Obecně závazná vyhláška č. 8/2010 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 8/2010
Sbírka 6
Datum vydání 18.06.2010
Datum účinnosti 01.08.2010
Plné znění

 

8.

 

Obecně závazná vyhláška,

 

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

         

           Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 17. 6. 2010 vydat podle § 17 odst. 3 zákona               č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

          Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,       ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  18/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  22/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  1/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  2/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  3/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  6/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  8/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  9/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  12/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  13/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  17/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  22/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  1/2010 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 se mění takto:

 

1. V příloze č. 3 v části A se položky č. 12 až 15 zrušují.

Dosavadní položky č. 16 až 121 se označují jako položky č. 12 až 117.

 

2. V příloze č. 3 v části A se za položku č. 11 vkládají nové položky č. 12 až 17, které znějí:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

12.

 

Zákon č. 114/1992 Sb.

76

odst. 1 písm. a)

s výjimkou území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území povolování kácení dřevin podle § 8 odst. 1, ukládání náhradní výsadby podle § 9 a vedení přehledu pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2

13.

 

76

odst. 1 písm. b)

s výjimkou území národních parků a jejich ochranných pásem vedení přehledu o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách podle § 63 odst. 1 ve svém správním obvodu

14.

 

77

odst. 1 písm. g)

ukládání provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin podle § 7 odst. 2

15.

 

77

odst. 1 písm. h)

přijímání oznámení o kácení dřevin a rozhodování o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8 odst. 2 a 4

16.

 

77

odst. 1 písm. o)

výkon státního dozoru v ochraně přírody a krajiny podle § 85 odst. 1

17.

 

77

odst. 1 písm. p)

rozhodování o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu podle § 86 odst. 1, ukládání provedení přiměřených náhradních opatření podle § 86 odst. 2 a ukládání pokut za přestupky podle § 87 a za správní delikty podle § 88

“.

Dosavadní položky č. 12 až 117 se označují jako položky č. 18 až 123.

 

3. V příloze č. 4 v části A položka č. 114 zní:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

114.

 

Zákon č. 114/1992 Sb.

77

odst. 1 písm. n)

v rozsahu své působnosti ukládání podmínek pro výkon činností, které by mohly způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo zákaz takových činností  podle § 66

“.

 

4. V příloze č. 7 části A se v části Praha 1 na konci doplňuje tento výčet:

„Hradčany                        185/1                        3295

  Hradčany                        185/2                        267

  Hradčany                        185/3                        679

  včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

5. V příloze č. 7 části A se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

„Košíře                        1975/2                        873

  Košíře                        1976/1                        18419

  Košíře                        1976/3                        243

  Košíře                        1976/4                        21

  Košíře                        1976/5                        112

  Košíře                        1976/8                        1

  Košíře                        1983/5                        2303

  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

6. V příloze č. 7 části A se v části Praha 7 na konci doplňuje tento výčet:

„Bubeneč                        665                        141

 Bubeneč                        667/2                      712

včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

7. V příloze č. 7 části A se v části Praha 8  na konci doplňuje tento výčet:

„Libeň                        3609                        7650

  Libeň                        3610                        10075                        264

  Libeň                        3612                        4852

  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

8. V příloze č. 7 části A se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

„Strašnice                        2640/2                    1704

 Strašnice                        2641                        476

  včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

9. V příloze č. 7 části A se v části Praha 13 na konci doplňuje tento výčet:

„Stodůlky                        2131/78                        1053

 Stodůlky                        2131/80                         409

 Stodůlky                        2131/81                         498

 Stodůlky                        2131/84                         2114

 Stodůlky                        2131/90                         1122

 Stodůlky                        2131/98                          2176

 Stodůlky                        2131/100                        642

 Stodůlky                        2131/107                        466

 Stodůlky                        2131/111                        175

 Stodůlky                        2131/131                        18260

 Stodůlky                        2131/132                        5803

 Stodůlky                        2131/563                        3224

 Stodůlky                        2342/289                        770

 Stodůlky                        2342/291                        893

 Stodůlky                        2342/292                        902

 Stodůlky                        2342/293                        844

 Stodůlky                        2342/296                        771

 Stodůlky                        2342/314                        907

 Stodůlky                        2342/315                        986

 Stodůlky                        2342/316                        950

 Stodůlky                        2342/317                        7568

 Stodůlky                        2342/461                        83

 Stodůlky                        2342/467                        815

 Stodůlky                        2342/542                        156

 Stodůlky                        2342/555                        66

 Stodůlky                        2342/556                        6661

 Stodůlky                        2342/676                        626

 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

10. V příloze č. 7 části A se v části Praha 15 na konci doplňuje tento výčet:

„Hostivař                        18                          282

  Hostivař                        22/1                       306

  Hostivař                        69/2                       5

  Hostivař                        255/2                     13                        budova bez čp. a č. ev.

  Hostivař                        316                        68

  Hostivař                        357                        310

  Hostivař                        358                        66

  Hostivař                        402/1                     1211

  Hostivař                        402/11                   34

  Hostivař                        504/30                   293

  Hostivař                        504/32                   506

  Hostivař                        1080/1                   5

  Hostivař                        1180/2                   48

  Hostivař                        1190                      61

  Hostivař                        1225                      1572

  Hostivař                        1238                      96

  Hostivař                        1368/2                   360

  Hostivař                        1371                      27

  Hostivař                        1421                      43

  Hostivař                        1431                      927

  Hostivař                        1432/11                 207

  Hostivař                        1442/3                   902

  Hostivař                        1623                      408

  Hostivař                        1629                      828

  Hostivař                        1632                      256

  Hostivař                        1650                      1383

  Hostivař                        1680/2                   7452

  Hostivař                        1680/3                   1240

  Hostivař                        1680/6                   285                          822

  Hostivař                        1680/21                 255                          budova bez čp. a č. ev.

  Hostivař                        1680/22                 1334                        budova bez čp. a č. ev.

  Hostivař                        1680/23                 1741                        budova bez čp. a č. ev.

  Hostivař                        1680/36                 195

  Hostivař                        1740/34                 6907

  Hostivař                        1740/88                 275

  Hostivař                        1761/33                 45

  Hostivař                        1761/34                 75

  Hostivař                        1761/58                 270

  Hostivař                        1761/59                 406

  Hostivař                        1761/60                 123

  Hostivař                        1761/61                 594

  Hostivař                        1761/62                 210

  Hostivař                        1761/75                 296

  Hostivař                        1761/76                 570

  Hostivař                        1761/77                 82

  Hostivař                        1761/83                 307

  Hostivař                        1761/84                 599

  Hostivař                        1761/85                 229

  Hostivař                        1761/93                 1427

  Hostivař                        1761/141               81

  Hostivař                        1761/142               24

  Hostivař                        1761/149               135

  Hostivař                        1761/150               253

  Hostivař                        1761/163               352

  Hostivař                        1761/165               736

  Hostivař                        1761/327               3

  Hostivař                        1761/406               32

  Hostivař                        1763/3                   738

  Hostivař                        1782                      668

  Hostivař                        1785/3                   296

  Hostivař                        1821/7                   1356

  Hostivař                        1821/9                   2291

  Hostivař                        1841                      370

  Hostivař                        1842                      118

  Hostivař                        1843                      2327

  Hostivař                        1844                      2220

  Hostivař                        2077                      60

  Hostivař                        2078                      608

  Hostivař                        2229/2                   7040

  Hostivař                        2248                      420

  Hostivař                        2374/3                   266

  Hostivař                        2413/33                 1045

  Hostivař                        2413/37                 337

  Hostivař                        2413/39                 397

  Hostivař                        2416/74                 174

  Hostivař                        2435/6                   128

  Hostivař                        2435/8                   211

  Hostivař                        2440/4                   1670

  Hostivař                        2458/1                   979

  Hostivař                        2458/2                   333

  Hostivař                        2458/3                   219

  Hostivař                        2474/2                   75

  Hostivař                        2581/11                 758

  Hostivař                        2610/8                   66

  Hostivař                        2610/9                   428

  Hostivař                        2661/4                   271

  Hostivař                        2663/1                   2555

  Hostivař                        2663/3                   24

  Hostivař                        2664                      1339

  Hostivař                        2666/1                   624

  Hostivař                        2688/1                   50

  Hostivař                        2689                      169

  Hostivař                        2694                      288                        budova bez čp. a č.ev.

  včetně staveb, terénních a sadových úprav  na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu  v KN“.

 

11. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Dubeč na konci doplňuje tento výčet:

„Dubeč                        1460/3                        780

  Dubeč                        1005/2                        2498                        budova bez č.pop./č.evid.

  včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

12. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Kolovraty na konci doplňuje tento výčet:

„Kolovraty                        1263/451             5881

 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

13. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Křeslice na konci doplňuje tento výčet:

„Křeslice                        146                        11339

  včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

14. V příloze č. 7 části A  se v části  Praha – Kunratice  na konci doplňuje tento výčet:

„Kunratice                        804/119              10897“.

 

15. V příloze č. 7 části A  se v části Praha – Velká Chuchle na konci doplňuje tento výčet:

„Velká Chuchle                        923/5                        10675

  Velká Chuchle                        923/115                    4408

  Velká Chuchle                        923/129                    13

  Velká Chuchle                        923/130                    134

  Velká Chuchle                        1232/3                      1168

  včetně staveb a terénních úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

16. V příloze č. 7 části A  se v části  Praha - Zbraslav na konci doplňuje tento výčet:

„Zbraslav                         59                                    528                        464

  Zbraslav                        60/2                                  491

  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu   v KN“.

 

17. V příloze č. 7 části  B se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

„Ruzyně a Liboc

stavba veřejného osvětlení sídliště Dědina (11 ks světelných míst) na pozemcích parc.č. 1300/1, 1300/22, 1300/23, 1739/45, 1739/46, 1739/47, 1739/48, 1739/49, 1739/50, 1739/52, 1739/57, 1739/58, 1739/59, 1739/61, 2241/1, 2922, 2923, 1739/1, 1739/51, 1739/60, 1739/85 a 1739/86 v k.ú. Ruzyně a parc. č. 1763 a 1061/1 v k.ú. Liboc v pořizovací hodnotě  3 464 943 Kč.“

 

18. V příloze č. 10 se za bod 2 vkládá bod 3, který včetně nadpisu zní:

„3. Městská část Praha 1

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

 

kat. území                        parc.č.           výměra (m2)

Hradčany                        185/1                3295

Hradčany                        185/2                  267

Hradčany                        185/3                  679

 

b) Městská část Praha 1 se zavazuje, že nepřevede pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu.

 

c) Městská část Praha 1 se zavazuje, že pozemky parc.č. 185/1 a 185/2 v k.ú. Hradčany využije k obnovení a provozování zahradnictví, resp. veřejně přístupné zeleně.

 

d) Městská část Praha 1 se zavazuje, že v případě, že pozemky parc.č. 185/1 a 185/2 v k.ú. Hradčany nevyužije k obnovení a provozování zahradnictví, resp. veřejně přístupné zeleně, požádá hlavní město Prahu o odejmutí pozemků uvedených v písmenu a) ze svěřené správy, a to ve lhůtě do 90 dnů od změny jejich využití.“.

 

Dosavadní body 3 až 65 se označují jako body 4 až 66.

 

19. V příloze č. 10 se za bod 25 vkládá bod 26, který včetně nadpisu zní:

„26. Městská část Praha 8

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

 

kat. území                parc.č.           výměra (m2)                          č.pop.

Libeň                        3609                7650

Libeň                        3610                10075                                 264

Libeň                        3612                4852

 

b) Městská část Praha 8 se zavazuje, že nepřevede nemovitosti uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu.

 

c) Městská část Praha 8 se zavazuje, že pozemky uvedené v písmenu a) využije pro výstavbu objektu občanské vybavenosti, včetně administrativní budovy Úřadu městské části Praha 8.

 

d) V případě změny využití pozemků je městská část povinna požádat hlavní město Prahu o odejmutí nemovitostí uvedených v písmenu a) ze svěřené správy, a to ve lhůtě do 90 dnů ode dne změny využití pozemků.“.

 

Dosavadní body 26 až 66 se označují jako body 27 až 67.

 

20. V příloze č. 10 se za bod  53 vkládá bod  54, který včetně nadpisu zní:

„54. Městská část Praha 15

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

 

    kat. území                    parc.č.                 výměra (m2)

    Hostivař                        22/1                        306

    Hostivař                        357                         310

    Hostivař                        358                         66

    Hostivař                        402/11                    34

    Hostivař                        1761/83                  307

    Hostivař                        1761/149                135

    Hostivař                        1761/165                736

    Hostivař                        1821/7                    1356

    Hostivař                        1821/9                    2291

    Hostivař                        1841                       370

    Hostivař                        1842                       118

    Hostivař                        1843                       2327

    Hostivař                        1844                       2220

    Hostivař                        2248                       420

    Hostivař                        2663/1                    2555

    Hostivař                        2663/3                    24

    Hostivař                        2666/1                    624

 

b) Městská část Praha 15 se zavazuje, že:

1. u  pozemků  parc.č.  22/1,  357,  358,  402/11,  1761/83, 1761/149, 1761/165, 1841, 1842, 1843, 1844, 2248, 2663/1 a 2663/3 po dohodě s TSK hl. m. Prahy zajistí oddělovací  geometrické  plány   na  oddělení  částí  těch pozemků,  které  TSK hl. m. Prahy   spravuje   jako  komunikace,  a  následně  požádá   hlavní  město  Prahu  o  odejmutí  nově oddělených  komunikací ze svěřené správy;

2. u pozemků  parc.č. 357 a 2666/1  po dohodě  s odborem ochrany prostředí  Magistrátu hlavního města Prahy  zajistí   oddělovací   geometrický  plán   na  oddělení   břehových  hran  potoka  z těchto  pozemků  a  následně  požádá  hlavní  město  Prahu  o  odejmutí oddělených částí koryta ze svěřené správy;

3. na pozemcích  parc.č. 1821/7 a 1821/9  zachová přístup  k retenční nádrži T3 Košík  ve vlastnictví hlavního města Prahy, ve správě odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.“.

 

Dosavadní body 54 až 67 se označují jako body 55 až 68.

 

21. V příloze č. 10 se za bod 54 vkládá bod  55, který včetně nadpisu zní:

„55. Městská část Praha - Kolovraty

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

 

kat. území                      parc.č.             výměra (m2)

Kolovraty                    1263/451              5881

 

b) Městská část Praha – Kolovraty je vázána veškerými právy a povinnostmi uvedenými ve smlouvě o bezúplatném převodu pozemku č. 1016990301, uzavřené mezi Pozemkovým fondem České republiky a hlavním městem Prahou.

 

c) Městská část Praha – Kolovraty se zavazuje použít pozemek uvedený v písmenu a) převážně k výstavbě objektu předškolního zařízení.

 

d) Městská část Praha – Kolovraty se zavazuje, že v případě, že pozemek uvedený v písmenu a) nebude využit převážně pro výstavbu objektu předškolního zařízení, požádá hlavní město Prahu o jeho odejmutí ze svěřené správy, a to ve lhůtě do 90 dnů od změny jeho využití.

 

e) Městská část Praha - Kolovraty se zavazuje, že nepřevede pozemek uvedený v písmenu a) nebo jeho části na jinou fyzickou či právnickou osobu do doby, než rozhodnutí kolaudačního řízení na stavbu objektu předškolního zařízení na tomto pozemku nabude právní moci.

 

f) Městská část  Praha – Kolovraty se zavazuje, že zajistí, aby objekt předškolního zařízení byl provozován po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.“.

 

Dosavadní body 55 až 68 se označují jako body 56 až 69.

 

 

22. V příloze č. 10 se za bod 57 vkládá bod 58, který včetně nadpisu zní:

58. Městská část Praha - Křeslice

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

 

kat. území                    parc.č.           výměra (m2)

Křeslice                        146                 11339

 

b) Městská část Praha – Křeslice se zavazuje, že nepřevede pozemek uvedený v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu.

 

c) Městská část Praha – Křeslice se zavazuje, že pozemek uvedený v písmenu a) bude využívat jako přírodní park a zeleň.“.

 

Dosavadní body 58 až 69 se označují jako body 59 až 70.

 

23. V příloze č. 10 se za bod  59 vkládá bod 60, který včetně nadpisu zní:

„60. Městská část Praha - Kunratice

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

 

kat. území                        parc.č.          výměra (m2)

Kunratice                        804/119          10897

 

b)  Městská část Praha – Kunratice musí vždy oznámit hlavnímu městu Praze záměr  rozhodnout o  majetkoprávním nakládání  s pozemkem (nebo jeho částmi)  uvedeným  v písmenu a).“.

 

Dosavadní body 60 až 70 se označují jako body 61 až 71.

 

24. V příloze č. 10 se za bod 68 vkládá bod 69, který včetně nadpisu zní:

„69. Městská část Praha - Velká Chuchle

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

 

    kat. území                               parc.č.                    výměra (m2)

    Velká Chuchle                        923/5                        10675

    Velká Chuchle                        923/115                    4408

    Velká Chuchle                        923/129                    13

    Velká Chuchle                        923/130                    134

    Velká Chuchle                        1232/3                      1168

 

b) Městská část Praha – Velká Chuchle se zavazuje, že nepřevede pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu.

 

c) Městská část Praha – Velká Chuchle se zavazuje,  že využije  pozemky  uvedené  v písmenu a) v souladu  s platným  Územním plánem hl. m. Prahy – pro sportovní a rekreační činnost (SO1).

 

d) V případě změny využití pozemků je městská část Praha – Velká Chuchle povinna  požádat hlavní město Prahu  o odejmutí nemovitostí uvedených v písmenu a) ze svěřené správy, a to ve lhůtě do 90 dnů ode dne  změny  využití pozemků.“.

 

Dosavadní body 69 až 71 se označují jako body 70 až 72.

 

 

 

Čl. II

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  1. srpna 2010, vyjma Čl. I bod 2 položek č. 12 a 13, které nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2010.

 

 

 

 

 

 

MUDr. Pavel  Bém, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

JUDr. Rudolf  Blažek, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy