Obecně závazná vyhláška č. 7/2006 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 7/2006
Sbírka 5
Datum vydání 30.03.2006
Datum účinnosti 01.05.2006
Plné znění

       Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 30. 3. 2006  vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

                                                    Čl. I

  Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl.  m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl.  m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy se mění takto:

 

 1. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Braník                        1707/1                        1674

 Braník                        1707/2                        70

 Braník                        1718 (id. 1/8)                        271

 Braník                        1719 (id. 1/8)                        3051

 Braník                        1727                        112

 Braník                        1728                        1810

 Braník                        1739/1                        1592

 Braník                        1742/1                        721

 Braník                        1746/1                        655

 Braník                        1747/5                        401

 Braník                        1750/1                        768

 Braník                        2008/7                        148

 Braník                        2019/7                        680

 Braník                        2056                        2210

 Braník                        2945/2                        255

 Braník                        3086/16                        107

 Michle                        1748/112 (1/2)                        177

 Michle                        1748/113 (1/2)                        873

 Michle                        1748/114 (1/2)                        992

 Michle                        1749/2 (1/2)                        549

 Michle                        1749/3 (1/2)                        204

 Michle                        1749/4 (1/2)                        18

 Michle                        1750/2 (1/2)                        357

 Michle                        1750/3 (1/2)                        276

 Michle                        1750/4 (1/2)                        51

 Michle                        3104 (1/2)                        444                        283 (1/2)

 včetně staveb bez č. pop., terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou

 předmětem zápisu v KN“

 

 

2. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Břevnov                        893/2                        2724                                        12.515.249,75

  Břevnov                      893/3                         865                 1906  (budova na parc.č. 893/3,                                            

                                                                                        893/7,893/8,893/9,893/10,893/11)

  Břevnov                      893/9                           12

  Břevnov                        893/13                        35

  Břevnov                        896                        8

  Břevnov                        901/1                        450

  Břevnov                        3678/11                        44

  Břevnov                        893/11                        20

  Břevnov                        3678/8                        2

  včetně terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

3. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 11 na konci doplňuje tento výčet:

 

„ Chodov                        2809/3                        578

  Chodov                        2809/5                        53

  Chodov                        2809/6                        56

  Chodov                        2809/7                        73 

  Chodov                        2809/8                        36

  Chodov                        2809/20                        161

  Chodov                        2809/21                        175

  Chodov                        2809/22                        166

  Chodov                        2809/23                        193

  Chodov                        2856/2                        197

  Chodov                        2856/3                        89

  Chodov                        2971/2                        284

  Chodov                        2971/3                        323

  Chodov                        2971/4                        118

  Chodov                        2971/5                        135

  Chodov                        2971/6                        47

  Chodov                        2971/7                        63

  Chodov                        2971/8                        377

  Chodov                        2971/9                        874

  Chodov                        2971/10                        201

  Chodov                        2971/11                        1051

  Chodov                        2971/12                        425

  Chodov                        2971/13                        1211

  Chodov                        2971/16                        225

  Chodov                        2971/17                        368

  Chodov                        2971/18                        122

  Chodov                        2971/19                        121

  Chodov                        2971/20                        361

  Chodov                        2971/21                        164

  Chodov                        2971/22                        164

  Chodov                        2971/23                        54

  Chodov                        2971/24                        19

  Chodov                        2971/25                        1315

  Chodov                        2520                        223

  Chodov                        2524                        216

  Chodov                        2519/38                        253

  Chodov                        2519/41                        101

  Chodov                        2519/42                        85

  Chodov                        2519/43                        36

  Chodov                        2526/1                        91

  Chodov                        2526/4                        103

  Chodov                        2526/5                        120

  Chodov                        2526/6                        122

  Chodov                        3079/2                        289

  Chodov                        3017/2                        303

  Chodov                        3017/3                        314

  Chodov                        3017/4                        58

  Chodov                        3017/5                        89

  Chodov                        3017/6                        208

  Chodov                        3017/7                        88

  Chodov                        3017/8                        159

  Chodov                        2374/1                        8783

  Chodov                        2374/10                        49

  Chodov                        2374/13                        195

  Chodov                        2374/55                        35

  Chodov                        2374/56                        57

  Chodov                        2374/57                        73

  Chodov                        2374/61                        171

  Chodov                        2374/31                        3550

  Chodov                        2374/34                        168

  Chodov                        2374/35                        68

  Chodov                        2374/40                        229

  Chodov                        2374/41                        489

  Chodov                        2374/42                        1087

  Chodov                        2374/48                        30

  Chodov                        2374/49                        45

  Chodov                        2014/35                        879

  Chodov                        2014/212                        420

  Chodov                        2014/213                        450

  Chodov                        2014/214                        223

  Chodov                        2014/216                        139

  Chodov                        2014/217                        403

  Chodov                        2014/218                        435

  Chodov                        2014/219                        315

  Chodov                        2014/220                        209

  Chodov                        2014/221                        417

  Chodov                        2014/222                        766

  Chodov                        2014/223                        180

  Chodov                        2014/224                        8

  Chodov                        2662/1                        870

  Chodov                        2662/2                        734

  Chodov                        2662/16                        2655

  Chodov                        2662/18                        177

  Chodov                        2662/19                        160

  Chodov                        2662/20                        172

  Chodov                        2662/21                        848

  Chodov                        2662/22                        136

  Chodov                        2662/23                        170

  Chodov                        2662/24                        625

  Chodov                        2662/25                        200

  Chodov                        2662/26                        904

  Chodov                        2662/28                        168

  Chodov                        2662/29                        61

  Chodov                        2662/30                        619

  Chodov                        2662/31                        888

  Chodov                        2662/32                        259

  Chodov                        2662/35                        373

  Chodov                        2662/36                        262

  Chodov                        2662/37                        99

  Chodov                        2662/38                        207

  Chodov                        2662/39                        175

  Chodov                        2662/40                        777

  Chodov                        2662/43                        173

  Chodov                        2662/49                        500

  Chodov                        2662/53                        389

  Chodov                        2662/54                        331

  Chodov                        2666                        246

včetně staveb bez č. pop., terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

4. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 13 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Stodůlky                        151/83                        4062

 Stodůlky                        2131/36                        938

 Stodůlky                        2131/161                        879

 Stodůlky                        2131/162                        2648

 Stodůlky                        2131/163                        880

 Stodůlky                        2131/164                        4009

 Stodůlky                        2131/165                        878

 Stodůlky                        2131/166                        3911

 Stodůlky                        2131/167                        859

 Stodůlky                        2160/43                        6215

 Stodůlky                        2160/124                        2433

 Stodůlky                        2342/11                        796

 Stodůlky                        2780/17                        480

 Stodůlky                        2780/18                        2257

 Stodůlky                        2780/176                        484

 Stodůlky                        2780/177                        230

 Stodůlky                        2780/178                        364

 Stodůlky                        2780/179                        52

 Stodůlky                        2780/180                        2

 Jinonice                        1690/2                        2103

včetně staveb bez č. pop., terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

5.  V příloze č. 7  části A, se v části Praha – Kunratice  na konci doplňuje tento výčet:

 

„Kunratice                        701/3                        1134                        1435

 Kunratice                        701/2                        1663

 včetně staveb bez č.pop, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

6. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 8 na konci připojuje tento výčet :

 

„Bohnice                        827/274                      21

  Bohnice                        827/345             2944“                                                                                                            včetně stavby bez č.pop., terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“                          

 

7.. V příloze č. 10 se  za bod  2. vkládá bod  3., který včetně nadpisu zní:

 

„3. Městská část Praha 6

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat.území                        parc.č.                        výměra (m2)                        č.pop.         movitý maj. (v Kč)

„Břevnov                        893/2                        2724                                        12.515.249,75

 Břevnov                        893/3                        865                        1906   (budova na parc.č. 893/3,                                                                                                893/7,893/8,893/9,893/10,893/11)

 Břevnov                        893/9                        12                   

 Břevnov                        893/13                        35

 Břevnov                        896                        8

 Břevnov                        901/1                        450

 Břevnov                        3768/11                        44

včetně terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN

 

b) Městská část Praha 6 se zavazuje využívat nemovitosti, které přešly na hlavní město Prahu z Fondu národního majetku České republiky Smlouvou o bezúplatném převodu majetku zdravotnického zařízení kategorie „B“ do vlastnictví obce  ze dne 30.11.2005,   jako zdravotnické zařízení po dobu 25 let ode dne účinnosti této smlouvy, tj. ode dne 1.12. 2005.

 

c) Městská část Praha 6 je vázána veškerými právy a povinnostmi uvedenými ve smlouvě pod  částí B) a pod  částí C)“.

 

Dosavadní body  3. až 15. se označují jako body  4. až 16.

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2006.

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy