městská část Praha 1 povinna požádat hlavní město Prahu o jejich odejmutí ze svěřené správy, a to ve lhůtě do 90 dnů ode dne ukončení činnosti centra pro děti a mládež.“.

 

Dosavadní body 2 až 42 se označují jako body 3 až 43.

 

11. V příloze č. 10 se za bod 26 vkládá bod 27, který včetně nadpisu zní:

„27. Městská část Praha 11

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat.území          parc. č.          výměra (m2)

Chodov              18                    260

 

b) Městská část Praha 11 se zavazuje využívat pozemek uvedený v písmenu a), který  přešel na hlavní město Prahu z Pozemkového fondu České republiky smlouvou o bezúplatném převodu pozemku č. 1022990701 ze dne 31. 10. 2007, k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení.

 

c) V případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění stavby, na základě které došlo k bezúplatnému převodu pozemku uvedeného v písmenu a) do vlastnictví hlavního města Prahy, pro kterou by nebyl pozemek nebo jeho část využit k zastavění stavbou veřejně prospěšnou nebo stavbou pro bydlení, je městská část povinna požádat hlavní město Prahu  o odejmutí pozemku  ze svěřené správy,  a to ve lhůtě do 90 dnů od nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky hlavní města Prahy o změně závazné části územně plánovací dokumentace nebo nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby. Jestliže v případě změny podle věty první bude pozemek uvedený v písmenu a)  ve vlastnictví třetí osoby, zavazuje se městská část k tomu, že ve stejné lhůtě poskytne hlavnímu městu Praze náhradu za tento pozemek v penězích. Výše náhrady bude rovna ceně pozemku ke dni uzavření smlouvy, na jejímž základě byl pozemek hlavnímu městu Praze převeden, a to podle cenového předpisu platného k témuž dni.“.

 

Dosavadní body 27 až 43 se označují jako body 28 až 44.

 

12. V příloze č. 10 se za bod 39 vkládá bod 40, který včetně nadpisu zní:

 „40. Městská část Praha – Slivenec

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat. území                    parc. č.           výměra (m2)

Slivenec                        94/1                   302

Slivenec                        222/30               387

Slivenec                        1719/2               278

Slivenec                        1738/1               3273

 

b) Městská část Praha – Slivenec se zavazuje, že větší část pozemku parc.č. 94/1 podle písmene a) (přibližně 200 m2) využije  na vybudování dětského hřiště. Pozemek bude rozdělen geometrickým plánem až  po zaměření skutečného stavu.

 

c) Městská část Praha – Slivenec se zavazuje, že nepřevede část pozemku parc.č. 94/1 podle písmene a) určenou na dětské hřiště na jinou  fyzickou  či právnickou osobu.

 

d) V případě změny využití části pozemku parc.č. 94/1 podle písmene a) je městská část Praha – Slivenec povinna požádat  hlavní město Prahu o jeho odejmutí ze svěřené správy,  a to ve lhůtě do 90 dnů ode dne změny využití tohoto pozemku.

 

e) Městská část Praha – Slivenec se zavazuje, že v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. SOB/23/05/005438/2008 632/2008/OSDS, uzavřenou mezi hlavním městem Prahou a Pražskou plynárenskou  Distribucí, a. s., dne 11. 8. 2008, uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene týkajícího se pozemků parc.č.  222/30, 1719/2 a 1738/1 podle písmene a).“.

 

Dosavadní body 40 až 44 se označují jako body 41 až 45.

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2009.

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

JUDr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy